epbas.lgb.hu :: Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler

File name: /tmp/phpUSLHo4 (15855 bytes) Options: bin=None cset='UK' dasm='' html='' info='' out='/tmp/phpUSLHo4.out' EP-ASCII: UK EXOS header pos/serial: #0 at 0x0 EXOS type/header: 0x4 [00 04 CF 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x0, size: 0x3dcf bytes.
24000 PROGRAM "BABADAT"(MOD,NEV$,REC,AMSZ,ANH,AMH) ! 24001 WHEN EXCEPTIONUSEHIBA 24002 PRINT :PRINT :PRINT ! !!!!!!!!!! 24003 LET A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,RSZ=0:LET A$,B$,C$="":LET BORD,PAPIR1,PAPIR2,PAPIR3=0:LET TINTA1,TINTA2,TINTA3=10 24004 IF MOD=0THEN 24005 SET 26,1:TEXT 80:PRINT AT5,1:"":POKE 49144,45:GET B$ 24006 LET REC,AMSZ,ANH,AMH=5:LET NEV$="NEVTELEN":GOSUB 24452 ! 24007 PRINT "Köszöntöm a program felhasznålojaként! "&CHR$(241):PRINT :PRINT :PRINT " Rendszer neve: BABADAT v.2.2":PRINT " Programozo : Budavåri Låszlo":PRINT " BABSOFT_1989" 24008 PRINT " Informåcio : BUDAPEST":PRINT " SALLAI Ltp.1008.ép.":PRINT " H.lh.II/4.":PRINT " 1182":PRINT :PRINT :PRINT " Kis türelmet ! Rendszer betöltés !" 24009 OPEN #8:"BABADAT.DAT"ACCESSINPUT 24010 INPUT #8:BORD 24011 INPUT #8:PAPIR1 24012 INPUT #8:PAPIR2 24013 INPUT #8:TINTA1 24014 INPUT #8:TINTA2 24015 INPUT #8:PAPIR3 24016 INPUT #8:TINTA3 24017 CLOSE #8 24018 SET #102:PALETTEPAPIR3,TINTA3,0,10,0,0,0,0:SET 27,BORD 24019 SET 22,2:SET 24,42:SET 25,22 ! 24020 OPEN #202:"VIDEO:" 24021 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2,0,0 24022 DO 24023 READ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 24024 IF A=0THENEXIT DO 24025 SET CHARACTERA,B,C,D,E,F,G,H,I,J 24026 LOOP 24027 ELSE IF MOD=1THEN 24028 GOTO 24040 24029 ELSE IF MOD=2THEN 24030 CALL MT 24031 DISPLAY #202:AT1FROM1TO21 24032 GOTO 24041 24033 ELSE IF MOD=3THEN 24034 GOSUB 24443 24035 DISPLAY #202:AT1FROM1TO21 24036 GOTO 24041 24037 END IF 24038 GOSUB 24443 24039 DISPLAY #202:AT1FROM1TO21 24040 PRINT :PRINT :PRINT 24041 PRINT #202,AT2,25:" ":CALL INF:CALL MEN(0) 24042 POKE 49144,45 24043 SELECT CASEA 24044 CASE 1 ! 24045 PRINT #202,AT2,25:"Dåtum beållitås ":PRINT #202,AT4,3:"Kérem a mai dåtumot !":PRINT #202,AT6,3:"év: ....":CALL BEO(6,7,4,1980,2070):LET EV$=C$ 24046 PRINT #202,AT6,13:"ho: ..":CALL BEO(6,17,2,1,12):LET HO$=C$ 24047 PRINT #202,AT6,21:"nap: ..":CALL BEO(6,26,2,1,31):LET NAP$=C$:LET I=28 24048 IF VAL(EV$)/4=INT(VAL(EV$)/4)THENLET I=29 24049 SELECT VAL(HO$) 24050 CASE 1,3,5,7,8,10,12 24051 LET I=31 24052 CASE 4,6,9,11 24053 LET I=30 24054 CASE 2 24055 END SELECT 24056 IF VAL(NAP$)>ITHENPRINT #202,AT4,3:"A szåm tul nagy ! ":GOTO 24047 24057 DATE EV$&HO$&NAP$ 24058 PRINT #202,AT2,57:DATE$(1:4)&"."