epbas.lgb.hu :: Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler

File name: /tmp/phpkQ26Hk (75081 bytes) Options: bin=None cset='UK' dasm='' html='' info='' out='/tmp/phpkQ26Hk.out' EP-ASCII: UK EXOS header pos/serial: #0 at 0x0 EXOS type/header: 0x3 [00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC multiple header
Program: 0x0, EMPTY MODULE.
EXOS header pos/serial: #1 at 0x10 EXOS type/header: 0x4 [00 04 81 56 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x2, size: 0x5681 bytes.
24000 PROGRAM "ES2.PRG" 24001 LET EL=PEEK(1536):LET SE=PEEK(1537):LET UG=PEEK(1538):LET S=0:LET CSU=0 24002 PRINT :PRINT "Egy teremben vagy,amelyben lépcsåsor vezet lefelé.A falakat ny{lka és penész boritja.Elindulsz a lépcsån.":CALL BILL 24003 PRINT :PRINT "Ismét egy terembe jutsz,azonban ez az elåbbinél j|val hom{lyosabb.A szemközti,sötétségbe burkolt falon egy beomlott részt veszel észre.A földön fekvå hulladékokb|l összehozol egy f{kly{t,és bemész a nyil{son.":CALL BILL 24004 PRINT :PRINT "Kälönös dolgot veszel észre:ez a föld alatti terälet éppen ügy néz ki,mint egy csatornarendszer.Mindenfelé lefoly|k,és természetesen rengeteg patk{ny.Egy el{gaz{shoz érsz.Merre indulsz ?" 24005 PRINT "1 - Jobbra":PRINT "2 - Balra" 24006 GET B$ 24007 IF B$=""THEN 24006 24008 IF B$="1"THEN 24011 24009 IF B$="2"THEN 24177 24010 GOTO  24006 24011 PRINT :PRINT "Egy gyøjtåmedencéhez érkezel.Az üt egyenesen és balra is folytat|dik.Merre indulsz ?":PRINT "1 - Egyenesen":PRINT "2 - Balra" 24012 GET B$ 24013 IF B$=""THEN 24012 24014 IF B$="1"THEN 24180 24015 IF B$="2"THEN 24017 24016 GOTO  24012 24017 PRINT :PRINT "Egyre ink{bb gondozatlan terälethez érsz,és hamarosan egy üjabb oml{sn{l tal{lod magad.Belépsz rajta,és ismét két üt közäl v{laszthatsz.Merre indulsz ?":PRINT "1 - Jobbra":PRINT "2 - Egyenesen" 24018 GET B$ 24019 IF B$=""THEN 24018 24020 IF B$="1"THEN 24023 24021 IF B$="2"THEN 24068 24022 GOTO  24018 24023 PRINT :PRINT "Ismét gondozottabb teräleten vagy.Rövid j{r{s ut{n a sziklafalban egy vésett jelet pillantasz meg,melynek l{tt{n a h{tadon végigfut a hideg.Régen halott{l egy kegyetlen ember{ldozatokat bemutat| szekt{r|l,akik ezt "; 24024 PRINT "a jelet haszn{lt{k.Hirtelen egy rémält ordit{st hallasz,és m{r rohansz is a hang ir{ny{ba.":CALL BILL 24025 PRINT :PRINT "Egy kiszögellés mögött pillantod meg a hatalmas sziklatermet.A terem mennyezete sok helyen al{ van t{masztva,és szélein kåtömbök {llnak.":CALL BILL 24026 PRINT :PRINT "A terem lassan kezd megtelni,és két megtermett,zöldre festett arcü férfi egy rémält,n{luk sokkal kisebb emberkét visz az {ldozati olt{r felé,ami mögött egy zöld köpenybe burkolt alak {ll,kezében késsel.Mit teszel?" 24027 PRINT "1 - Karddal t{madsz a tömegre":PRINT "2 - Köveket görgetsz az emberekre":PRINT "3 - Megv{rod,amig végeznek az {ldozattal" 24028 GET B$ 24029 IF B$=""THEN 24028 24030 IF B$="1"THEN 24034 24031 IF B$="2"THEN 24046 24032 IF B$="3"THEN 24066 24033 GOTO  24028 24034 PRINT :PRINT "Késed {tsävit a termen,és a zöld köpenyes férfi mellében {ll meg.Az eldålå test l{tv{ny{ra a teremben |ri{si riadalom t{mad.Ezt kihaszn{lva közéjäk ugrasz.":CALL SZERENCSE 24035 IF S=1THEN 24037 24036 GOTO  24056 24037 PRINT :PRINT "Ugr{sod leteriti az egyik årt,és abban a pillanatban m{r villan is a pengéd:a m{sik is vizszintes helyzetbe keräl.M{r csak egy van h{tra,de az a többiekkel egyätt meredten {ll a meglepetéstål.":CALL BILL 24038 PRINT :PRINT "A meglepetésbål csak akkor ocsüdnak fel,amikor a szemközti folyos|n rohansz a kis emberrel.Nem juttok messzire,hamarosan nyil für|dik t{rsad h{t{ba.Mit teszel ?":PRINT "1 - Felveszed a harcot":PRINT "2 - Tov{bb rohansz" 24039 GET B$ 24040 IF B$=""THEN 24039 24041 IF B$="1"THEN 24044 24042 IF B$="2"THEN 24050 24043 GOTO  24039 24044 PRINT :PRINT "Szembefordulsz veläk.Gyorsan kikapkodod a f{kly{kat tart|ikb|l,és feléjäk dob{lod åket.A pillanatnyi zavart kihaszn{lva ismét fut{snak eredsz.":CALL BILL:GOTO  24050 24045 PRINT :PRINT "Nem tudsz elég gyorsan felm{szni,igy elkapj{k a l{bad,és pillanatok alatt {jultra vernek.":PRINT "Egy piszkos börtöncell{ban térsz magadhoz.":CALL BILL:GOTO  24057 24046 PRINT :PRINT "Kardoddal megmozgatsz néh{ny nagyobb követ,és azok däbörögve indulnak lefelé.":CALL SZERENCSE 24047 IF S=1THEN 24055 24048 PRINT :PRINT "Szerencsétlenségedre a kövek a kis embert is elsodorj{k,igy csak a menekälés lehetåsége marad sz{modra.A szemközti folyos| felé rohansz.":CALL BILL 24049 PRINT :PRINT "Hamar eléred a folyos|t,de ekkorra a szekta tagjai is felocsüdnak.Hamarosan az egész banda a nyomodban van.Mit teszel ?":PRINT "1 - Felveszed a harcot":PRINT "2 - Tov{bbrohansz":GOTO  24039 24050 PRINT :PRINT "Rohansz,ahogy csak birsz,szerencsére a fut{s jobban megy,mint nekik.Hamarosan egy létr{hoz érsz.Elkezdesz m{szni rajta.":CALL SZERENCSE 24051 IF S=1THEN 24053 24052 GOTO  24045 24053 PRINT :PRINT "Egy kéz majdnem elkapja a l{bad,de gyorsan orrba rügod az illetåt,és amikor felérsz,ellököd a létr{t a rajta tart|zkod|kkal egyätt.":CALL BILL:GOTO  24054 24054 PRINT :PRINT "A fejed felett egy kis lyukb|l fény szørådik be.Tapogat|zni kezdesz,és egy kålap körvonalaira bukkansz.Felnyomod,és kim{szol.":CALL BILL:GOTO  24117 24055 PRINT :PRINT "Szerencsére az emberkének semmi baja nem esik.A kavarod{st kihaszn{lva odarohansz hozz{,megragadod,és m{r vonszolod is magad ut{n a szemközti folyos|ra.":CALL BILL:GOTO  24038 24056 PRINT :PRINT "Ugr{sod célt téveszt,és igy amazok kerekednek feläl.Legyørnek,és pillanatok alatt {jultra vernek.:"PRINT"Egy koszos cell{ban térsz magadhoz.":CALL BILL 24057 PRINT :PRINT "Hamarosan monoton dobsz|t hallasz,és h{rom zöldre festett arcü år jelenik meg a cella ajtaj{ban.Sejted,hogy hov{ akarnak vinni.Mit teszel ?":PRINT "1 - Semmit":PRINT "2 - Szétätsz köztäk" 24058 GET B$ 24059 IF B$=""THEN 24058 24060 IF B$="1"THEN 24063 24061 IF B$="2"THEN 24064 24062 GOTO  24058 24063 PRINT :PRINT "Kivisznek a m{r ismerås terembe,és lekötöznek az olt{rra.A monoton zene elhalkul,és a zöld köpenyes férfi föléd hajol.Kése a testedbe hasit.":CALL VEGE 24064 PRINT :PRINT "Hirtelen {gyékon rügod az egyik férfit.Az összegörnyed,kihüzod a kardj{t és szembesz{llsz a m{sik kettåvel.":CALL HARC(7,13):PRINT "Mindkettåvel végeztél.":CALL BILL 24065 PRINT :PRINT "Kirohansz a cell{b|l,és futni kezdesz a folyos|n.Hamarosan egy létr{hoz érsz,és felm{szol rajta.":CALL BILL:GOTO  24054 24066 PRINT :PRINT "Az {ldozatot lekötözik az olt{rra,és a zöld köpenyes férfi belev{gja a szekta jelét az {ldozat testébe,majd egyre vadabbul årjöngve üjra és üjra lesüjt a késsel.A l{tv{ny borzalmas,lehunyod a szemed.":CALL BILL 24067 PRINT :PRINT "Hamarosan kiäräl a terem.A szemközti folyos| felé mész,amikor két kifestett arcü år jelenik meg.A többiekért ki{ltanak,és ut{nad futnak a folyos|n.Mit teszel ?":PRINT "1 - Felveszed a harcot":PRINT "2 - Tov{bbrohansz.":GOTO  24039 24068 PRINT :PRINT "Egy hosszü,kanyarg|s folyos|n haladsz,és hamarosan egy terem bej{rata elått {llsz.Belépsz,és egy aranymegmunk{l| møhelyben tal{lod magad.":CALL BILL 24069 PRINT :PRINT "A szersz{mok elått emberek älnek,és szemäkbål sät az årälet l{ngja.L{buk vastag l{nccal egy szikl{hoz van kötve,lehet,hogy m{r nagyon rég|ta.Mit teszel ?":PRINT "1 - Elengeded åket":PRINT "2 - Otthagyod åket" 24070 GET B$ 24071 IF B$=""THEN 24070 24072 IF B$="1"THEN 24075 24073 IF B$="2"THEN 24085 24074 GOTO  24070 24075 PRINT :PRINT "Tartasz tåle,hogy az årältek r{drontanak,de mégis elkezded leverni r|luk a l{ncokat egy kalap{ccsal.":CALL BILL 24076 PRINT :PRINT "A kalap{cs és a l{ncok zörgése felkeltette valakinek a figyelmét,mert csoszog| lépteket hallasz.Gyorsan körälnézel,hogy mit tehetnél,és ügy döntesz,hogy ink{bb elbüjsz.":CALL BILL 24077 PRINT :PRINT "Egy nagy äst mögé rejtåzöl.Hamarosan megjelenik a csoszog{s okoz|ja,egy år.Ut{na egy meglepåen j|l öltözött férfi lép be,r|kaprém kab{tban.Int a h{ta mögé,és két katona jelenik meg.A katon{k "; 24078 PRINT "leveszik a bilincseket,és elkezdik kivezetni az årälteket.Mit teszel ?":PRINT "1 - R{juk t{madsz":PRINT "2 - Hagyod,hogy elmenjenek" 24079 GET B$ 24080 IF B$=""THEN 24079 24081 IF B$="1"THEN 24087 24082 IF B$="2"THEN 24084 24083 GOTO  24079 24084 PRINT :PRINT "Miut{n kiärält a terem,te is elindulsz,de m{sfelé.Kilépsz egy beomlott falszakaszon,és az orrod egybål bøz csapja meg.":CALL BILL 24085 PRINT :PRINT "Egy gyøjtåmedencénél tal{lod magad.Veled szemben lépcså van.Felmész rajta,és néh{ny lépés ut{n észreveszed,hogy a fejed felett egy kis lyukb|l fény szørådik ki.Egy kålap körvonalaira bukkansz.Felnyomod,és kim{szol rajta." 24086 CALL BILL:GOTO  24117 24087 PRINT :PRINT "A katon{kra veted magad.":CALL HARC(8,17):PRINT "Mindkettåvel végeztél.":CALL BILL 24088 PRINT :PRINT "L{tv{n,hogy a katon{kat megölted,az elåkelå férfi fut{snak ered.Ut{nafutn{l,azonban ekkor hirtelen szembetal{lod magad az årrel,aki r{d t{mad.Harcolj !":CALL HARC(6,8):PRINT "Megölted az årt.":CALL BILL 24089 PRINT :PRINT "Körälnézel.Az årältek csak {llnak,és maguk elé merednek.Mit teszel ?":PRINT "1 - Követed a menekälå nyomait":PRINT "2 - Odamész az årältekhez" 24090 GET B$ 24091 IF B$=""THEN 24090 24092 IF B$="1"THEN 24095 24093 IF B$="2"THEN 24153 24094 GOTO  24090 24095 ! 