&DATE$(5:6)&"."&DATE$(7:8):PRINT #202,AT2,25:" ":PRINT #202,AT4,3:" ":PRINT #202,AT6,3:" " 24059 IF HO$="02"THEN ! 24060 PRINT #202,AT7,10:"A programozomnak ebben a honapban van":PRINT #202,AT8,9:"a születésnapja.Kötelességem üdvözölni." ! 24061 WAIT 5 ! 24062 FOR X=10TO14STEP2 ! 24063 PING 24064 PRINT #202,ATX,20:"HIP HIP HURRA" 24065 NEXT 24066 WAIT 5 24067 FOR X=7TO14 24068 PRINT #202,ATX,9:" " ! 24069 NEXT 24070 END IF 24071 CASE 2 24072 PRINT #202,AT2,25:"Idö beållitås":PRINT #202,AT4,3:"Kérem a pontos idöt !":PRINT #202,AT6,3:"ora: ..":CALL BEO(6,8,2,0,24):LET ORA$=C$:PRINT #202,AT6,13:"perc: ..":CALL BEO(6,19,2,0,59):LET PERC$=C$ 24073 TIME ORA$&":"&PERC$&":00" 24074 PRINT #202,AT2,25:" ":PRINT #202,AT4,3:" ":PRINT #202,AT6,3:" " 24075 CASE 4 ! 24076 PRINT #202,AT2,25:"Rekord szerkesztés":PRINT #202,AT4,3:"Mi legyen az adatållomåny neve ?":CALL BEIRAS(4,40,8):LET NEV$=RTRIM$(UCASE$(C$)):CALL INF 24077 PRINT #202,AT4,3:"Mennyi karakterböl ålljon egy adatnév ? ( 5 - 30 )":CALL BEO(7,10,2,5,30):LET ANH=VAL(C$):CALL INF 24078 PRINT #202,AT4,3:"Mennyi karakterböl ålljon egy adatmezö ? ( 5 -";48-ANH;")":CALL BEO(7,10,2,5,48-ANH):LET AMH=VAL(C$):CALL INF 24079 PRINT #202,AT4,3:"Mennyi adatmezö legyen egy rekordban ? ( 1 - 13 ) ":CALL BEO(7,10,2,1,13):LET AMSZ=VAL(C$):CALL INF 24080 PRINT #202,AT4,3:" ":PRINT #202,AT7,10:" ":PRINT #202,AT2,25:" " 24081 LET FRE=FREE-((AMSZ*3)+(ANH*AMSZ)+37)+800 24082 FOR REC=30TO800STEP10 24083 LET B=(REC*AMSZ*AMH)+(3*REC)+(3*AMSZ)+(2*REC*AMSZ)+41 24084 IF FRE<BTHENLET REC=REC-11:EXIT FOR 24085 NEXT 24086 CALL INF 24087 CASE 5 24088 CALL MT 24089 GOSUB 24452 24090 CALL LOAD ! 24091 CASE 6 24092 CALL MT 24093 PRINT #202,AT2,25:"Kis türelmet kérek !"; 24094 RUN "BABADAT.PRG"(1,NEV$,REC,AMSZ,ANH,AMH) 24095 CASE 8 24096 PRINT #202,AT2,25:"Direktori " 24097 EXT "RAMDISK 1 /D" 24098 OPEN #8:"BAB"ACCESSOUTPUT 24099 CLOSE #8 24100 EXT "DEL BAB" 24101 PRINT :PRINT :PRINT 24102 OPEN #8:"E:DIR"ACCESSOUTPUT 24103 REDIRECT FROM#0TO#8 24104 EXT "DIR /H" 24105 CLOSE #8 24106 REDIRECT FROM#0TO#0 24107 OPEN #8:"E:DIR" 24108 FOR X=0TO2 24109 INPUT #8:A$ 24110 NEXT 24111 DO 24112 INPUT #8:A$ 24113 IF A$(1:12)<>UCASE$(A$(1:12))THENEXIT DO 24114 IF A$(10:12)="BAB"THENPRINT A$(1:8)&" "; 24115 LOOP 24116 CLOSE #8 24117 EXT "RAMDISK /D" 24118 WAIT 3 24119 PRINT :PRINT :PRINT ! 24120 CASE 9 24121 CLEAR TEXT 24122 DISPLAY TEXT 24123 EXT "TYPE BABADAT.HLP" 24124 WAIT 3 24125 DISPLAY #202:AT1FROM1TO21 24126 PRINT AT23,1:"" 24127 CASE 10 24128 PRINT #202,AT2,25:"Kilépés " 24129 PRINT #202,AT4,3:"Biztos,hogy ki akar lépni a programbol ? (i-n)" 24130 CALL WAIT ! 24131 IF UCASE$(A$)="I"THENEXT "BASIC" ! 