24096 PRINT :PRINT "Az elåkelå férfi  ut{n eredsz.Egyszerre kälönös helyre érsz:a folyos| két oldal{n egy-egy alacsony,ritk{n r{csozott ablak {ll.Mit teszel ?":PRINT "1 - Nyugodtan {tsét{lsz":PRINT "2 - Megpr|b{lod {tugrani" 24097 PRINT "3 - Visszafordulsz":PRINT "4 - [trohansz" 24098 GET B$ 24099 IF B$=""THEN 24098 24100 IF B$="1"THEN 24146 24101 IF B$="2"THEN 24149 24102 IF B$="3"THEN 24139 24103 IF B$="4"THEN 24105 24104 GOTO  24098 24105 PRINT :PRINT "Rohanni kezdesz,de amikor odaérsz a r{csokhoz,négy hosszü,szårös kar ragad meg.Az egyik a myakad felé tapogat|zik.A kardodért nyülsz.":LET HE=1:CALL SZERENCSE 24106 IF S<>1THEN 24145 24107 PRINT :PRINT "Kardoddal kiv{god magad a szorit{sb|l."; 24108 PRINT "Tov{bbmész,és hamarosan a szabadban tal{lod magad.A nedves føben l{tszanak az elåkelå férfi nyomai.":CALL BILL 24109 PRINT :PRINT "Alig teszel néh{ny lépést,hirtelen h{rom katona ront r{d.Bizony{ra az elåkelå férfi gondoskodott sz|rakoztat{sodr|l.Harcolj!":CALL HARC(6,23):PRINT "Mindh{rommal végeztél.":CALL BILL 24110 PRINT :PRINT "Mozgalmas volt ez a mai nap.V{gyakozva gondolsz egy kors| sör,némi ennival| és egy l{ny ölelå karjai ut{n.Mit teszel ?:":PRINT "1 - Tov{bb követed a nyomokat":PRINT "2 - Visszamész az årältekhez" 24111 GET B$ 24112 IF B$=""THEN 24111 24113 IF B$="1"THEN 24116 24114 IF B$="2"THEN 24118 24115 GOTO  24111 24116 PRINT :PRINT "A nyomokat követve egy dombtetåre érsz,ahonnan egy v{ros t{rul a szemeid elé.Amint közelebb érsz,l{tod,hogy az elåkelå férfi beszél a kapuårséggel.Odaérsz a kapuhoz.":CALL BILL:GOTO  24192 24117 PRINT :PRINT "A v{ros felé vezetå üton gyalogolsz.èpp egy karav{n halad be a kapun,te is be{llsz közéjäk.":CALL BILL:GOTO  24196 24118 PRINT :PRINT "A barlang elåtti tiszt{sr|l belépsz a barlangba.Azon gondolkozol,miközben a r{csok felé közeledsz,hogy vajon ott tal{lod-e még az årälteket.":CALL BILL 24119 PRINT :PRINT "Üjra a r{csos folyos|részen vagy.Mit teszel ?":PRINT "1 - Megpr|b{lod {tugrani a r{csokat":PRINT "2 - [trohansz" 24120 GET B$ 24121 IF B$=""THEN 24120 24122 IF B$="1"THEN 24125 24123 IF B$="2"THEN 24141 24124 GOTO  24120 24125 PRINT :PRINT "H{tralépsz néh{ny lépést,és nekifutsz.":CALL SZERENCSE 24126 IF S<>1THEN 24136 24127 PRINT :PRINT "Ugr{soddal {tlendälsz a r{csok felett.Tov{bbmész,de az årälteket m{r nem tal{lod ott,azonban hirtelen f{jdalmas ävöltéseket hallasz.Elindulsz a hangok ir{ny{ba.Hamarosan megtal{lod åket:egy fekete t|cs{ban {llnak "; 24128 PRINT "derékig,és gyorsan sällyednek.Körälöttäk szinte forr a viz.Hamarosan eltønnek a szemed elål.Mit teszel ?":PRINT "1 - Ut{nuk ugrasz,hogy segits nekik":PRINT "2 - Otthagyod åket" 24129 GET B$ 24130 IF B$=""THEN 24129 24131 IF B$="1"THEN 24134 24132 IF B$="2"THEN 24135 24133 GOTO  24129 24134 PRINT :PRINT "Beveted magad a t|cs{ba.Valami ragad|s,sørø lébe esel.Ebben a pillanatban ezernyi pi|ca tapad a bårödre.":CALL VEGE 24135 PRINT :PRINT "Tov{bbmész a folyos|n.":CALL BILL:GOTO  24085 24136 PRINT :PRINT "Ugr{sod tül rövidre sikeräl,és a r{csok közé esel.A karok azonnal megragadnak.":CALL SZERENCSE 24137 IF S<>1THEN 24140 24138 PRINT :PRINT "Kardoddal kiv{god magad,és tov{bbmész.":CALL BILL 24139 PRINT :PRINT "Az årälteket m{r nem tal{lod ott,azonban hirtelen f{jdalmas ävöltéseket hallasz.Hamarosan megtal{lod åket:egy fekete t|cs{ban {llnak ";GOTO1080 24140 PRINT :PRINT "Nem tudod idåben elérni a kardod.Az |ri{si karok darabokra tépnek.":CALL VEGE 24141 PRINT :PRINT "Elkezdesz rohanni.":CALL SZERENCSE 24142 IF S<>1THEN 24144 24143 PRINT :PRINT "Elég gyorsan futsz ahhoz,hogy az a két kar,ami a h{tad mögött kinyül a r{csok közäl,ne tudjon megragadni.Tov{bbmész.":CALL BILL:GOTO  24139 24144 PRINT :PRINT "Amikor a r{csok közé érsz,két kéz nyülik ki,és megragadj{k a l{bad.Elesel,és fejedet beätöd a kemény földbe.Soha többé nem térsz magadhoz.":CALL VEGE 24145 PRINT :PRINT "A hatalmas,szårös kezek pillanatok alatt miszlikbe apritanak.":CALL VEGE 24146 PRINT :PRINT "Besét{lsz a r{csok közé.Hirtelen hatalmas,szårås karok ragadnak meg.":CALL SZERENCSE 24147 IF S=1THEN 24152 24148 GOTO  24151 24149 PRINT :PRINT "Ugr{sod nem sikeräl,csüfosan hasra esel.Szinte azonnal szårös,hosszü kezek ragadnak meg.":CALL SZERENCSE:GOTO  24147 24150 IF S=1THEN 24152 24151 GOTO  24145 24152 PRINT :PRINT "Vill{mgyorsan csapkodsz kardoddal,melynek eredményeképp a kezek visszahüz|dnak.Kihaszn{lod az alkalmat és tov{bbfutsz.":CALL BILL:PRINT :GOTO  24108 24153 PRINT :PRINT "Az utols| l{ncokat is levered az årältekrål,majd elkezded vezetni åket magad ut{n.Egy ideig követnek,de egyszer csak eltønnek egy repedésben.Mit teszel ?":PRINT "1 - Ut{nuk mész":PRINT "2 - Tov{bbmész" 24154 GET B$ 24155 IF B$=""THEN 24154 24156 IF B$="1"THEN 24159 24157 IF B$="2"THEN 24169 24158 GOTO  24154 24159 PRINT :PRINT "Az årältek ut{n eredsz.Hamarosan egy faajt|hoz érkezel.Odabentrål dulakod{st és s{t{ni röhejeket hallasz.