24132 IF UCASE$(A$)="N"THEN 24134 24133 GOTO 24130 24134 PRINT #202,AT4,3:" " 24135 CASE 11 24136 GOSUB 24303 24137 CASE ELSE 24138 PING 24139 GOTO 24141 24140 END SELECT 24141 CALL MEN(1) 24142 GOTO 24043 24143 END WHEN 24144 END 24145 DEF WAIT 24146 DO 24147 SET #202:INK0 24148 FOR J=0TO20 24149 NEXT 24150 PRINT #202,AT2,69:TIME$; 24151 GET A$ 24152 LOOP UNTILA$<>"" 24153 LET A$=UCASE$(A$) 24154 END DEF 24155 END 24156 DEF BEO(A,B,C,D,E) 24157 LET F=B 24158 LET A$,C$="":LET B=F 24159 FOR G=FTOF+C-1 24160 PRINT #202,ATA,G:"." 24161 NEXT 24162 DO 24163 SET #202:INK4 24164 PRINT #202,ATA,B:"." 24165 CALL WAIT 24166 SET #202:INK4 24167 SELECT CASEORD(A$) 24168 CASE 48TO57 ! 24169 SET #202:INK1:PRINT #202,ATA,B:A$:LET B=B+1:LET C$=C$&A$ 24170 CASE 164 24171 IF B=FTHENPING 24172 IF B>FTHENSET #202:INK1:PRINT #202,ATA,B-1:"..":LET B=B-1:LET C$=C$(1:LEN(C$)-1) 24173 CASE ELSE 24174 PING 24175 GOTO 24165 24176 END SELECT 24177 LOOP UNTILLEN(C$)=C 24178 SET #202:INK1 24179 IF VAL(C$)>ETHENPRINT #202,AT4,3:"A szåm tul nagy ! ":GOTO 24158 24180 IF VAL(C$)<DTHENPRINT #202,AT4,3:"A szåm tul kicsi ! ":GOTO 24158 24181 END DEF 24182 DEF MT 24183 FOR I=4TO7 24184 PRINT #202,ATI,58:" "; 24185 NEXT 24186 FOR I=9TO20 24187 PRINT #202,ATI,58:" "; 24188 NEXT 24189 END DEF 24190 DEF MEN(MOOD) 24191 PRINT #202,AT2,25:"Nyito menü " 24192 IF MOOD=0THENPRINT #202,AT10,60:"Dåtum beållitås ":PRINT #202,AT11,60:"Idö beållitås":PRINT #202,AT13,60:"Rekord szerkesztés":PRINT #202,AT14,60:"Adat betöltés":PRINT #202,AT15,60:"Adat kezelés" 24193 IF MOOD=0THENPRINT #202,AT17,60:"Direktori":PRINT #202,AT18,60:"Informåcio":PRINT #202,AT19,60:"Kilépés":PRINT #202,AT20,60:"Szinbeållitås" 24194 CALL KERES("Vålasszon a menüböl ! ",10,11,58) 24195 SELECT CASEA 24196 CASE 0,3,7 ! 24197 PING 24198 GOTO 24194 24199 CASE ELSE 24200 END SELECT 24201 END DEF 24202 DATA 95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,145,0,0,0,0,255,0,0,0,0,151,16,16,16,16,16,16,16,16,16,133,0,0,0,0,192,32,16,16,16,146,16,16,16,32,192,0,0,0,0,153,16,16,16,32,192,32,16,16,16 24203 DATA 137,0,0,0,0,7,8,16,16,16,143,16,16,16,8,7,0,0,0,0,144,16,16,16,8,7,8,16,16,16,129,0,0,0,0,199,40,16,16,16,134,16,16,16,40,199,0,0,0,0,135,16,16,16,40,199,40,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 24204 DATA ÇΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ#ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ#ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣÅ,æ BABADAT v2.2 æ æ æ,πΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣØΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣÆΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ§ 24205 