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bemész az ajt|n":PRINT "2 - Tov{bbmész" 24160 GET B$ 24161 IF B$=""THEN 24160 24162 IF B$="1"THEN 24165 24163 IF B$="2"THEN 24169 24164 GOTO  24160 24165 PRINT :PRINT "Szerencsétlenségedre belépsz.Pillanatok alatt zombik rontanak r{d.Kardot r{ntasz,és harcolni kezdesz.":CALL SZERENCSE 24166 IF S=1THEN 24168 24167 PRINT "Tül sokan vannak.Nem birsz veläk.":CALL VEGE 24168 PRINT :PRINT "Szétätsz köztäk,és kirohansz az ajt|n.Addig futsz,amig j|csk{n magad mögött hagyod åket.":CALL BILL 24169 PRINT :PRINT "Hamarosan egy kij{rathoz érkezel.Egy domboldalban tal{lod magad.Felmész a dombra,és egy v{rost pillantasz meg.":CALL BILL:GOTO  24117 24170 PRINT :PRINT "Hosszü ideig egyenes,kåkock{kkal kirakott folyos|n haladsz,majd egy terembe érsz.A terem közepén diszes emelvényen egy kard {ll.Felette,mintha maga a Sötétség lebegne:egy fekete folt van.Mit teszel ?" 24171 PRINT "1 - Elveszed a kardot a kezeddel":PRINT "2 - Kiätöd saj{t fegyvereddel" 24172 GET B$ 24173 IF B$=""THEN 24172 24174 IF B$="1"THEN 24188 24175 IF B$="2"THEN 24190 24176 GOTO  24172 24177 PRINT :PRINT "Egy leromlott {llapotban levå terembe érkezel.A falakon mindenfelé pajzsok és kardok fäggenek.":CALL SZERENCSE 24178 IF S=1THEN 24181 24179 GOTO  24183 24180 PRINT :PRINT "Egy cseppkåbarlangon keresztäl visz az üt,és hamarosan egy ajt|hoz érkezel.Kinyitod,és belépsz.":CALL BILL:GOTO  24177 24181 PRINT :PRINT "Hirtelen lég{ramlatot érzel egy pajzs mögäl.Leveszed a falr|l,és egy szøk folyos|t fedezel fel.Belépsz,és elindulsz benne.Ekkor hirtelen megremeg l{bad alatt a talaj,de nem törådsz vele.Hamarosan egy kåkock{kkal kirakott "; 24182 PRINT "folyos|hoz érsz.":CALL BILL:GOTO  24170 24183 PRINT :PRINT "Hirtelen megremeg l{bad alatt a talaj,és csak most veszed észre a terem padl|j{t középen {tszelå v{g{st,amely mentén a padl| kezd széthüz|dni.Az ajt| kezd mag{t|l becsuk|dni.":CALL SZERENCSE 24184 IF S=1THEN 24186 24185 GOTO  24187 24186 PRINT :PRINT "Sikeräl {tugrani az egyre t{gul|,feneketlennek l{tsz| nyil{st,és egy pajzs mögött folyos|t fedezel fel.":CALL BILL:GOTO  24170 24187 PRINT :PRINT "Megpr|b{lod {tugrani az egyre t{gul| nyil{st,azonban ugr{sod tül rövid,és a feneketlennek tønå lyukba esel.":CALL VEGE 24188 PRINT :PRINT "A kardért nyülsz,de amikor hozz{érsz,a fekete folt a fejed felett hirtelen megremeg,és egy fekete,r{j{hoz hasonl| lény terit be.Pillanatok alatt ügy körälölel ,hogy mozdulni sem tudsz.Emésztånedvei hatni kezdenek." 24189 CALL VEGE 24190 PRINT :PRINT "Kiätöd a kardot a helyérål.Amikor azonban a két fém érintkezik,a felette levå sötét folt megremeg és kardodra esik.Gyorsan kir{ntod al|la kardod,felveszed a m{sikat is,és j|néh{nyszor beledöfsz a lénybe.":CALL BILL 24191 PRINT :PRINT "A fekete valami savas levet ereszt mag{b|l.Az alatta levå kå azonnal pezsegni kezd,majd eltønik,és a lény beleesik egy verembe.Ut{naereszkedsz,és kilépsz egy oldalajt|n.":CALL BILL:GOTO  24169 24192 PRINT :PRINT "A kapuår nagyon furcs{n néz r{d,majd int a t{rsainak,és pillanatok alatt lerohannak.M{ris tudod,miért:kedves ismeråsöd,az elåkelå férfi parancs{ra.":CALL SZERENCSE 24193 IF S=1THEN 24195 24194 PRINT :PRINT "A heves harcban r{dront| årök egyike,kihaszn{lva pillanatnyi elånyét,a szivedbe meriti fegyverét.":CALL VEGE 24195 PRINT :PRINT "Kardoddal kiv{god magad,és pillanatnyi elånyödet kihaszn{lva elrohansz.Hamarosan egy fogad|h|z érsz.Ügy döntesz,hogy megsz{llsz itt éjszak{ra.":CALL BILL:GOTO  24197 24196 PRINT :PRINT "Nyugodtan besét{lsz a kapun,és hamarosan egy fogad|h|z érsz.Ügy döntesz,hogy megsz{llsz itt éjszak{ra.":CALL BILL 24197 PRINT :PRINT "Leälsz a fästös helységbe.Rendelsz egy kors| sört,és j|izøen kortyolgatod.Megfigyeled,hogy ha üj vendég lép be az ajt|n,mindenki j|l megnézi mag{nak.Azon gondolkodsz,hogy vajon merre kell tov{bb indulnod,hogy a szent fegyvert "; 24198 PRINT "eljuttasd üj helyére.":CALL BILL 24199 PRINT :PRINT "Miközben gondolkodsz,kälönös dolog történik:hideg szél füj be az ajt|n,egyenesen az arcodba,és felborzolja hajadat.Majd kinyilik az ajt|,de furcsam|d senki sem fordul oda.":CALL BILL 24200 PRINT :PRINT "Egy fekete köpenyes alak lép be az ajt|n,arc{t csuklya fedi.Ahogy jobban megnézed,meghökkenve tapasztalod,hogy az alak {ttetszå:a mögötte levå dolgok ha nagyon halv{nyan is,de l{tszanak.Le akar älni az asztalodhoz.Mit teszel ?" 24201 PRINT "1 - Megengeded":PRINT "2 - Elkäldöd" 24202 GET B$ 24203 IF B$=""THEN 24202 24204 IF B$="1"THEN 24207 24205 IF B$="2"THEN 24215 24206 GOTO  24202 24207 PRINT :PRINT "Az alak leäl az asztalodhoz,majd {tnyül az asztal felett,és megnézi a nyakadban l|g| jelet.Majd elégedetten mormog valamit,és ezt mondja:Ma éjfélkor megkapod a jelet. Ezut{n fel{ll és kisét{l az ajt|n.";:LET CSU=1:GOTO  24216 24208 PRINT :PRINT "Az öröml{ny arca nagyon szép,hosszü combjait és gömbölyø melleit l{tva egybål elgåzösödik az agyad.Mit teszel ?":PRINT "1 - Felmész vele a szob{dba":PRINT "2 - Elzavarod,és gyorsan felmész a szob{dba,"; 24209 PRINT "nehogy mégis elfogjon a kisértés" 24210 GET B$ 24211 IF B$=""THEN 24210 24212 IF B$="1"THEN 24217 24213 IF B$="2"THEN 24234 24214 GOTO  24210 24215 PRINT :PRINT "Az alak szétt{rja a karj{t,és kicsoszog az ajt|n."; 24216 PRINT "Hamarosan egy öröml{ny äl az asztalodhoz,és némi fizetség fejében felaj{nlja b{jait erre az éjszak{ra.":CALL BILL:GOTO  24208 24217 PRINT :PRINT "A l{nyt felvezeted a szob{dba és becsukod az ajt|t.........majd mély {lomba szenderälsz a l{nnyal az oldaladon.":CALL SZERENCSE 24218 IF S<>1THEN 24233 24219 PRINT :PRINT "Motoszk{l{sra ébredsz,és tizedm{sodpercekkel késåbb a hom{lyban {ll| valakinek szegezed a kardod.Az öröml{ny az,aki éppen t{vozni készält-a zs{koddal egyätt.A l{ny elmondja,hogy a kocsm{ros parancs{ra tette."; 24220 PRINT "Mit teszel ?":PRINT "1 - Elengeded a l{nyt":PRINT "2 - Megszorongatod egy kicsit a kocsm{rost" 24221 GET B$ 24222 IF B$=""THEN 24221 24223 IF B$="1"THEN 24232 24224 IF B$="2"THEN 24226 24225 GOTO  24221 24226 PRINT :PRINT "L{bbal berügod a kocsm{ros szob{j{nak ajtaj{t,és berontasz.Nekiugrasz a h{l|sipk{s alaknak,és a falhoz v{god,hogy csak ügy nyekken.":CALL SZERENCSE 24227 IF S=1THEN 24231 24228 PRINT :PRINT "A kocsm{ros ki{lt valamit idegen nyelven,és pillanatokon beläl h{rom marcona alak jelenik meg fegyverrel.Most m{r harcolnod kell.":CALL HARC(7,17):PRINT "Mindh{rommal végeztél.":CALL BILL 24229 PRINT :PRINT "Leätöd a remegå kocsm{rost,felmész a szob{dba,és megpr|b{lsz elaludni.":CALL BILL 24230 PRINT :PRINT "Nem tudsz elaludni.Kinyitod az ablakot,nagyon fälledt a levegå.Egyszerre csak kälönös dolgot veszel észre az ablakon {t.":CALL BILL:GOTO  24236 24231 PRINT :PRINT "Mégegyszer falhoz v{god,mert ki{ltani akar,azt{n bosszüsan felvonulsz a szob{dba,és megpr|b{lsz elaludni":CALL BILL:GOTO  24230 24232 PRINT :PRINT "Kifizeted a l{nyt,és ütj{ra engeded,majd leheveredsz,és magadban sz{molsz,hogy elsz{lljon a mérged.Pr|b{lsz üjra elaludni.":CALL BILL:GOTO  24230 24233 PRINT :PRINT "Hamarosan felébredsz,és azt veszed észre,hogy a l{ny eltønt.ès még valami:a zs{kod is!Dähöngve keresed a l{nyt az egész fogad|ban,de hi{ba.":CALL VEGE 24234 PRINT :PRINT "Belépsz a szob{dba,és lefekszel az {gyra.Hamarosan alszol is.Azonban éjfél elått j{rhat az idå,amikor felébredsz,és nem tudod,miért.":CALL BILL 24235 PRINT :PRINT "Az ablakhoz lépsz,és kinyitod,mert nagyon fälledt a levegå.Ekkor azonban furcsa dolgot észlelsz.":CALL BILL 24236 PRINT :PRINT "Rövid mennydörgést hallasz,ami sokszor ismétlådik.Ennek kiséretében vill{mok csap|dnak a tenger egy t{voli pontj{ra.Megfigyeled,hogy a vill{mok b{r kälönbözå helyrål indulnak,de mégis egy pontba csap le valamennyi." 24237 IF CSU=1THEN 24239 24238 PRINT :PRINT "Elgondolkozol a dolgon,de nem tudod,mit jelenthet.Visszafekädsz aludni,és reggel felébredsz.Csak most döbbensz r{,hogy nem tudod folytatni utadat,mert nem ismered a szent kalap{cs üj helyéhez vezetå utat.":CALL VEGE 24239 PRINT :PRINT "Elgondolkozol a dolgon,és hirtelen eszedbe jut esti tal{lkoz{sod a fekete köpenyes alakkal.Gyorsan megjegyzed a vill{mok becsap|d{s{nak helyét,és elhat{rozod,hogy reggel elindulsz abba az ir{nyba.":CALL BILL 24240 PRINT :PRINT "M{r hajnalodik,amikor elindulsz a kikötåbe.Sok hal{szcs|nak ringat|zik a vizen.Az egyiket néh{ny napra j| pénzért elkéred gazd{j{t|l,és ütnak indulsz.":CALL BILL 24241 PRINT :PRINT "M{r j| ideje evezel a meghat{rozott ir{nyba,és hamarosan egy szigetet pillantasz meg.Elég furcs{n néz ki:a felszinét korallok boritj{k.":CALL BILL 24242 PRINT :PRINT "Kikötsz a cs|nakkal.Meglepådve tapasztalod,hogy a sziget mélyedéseiben tengerviz van,még néh{ny halat is l{tsz.A sziget közepén egy kupola {ll,az oldal{n egy ajt|val.Belépsz az ajt|n.Odabent "; 24243 PRINT "egy emelvényt l{tsz,amelybe belevésték a szent kalap{cs helyét.Végre megérkeztél![hitattal veszed elå zs{kodb|l a kalap{csot,és az emelvényre helyezed.Pontosan illik a v{jatba.A kalap{cs hirtelen felizzik,és földöntüli fény "; 24244 PRINT "vil{gitja meg a kupola belsejét.Egy mennydörgå hangot hallasz,szinte beleremeg az egész sziget:":PRINT "K\SZ\NJ]K NEKED,HALANDÖ,HOGY MEGMENTETTED A SZENT FEGYVERT! H[L[BÖL AZ ISTENEK HALHATATLANS[GGAL AJ[NDèKOZNAK "; 24245 PRINT "MEG.MOST PEDIG HAGYD EL A SZIGETET !":CALL BILL:PRINT :PRINT "Ahogy kilépsz a kupola ajtaj{n,egy vill{m csap beléd.