DATA æ æ Név : æ,πΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ§ Rek.: Amsz.: æ 24206 DATA æ æ Anh.: Amh. : æ,æ æ æ,æ πΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ§ 24207 DATA æ æ æ,æ æ æ,æ æ æ 24208 DATA æ æ æ 24209 DATA æ æ æ,æ æ æ,æ æ æ 24210 DATA æ æ æ,æ æ æ,æ æ æ 24211 DATA æ æ æ 24212 DATA æ æ æ,ƒΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣØΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣä 24213 DATA vege 24214 DEF KERES(A$,C,D,E) 24215 LET A,B=0:PRINT #202,AT4,3:A$ 24216 SET #202:INK1:PRINT #202,ATB+C,E:" ":SET #202:INK4:PRINT #202,ATA+C,E:""; 24217 CALL WAIT 24218 LET F=ORD(A$) ! 24219 IF F=27THEN 24223 24220 IF F=176THENLET B=A:LET A=A-SGN(A):GOTO 24216 24221 IF F=180THENLET B=A:LET A=A+SGN((D-1)-A):GOTO 24216 24222 IF F<>13THEN 24216 24223 PRINT #202,AT4,3:" ":PRINT #202,ATA+C,E:" ";:LET A=A+1 24224 IF F=27THENLET A=0 24225 END DEF 24226 DEF BEIRAS(A,B,C) 24227 LET D=B 24228 SET #202:INK4 24229 PRINT #202,ATA,B-1:"[":PRINT #202,ATA,B+C:"]" 24230 FOR I=BTOB+C-1 24231 PRINT #202,ATA,I:"-":POKE 400+I,45 24232 NEXT 24233 CALL WAIT 24234 SET #202:INK4 24235 LET E=ORD(A$) 24236 SELECT CASEE 24237 CASE 27 24238 LET F=1:LET C$="":GOTO 24270 24239 CASE 48TO57,65TO90,95,97TO122 24240 PRINT #202,ATA,D:CHR$(E):POKE 400+D,E 24241 IF D<B+C-1THEN 24242 LET D=D+1 24243 GOTO 24233 24244 END IF 24245 GOTO 24233 24246 CASE 164,184 24247 IF D=B+C-1ANDPEEK(400+D)<>45THEN 24248 PRINT #202,ATA,D:"-":POKE 400+D,45 24249 ELSE IF D>BTHEN 24250 LET D=D-1 24251 PRINT #202,ATA,D:"-":POKE 400+D,45 24252 GOTO 24233 24253 END IF 24254 GOTO 24233 24255 CASE 168,188 24256 IF D<B+C-1THEN 24257 PRINT #202,ATA,D:"-":POKE 400+D,45 24258 LET D=D+1 24259 GOTO 24233 24260 END IF 24261 GOTO 24233 24262 CASE 13 24263 LET C$="" 24264 FOR I=BTOB+C-1 24265 LET C$=C$&CHR$(PEEK(400+I)) 24266 NEXT 24267 CASE ELSE 24268 GOTO 24233 24269 END SELECT 24270 SET #202:INK1 24271 IF F=0THENPRINT #202,ATA,B-1:" "C$" "; 24272 IF F=1THEN 24273 FOR I=B-1TOB+C+1 24274 PRINT #202,ATA,I:" "; 24275 NEXT 24276 END IF 24277 END DEF 24278 HANDLER HIBA 24279 SET #202:INK0 24280 PRINT #202,AT4,3:" " 24281 PRINT #202,AT4,3:EXSTRING$(EXTYPE)" "EXTYPE; 24282 CHAIN "BABADAT"(2,NEV$,REC,AMSZ,ANH,AMH) ! 24283 END HANDLER 24284 DEF LOAD ! 24285 PRINT #202,AT2,25:"Adat betöltés ":LET F=0:PRINT #202,AT4,3:"Kérem a betöltendö adatållomåny nevét !":CALL BEIRAS(7,20,8) 24286 PRINT #202,AT4,3:" ":PRINT #202,AT7,19:" "; 24287 IF F=1THENCHAIN "BABADAT"(1) 24288 LET NEV$=RTRIM$(UCASE$(C$)):LET C$=C$&".BAB" ! 24289 OPEN #8:C$ACCESSINPUT 24290 INPUT #8:REC 24291 INPUT #8:AMSZ 24292 INPUT #8:ANH 24293 INPUT #8:AMH 24294 CLOSE #8 24295 PRINT :PRINT :PRINT ! 