Öri{si energia {rad szét testedben,minden porcik{d bizseregni kezd.A bizsergés lassan megszønik,és a sziget r{zk|d{sa "; 24246 PRINT "térit magadhoz.Gyorsan besz{llsz a cs|nakba,és elt{volodsz a szigettål.Amint a part felé evezel,h{tra-h{tranézve l{tod,hogy a szigetet elnyelik a hull{mok.":PRINT :PRINT " TELJESITETTED A FELADATOT!GRATUL[LOK!":CALL VEGE 24247 DEF BILL 24248   PRINT :PRINT "         Nyomd le a SPACE-t !" 24249   POKE 43909,0 24250   GET B$ 24251   IF B$=""THEN 24250 24252   IF B$=CHR$(32)THEN 24254 24253   GOTO  24250 24254 END DEF  24255 DEF SZERENCSE 24256   CALL BILL 24257   RANDOMIZE  24258   LET Q=RND(6)+RND(6)+2:LET SE=SE-1 24259   IF SE<=1THENLET SE=1 24260   CALL KIIR 24261   IF Q<=SETHENLET S=1 24262 END DEF  24263 DEF HARC(U1,E1) 24264   CALL BILL 24265   LET TA=U1+RND(7)+RND(7) 24266   LET TB=UG+RND(7)+RND(7) 24267   IF TA<TBTHENLET E1=E1-2 24268   IF TA>TBTHENLET EL=EL-2 24269   IF TA=TBTHEN 24270     WAIT 1 24271     GOTO  24265 24272   END IF  24273   IF EL<=0THENLET EL=0:CALL KIIR:PRINT :PRINT "Ellenséged végzett veled.":CALL VEGE 24274   IF E1<=0THENLET SE=SE+1:CALL KIIR:EXIT DEF 24275   CALL KIIR 24276   WAIT 2 24277   GOTO  24265 24278 END DEF  24279 DEF VEGE 24280   PRINT :PRINT "         Kalandod itt véget ér.":PRINT :PRINT "     Üjrakezded a j{tékot (I/N) ?" 24281   POKE 43909,0 24282   GET B$ 24283   IF B$=""THEN 24282 24284   IF UCASE$(B$)="I"THEN 24285     CLOSE #150:POKE 1536,68 24286     CHAIN 0 24287   END IF  24288   IF UCASE$(B$)="N"THENEXT "basic" 24289   GOTO  24282 24290 END DEF  24291 DEF KIIR 24292   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,11:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,11:UG 24293   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,24:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,24:EL 24294   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,38:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,38:SE 24295 END DEF 
EXOS header pos/serial: #2 at 0x56a1 EXOS type/header: 0x4 [00 04 D0 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x1, size: 0x50d0 bytes.
24000 PROGRAM "ES1.PRG" 24001 LET EL=PEEK(1536):LET SE=PEEK(1537):LET UG=PEEK(1538):LET Z=PEEK(1539):LET O=PEEK(1540):LET C=PEEK(1541):LET P=PEEK(1542):LET R=PEEK(1543):LET G=PEEK(1544):LET D=PEEK(1545):LET S=0 24002 PRINT :PRINT " Egy tengerparton tal{lod magad.Elåtted egy hatalmas hegyben egy fakaput l{tsz.A kapu két oldal{n egym{sra rakott kövek vannak.Elindulsz a kapu felé.":CALL SZERENCSE 24003 IF S=1THEN 24007 24004 PRINT :PRINT "Véletlenäl r{lépsz egy,a homokba rejtett deszk{ra,és ennek hat{s{ra a kapu két oldal{n leomlanak a kövek,és feléd gurulnak.":CALL SZERENCSE 24005 IF S=1THEN 24010 24006 GOTO  24011 24007 PRINT :PRINT "A kapu közepén h{rom szarv form{jü kart pillantasz meg.Megpr|b{lod valamelyiket elmozditani abban a reményben,hogy a kapu kinyilik,de kézzel nem møködik.":CALL BILL 24008 IF Z=1THEN 24013 24009 GOTO  24021 24010 PRINT :PRINT "Szerencsére elég gyors vagy,és färgén félreugrasz a kövek elål.":CALL BILL:GOTO  24007 24011 PRINT :PRINT "A kövek r{d züdulnak,és pillanatok alatt péppé züzz{k testedet.":CALL VEGE 24012 PRINT :PRINT "Késåbb veszed észre,hogy a folyos| két oldal{n boronaszerø csapd{k vannak fel{llitva,amelyek b{rmelyik pillanatban lecsap|dhatnak.":CALL BILL:GOTO  24100 24013 PRINT :PRINT "Zs{kodb|l elåveszed az ékkövekkel kirakott szarvat.Alaposan megszemléled,és ügy tal{lod,hogy éppen r{illik a szarv form{jü karokra.Melyikre hüzod r{ ?" 24014 PRINT "1 - Az elsåre":PRINT "2 - A m{sodikra":PRINT "3 - A harmadikra" 24015 GET B$ 24016 IF B$=""THEN 24015 24017 IF B$="1"THEN 24025 24018 IF B$="2"THEN 24023 24019 IF B$="3"THEN 24025 24020 GOTO  24015 24021 PRINT :PRINT "Nem tudsz mit kezdeni a karokkal,igy h{t elindulsz m{sik bej{ratot keresni.Tal{lsz is egy szøk lyukat a hegy oldal{ban.Bebüjsz rajta,de ahelyett,hogy l{baid földnek ätköznének,zuhanni kezdesz,és kis idå mülva nagyot csobbans"; 24022 PRINT "z valami sørø lében.