24296 PRINT #202,AT2,25:"Kis türelmet kérek !"; 24297 RUN "BABADAT.PRG"(2,NEV$,REC,AMSZ,ANH,AMH) 24298 END DEF 24299 DEF INF 24300 IF MOD=2THENPRINT #202,AT4,58:"Név :":PRINT #202,AT5,58:"Rek.:":PRINT #202,AT5,69:"Amsz.:":PRINT #202,AT6,58:"Anh.:":PRINT #202,AT6,69:"Amh.:" 24301 PRINT #202,AT4,64:NEV$:PRINT #202,AT5,63:REC:PRINT #202,AT5,74:AMSZ:PRINT #202,AT6,63:ANH:PRINT #202,AT6,74:AMH 24302 END DEF 24303 PRINT #202,AT2,25:"Szinbeållitås " 24304 PRINT #202,AT4,3:"Kérem a keret szinét !"; 24305 GET A$ 24306 IF A$=""THEN 24305 24307 SELECT CASEORD(A$) 24308 CASE 176 24309 LET BORD=BORD+1 24310 IF BORD=256THENLET BORD=255 24311 SET 27,BORD 24312 CASE 180 24313 LET BORD=BORD-1 24314 IF BORD=-1THENLET BORD=0 24315 SET 27,BORD 24316 CASE 13 24317 GOTO 24321 24318 CASE ELSE 24319 END SELECT 24320 GOTO 24305 24321 PRINT #202,AT4,3:"Kérem a papir 1. szinét !"; 24322 GET A$ 24323 IF A$=""THEN 24322 24324 SELECT CASEORD(A$) 24325 CASE 176 24326 LET PAPIR1=PAPIR1+1 24327 IF PAPIR1=256THENLET PAPIR1=255 24328 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2,0,0 24329 CASE 180 24330 LET PAPIR1=PAPIR1-1 24331 IF PAPIR1=-1THENLET PAPIR1=0 24332 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2,0,0 24333 CASE 13 24334 GOTO 24338 24335 CASE ELSE 24336 END SELECT 24337 GOTO 24322 24338 PRINT #202,AT4,3:" "; 24339 PRINT #202,AT4,3:"Kérem az irås 1. szinét !"; 24340 GET A$ 24341 IF A$=""THEN 24340 24342 SELECT CASEORD(A$) 24343 CASE 176 24344 LET TINTA1=TINTA1+1 24345 IF TINTA1=256THENLET TINTA1=255 24346 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2 24347 CASE 180 24348 LET TINTA1=TINTA1-1 24349 IF TINTA1=-1THENLET TINTA1=0 24350 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2,0,0, 24351 CASE 13 24352 GOTO 24358 24353 CASE ELSE 24354 END SELECT 24355 GOTO 24340 24356 SET #202:INK4 24357 LET TINTA2=TINTA2+1 24358 SET #202:INK4 24359 PRINT #202,AT4,3:"Kérem a papir 2. szinét !"; 24360 GET A$ 24361 IF A$=""THEN 24360 24362 SELECT CASEORD(A$) 24363 CASE 176 24364 LET PAPIR2=PAPIR2+1 24365 IF PAPIR2=256THENLET PAPIR2=255 24366 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2 24367 CASE 180 24368 LET PAPIR2=PAPIR2-1 24369 IF PAPIR2=-1THENLET PAPIR2=0 24370 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2,0,0, 24371 CASE 13 24372 GOTO 24376 24373 CASE ELSE 24374 END SELECT 24375 GOTO 24360 24376 PRINT #202,AT4,3:" "; 24377 PRINT #202,AT4,3:"Kérem az irås 2. szinét !"; 24378 GET A$ 24379 IF A$=""THEN 24378 24380 SELECT CASEORD(A$) 24381 CASE 176 24382 LET TINTA2=TINTA2+1 24383 IF TINTA2=256THENLET TINTA2=255 24384 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2 24385 CASE 180 24386 LET TINTA2=TINTA2-1 24387 IF TINTA2=-1THENLET TINTA2=0 24388 SET #202:PALETTEPAPIR1,TINTA1,0,0,PAPIR2,TINTA2,0,0, 24389 CASE 13 ! 