Üszni kezdesz.":CALL BILL:GOTO  24069 24023 PRINT :PRINT "A kapu csikorogva felemelkedik,és miut{n belépsz,pillanatok alatt visszacsuk|dik.Egy hosszü folyos| elåterében {llsz.A folyos| h{rom s{vra van osztva,és minden s{v elått egy kålap van a földbe {gyazva.Az elså kålapra"; 24024 PRINT " szarvas,a m{sodikra nyül,a harmadikra pedig kecske körvonalait vésték.":CALL BILL:GOTO  24012 24025 PRINT :PRINT "Amikor vélt helyére illeszted a szarvat,hirtelen mintha vill{mcsap{s süjtott volna:összegörnyedsz,és legal{bb egy percig mozditani sem tudod tagjaidat.":LET EL=EL-2 24026 IF EL<=0THENCALL VEGE 24027 CALL KIIR 24028 PRINT "Nagy nehezen összeszeded magad.Most melyik karra hüzod r{ a szarvat ?":GOTO  24014 24029 PRINT :PRINT "Belépsz a folyos|ba.Lassan mész,és amikor elérsz a folyos| közepéig,testeddel véletlenäl elszakitasz egy p|kh{l|vékony sz{lat.Ezzel møködésbe hozod a csapd{t.A boron{k r{d zuhannak,és a végäkön levå vasszegek felny{rsalj{k"; 24030 PRINT " testedet.":CALL VEGE 24031 PRINT :PRINT "Szerencsére le tudod v{gni a r{d csavarod| ind{kat,és szitkoz|dva kirohansz a terembål.Visszamész az 1. ajt|hoz.":CALL BILL:GOTO  24039 24032 PRINT :PRINT "Egy rövid folyos|ra jutott{l.A sötétben két ajt| körvonalait tudod kivenni.Melyiken lépsz be ?":PRINT "1 - Az elsån":PRINT "2 - A m{sodikon" 24033 GET B$ 24034 IF B$=""THEN 24033 24035 IF B$="1"THEN 24039 24036 IF B$="2"THEN 24045 24037 GOTO  24033 24038 PRINT :PRINT "Egy folyos|ban vagy,elindulsz benne.Hamarosan egy csüszd{t tal{lsz.Lecsüszol rajta,és {ttöröd a csüszda végén levå,patk{nykopony{kb|l kirakott falat.":CALL BILL:GOTO  24135 24039 PRINT :PRINT "Belépsz az 1. ajt|n.Odabent egy emelvényen egy miniatør istenszobrot pillantasz meg.Mit teszel ?":PRINT "1 - Elveszed a szobrot":PRINT "2 - Elåbb körälnézel" 24040 GET B$ 24041 IF B$=""THEN 24040 24042 IF B$="1"THEN 24064 24043 IF B$="2"THEN 24058 24044 GOTO  24040 24045 PRINT :PRINT "Kinyitod a m{sodik ajt|t.Odabent hom{ly van,de a padl|n mintha növényi ind{kat l{tn{l.Mit teszel ?":PRINT "1 - Belépsz":PRINT "2 - Visszamész az 1. ajt|h|z" 24046 GET B$ 24047 IF B$=""THEN 24046 24048 IF B$="1"THEN 24112 24049 IF B$="2"THEN 24039 24050 GOTO  24046 24051 PRINT :PRINT "Nincs m{r idåd félreugrani,és a sülyos emelvény r{d dål.":CALL VEGE 24052 PRINT :PRINT "Körälnézel,és egy rozzant cs|nakot tal{lsz.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bizol a cs|nakban,és azzal mész":PRINT "2 - Ink{bb üszol" 24053 GET B$ 24054 IF B$=""THEN 24053 24055 IF B$="1"THEN 24067 24056 IF B$="2"THEN 24083 24057 GOTO  24053 24058 PRINT :PRINT "Körbej{rod az emelvényt,és mögötte egy nyil{st fedezel fel a falban.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bemész":PRINT "2 - Elveszed a szobrot" 24059 GET B$ 24060 IF B$=""THEN 24059 24061 IF B$="1"THEN 24071 24062 IF B$="2"THEN 24064 24063 GOTO  24059 24064 PRINT :PRINT "Elveszed a szobrot a helyérål,erre az emelvény feléd kezd dålni.":LET N=1:CALL SZERENCSE 24065 IF S=1THEN 24068 24066 GOTO  24051 24067 PRINT :PRINT "Beälsz a cs|nakba,és elindulsz.Lassan és |vatosan evezel,nehogy ez a t{kolm{ny szétessen alattad.":CALL BILL:GOTO  24077 24068 PRINT :PRINT "Szerencsére el tudsz ugrani az emelvény elål,amely nagyot puffan a földön.Mögötte,a falban egy nyil{st fedezel fel,és bemész.":CALL BILL:GOTO  24071 24069 PRINT :PRINT "Hamarosan partot érsz.Az egyik szikla mögäl fény szørådik ki,és artikul{tlan ävöltözés t{rsul hozz{.Kilesel a szikla mögäl,és egy gåzölgå äst köräl ugr{ndoz| kannib{l falk{t pillantasz meg.Hirtelen egy nedves kéz ragad meg"; 24070 PRINT "h{tulr|l.Felfedeztek!Harcolnod kell.":CALL HARC(7,12):PRINT "Megölted mind az öt kannib{lt.":CALL BILL:GOTO  24116 24071 PRINT :PRINT "Egy hatalmas belså mocs{r partj{ra jutott{l.Feltehetåen nehéz üszni benne.Mit teszel ?":PRINT "1 - Nekiv{gsz üszva ?":PRINT "2 - Elåbb körälnézel" 24072 GET B$ 24073 IF B$=""THEN 24072 24074 IF B$="1"THEN 24083 24075 IF B$="2"THEN 24052 24076 GOTO  24072 24077 PRINT :PRINT "Nemsok{ra a t{volb|l halk,sejtelmes harangsz|t hallasz.Mit teszel ?":PRINT "1 - A harangsz| felé evezel":PRINT "2 - Tov{bbmész" 24078 GET B$ 24079 IF B$=""THEN 24078 24080 IF B$="1"THEN 24069 24081 IF B$="2"THEN 24115 24082 GOTO  24078 24083 PRINT :PRINT "Nehezen megy ebben a sørø lében az üsz{s.":CALL SZERENCSE 24084 IF S=1THEN 24086 24085 PRINT :PRINT "Egyszer csak azt veszed észre,hogy valami sikos tekeredik l{badra,és lerént a viz al{.Egy Mocs{ri Polippal {llsz szemben.Harcolj !":CALL HARC(8,8):PRINT "Végeztél ellenfeleddel.":CALL BILL 24086 PRINT :PRINT "Nemsok{ra sørøsödni kezdenek körälötted a szikl{k,és nem messze elåtted egy hatalmas,kiemelkedå szikl{t pillantasz meg.":CALL BILL:GOTO  24087 24087 PRINT :PRINT "Hamarosan a hatalmas szikl{n{l tal{lod magad.Ahogy jobban megnézed,l{tod,hogy az oldal{n lépcså vezet felfelé,és a tetejérål valahonnan fény szørådik ki.Mit teszel ?":PRINT "1 - Felm{szol":PRINT "2 - Tov{bb üszol" 24088 GET B$ 24089 IF B$=""THEN 24088 24090 IF B$="1"THEN 24093 24091 IF B$="2"THEN 