24390 SET #202:INK1 24391 PRINT #202,AT4,3:" "; 24392 GOTO 24396 24393 CASE ELSE 24394 END SELECT 24395 GOTO 24378 24396 PRINT AT23,3:"Kérem a hibaüzenet tintaszinét !"; 24397 GET A$ 24398 IF A$=""THEN 24397 24399 SELECT CASEORD(A$) 24400 CASE 176 24401 LET TINTA3=TINTA3+1 24402 IF TINTA3=256THENLET TINTA3=255 24403 SET #102:PALETTEPAPIR3,TINTA3,0,0,0,0,0,0, 24404 CASE 180 24405 LET TINTA3=TINTA3-1 24406 IF TINTA3=-1THENLET TINTA3=0 24407 SET #102:PALETTEPAPIR3,TINTA3,0,0,0,0,0,0, 24408 CASE 13 24409 GOTO 24413 24410 CASE ELSE 24411 END SELECT 24412 GOTO 24397 24413 PRINT AT23,3:" "; 24414 PRINT AT23,3:"Kérem a hibaüzenet papirszinét !"; 24415 GET A$ 24416 IF A$=""THEN 24415 24417 SELECT CASEORD(A$) 24418 CASE 176 24419 LET PAPIR3=PAPIR3+1 24420 IF PAPIR3=256THENLET PAPIR3=255 24421 SET #102:PALETTEPAPIR3,TINTA3,0,10,0,0,0,0, 24422 CASE 180 24423 LET PAPIR3=PAPIR3-1 24424 IF PAPIR3=-1THENLET PAPIR3=0 24425 SET #102:PALETTEPAPIR3,TINTA3,0,10,0,0,0,0, 24426 CASE 13 24427 GOTO 24431 24428 CASE ELSE 24429 END SELECT 24430 GOTO 24415 24431 PRINT :PRINT :PRINT 24432 OPEN #8:"BABADAT.DAT"ACCESSOUTPUT 24433 PRINT #8:BORD 24434 PRINT #8:PAPIR1 24435 PRINT #8:PAPIR2 24436 PRINT #8:TINTA1 24437 PRINT #8:TINTA2 24438 PRINT #8:PAPIR3 24439 PRINT #8:TINTA3 24440 CLOSE #8 24441 PRINT :PRINT :PRINT ! 24442 RETURN 24443 RESTORE 24204 24444 CLEAR #202: 24445 DO 24446 READ A$ 24447 IF A$="vege"THENEXIT DO 24448 PRINT #202:A$ 24449 LOOP 24450 PRINT #202,AT2,57:DATE$(1:4)&"."&DATE$(5:6)&"."&DATE$(7:8)&" "&TIME$ ! 24451 RETURN 24452 IF B$=""THENCLEAR TEXT:PRINT AT9,15:"BABADAT v.2.2 BABSOFT 1989" ! 24453 LET VER$="" ! 24454 LET Y=PEEK(538)+(PEEK(539)*256)+15755 24455 FOR X=YTOY+27 24456 LET VER$=VER$&CHR$(PEEK(X)) ! 24457 NEXT 24458 IF B$=""THEN 24459 IF VER$<>"BABADAT v.2.2 BABSOFT 1989"THENPRINT AT11,15:"Köszöntelek Programozom !":PRINT AT13,15:"Sajnålattal közlöm a betöltö megsérült !" 24460 IF VER$="BABADAT v.2.2 BABSOFT 1989"THENPRINT AT11,15:"Köszöntelek Programozom !":PRINT AT13,15:"Orömmel közlöm a betöltövel minden rendben !" ! 24461 RUN "BABADAT.PRG"(255,"",0,0,0,0) 24462 ELSE 24463 IF VER$<>"BABADAT v.2.2 BABSOFT 1989"THENSET 0,0 ! !!!! 24464 END IF 24465 RETURN
EXOS header pos/serial: #1 at 0x3ddf EXOS type/header: 0xa [00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: End of module
End of FILE parsing, because: End-of-module header got (type=10)Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler v0.5.8 ©2012,2013 "LGB" Gábor Lénárt (lgb at-sign lgb dot hu)