24099 24092 GOTO  24088 24093 PRINT :PRINT "Felmégy a lépcsån,és odafent egy beszögellésben egy szobor {ll,a kezében egy gyönyörø kardot tart.A szobrot égå gyerty{k veszik köräl.Mit teszel ?":PRINT "1 - Kiveszed a kardot":PRINT "2 - Lemész és tov{bb üszol" 24094 GET B$ 24095 IF B$=""THEN 24094 24096 IF B$="1"THEN 24179 24097 IF B$="2"THEN 24069 24098 GOTO  24094 24099 PRINT :PRINT "Tov{bb üszol.M{r biztosan nincs sok h{tra,mert l{tod a partot.":CALL BILL:GOTO  24069 24100 PRINT :PRINT "A folyos| bej{rata fölött egy mondat van a falba vésve:":PRINT ""J{rj azon az üton,amely a Mennydörgåt is vezette..."":PRINT "Melyik s{von indulsz el ?":PRINT "1 - Az elsån":PRINT "2 - A m{sodikon":PRINT "3 - A harmadikon" 24101 GET B$ 24102 IF B$=""THEN 24101 24103 IF B$="1"ORB$="2"THEN 24013 24104 IF B$="3"THEN 24106 24105 GOTO  24101 24106 PRINT :PRINT "Egy terembe jutott{l.Veled szemben két ajt|t l{tsz.Melyiken mész be ?":PRINT "1 - A baloldalin":PRINT "2 - A jobboldalin" 24107 GET B$ 24108 IF B$=""THEN 24107 24109 IF B$="1"THEN 24038 24110 IF B$="2"THEN 24032 24111 GOTO  24107 24112 PRINT :PRINT "Odabent dögletes bøz fogad.Ahogy belépsz,az ind{k egy pillanat alatt a l{bodra tekerednek.":CALL SZERENCSE 24113 IF S=1THEN 24031 24114 PRINT :PRINT "Nem reag{lsz elég gyorsan,és az ind{k befonj{k testedet.Hamarosan csontok roppan{s{nak vérfagylal| hangja tölti be a termet.":CALL VEGE 24115 PRINT :PRINT "Tov{bbevezel.A cs|nak alj{n m{r tekintélyes vizmennyiség gyølt össze,amikor egy viz alatti szikla felhasitja az alj{t.Üszva kell tov{bbmenned.":CALL BILL:GOTO  24086 24116 PRINT :PRINT "A heves käzdelemben az äst mellé kerältél.Nem nézed,mi van benne,mert a kannib{lok szaga m{r igy is eléggé felkavarta gyomrodat.A sziklafalban egy ajt| nagys{gü nyil{st pillantasz meg,és bemész rajta.":CALL BILL:GOTO  24168 24117 PRINT :PRINT "Végigfut a h{tadon a hideg,és a falon levå repedésen {tlépsz a következå terembe.":CALL BILL:GOTO  24119 24118 PRINT :PRINT "Véletlenäl beleakadsz az egyik,m{r elporlott kötelérål leesett,földön heverå testbe.Ekkor félelmetes dolog történik.":CALL BILL:GOTO  24171 24119 PRINT :PRINT "Egy kis terembe jutott{l,amelynek közepén egy kålapon egy felöltöztetett test fekszik.Hirtelen emelkedni kezd kopony{j{n a bår,és felszakad.Egy fekete,alaktalan lény ugrik ki belåle,és egyre nåni kezd."; 24120 PRINT "Amikor embernagys{güv{ nå,az egészbål csak két karmos kéz és két s{rg{n vil{git| szem vehetå ki.Mit teszel ?":PRINT "1 - Menekälsz a következå ajt|n":PRINT "2 - Harcolsz" 24121 GET B$ 24122 IF B$=""THEN 24121 24123 IF B$="1"THEN 24127 24124 IF B$="2"THEN 24126 24125 GOTO  24121 24126 PRINT :PRINT "Elår{ntod kardodat,és szembesz{llsz vele.":CALL HARC(7,7):PRINT "Elpusztitottad a fekete rémséget.":GOTO  24133 24127 PRINT :PRINT "Egy hatalmas szakadékhoz érsz,amely felett kötélbål és deszk{kb|l készält fäggåhid ivel {t.R{lépsz,és m{r a közepe felé j{rsz,amikor észreveszed,hogy a fekete rémség követ.Mit teszel ?":PRINT "1 - Elmenekälsz":PRINT "2 - Harcolsz" 24128 GET B$ 24129 IF B$=""THEN 24128 24130 IF B$="1"THEN 24142 24131 IF B$="2"THEN 24176 24132 GOTO  24128 24133 PRINT :PRINT "A szörny eltønik egy zöldes fästfelhåben,és mikor a fäst eloszlik,l{tod,hogy a halott kopony{ja is sima,nyoma sincs rajta az elåbbi eseménynek.Kimész a szemközti ajt|n.":CALL BILL:GOTO  24174 24134 GOTO  24099 24135 PRINT :PRINT "Egy patk{nykopony{kkal körbefalazott szob{ba jutsz.A szoba padl|j{ban lyukak vannak,és az egyik falban egy ajt|t l{tsz.Hirtelen kapar{sz{st hallasz,és a patk{nyok szaga fullaszt| eråvel tör r{d.Mit teszel?" 24136 PRINT "1 - Elmenekälsz az ajt|n {t":PRINT "2 - Harcolsz" 24137 GET B$ 24138 IF B$=""THEN 24137 24139 IF B$="1"THEN 24146 24140 IF B$="2"THEN 24175 24141 GOTO  24137 24142 PRINT :PRINT "Elkezdesz futni,de ekkor a mögötted levå rémség megr{zza a hidat,és hirtelenjében nem tudsz megkapaszkodni.Belezuhansz a szakadékban rohan| foly|ba.":CALL BILL:GOTO  24166 24143 PRINT :PRINT "Bennmaradsz a veremben,és v{rod,hogy mi fog történni.Hirtelen egy r{cs csap|dik a falban levå bemélyedés elé.Halk,de {that| morajl{st hallasz,és hamarosan tøhegyes acélrudak csüsznak ki a lyukakb|l." 24144 CALL VEGE 24145 PRINT :PRINT "Nagyot rügsz a mélyedésben a falba,és az kitörik.A résen {t egy terembe jutsz,ahonnan egy lépcså vezet lefelé.Elindulsz a lépcsån.":CALL BILL:GOTO  24164 24146 PRINT :PRINT "Hamarosan egy terembe érsz,amelybål h{rom r{csos ajt| nyilik.Melyiken lépsz be?":PRINT "1 - A baloldalin":PRINT "2 - A középsån":PRINT "3 - A jobboldalin" 24147 GET B$ 24148 IF B$=""THEN 24147 24149 IF B$="1"THEN 24154 24150 IF B$="2"THEN 24154 24151 IF B$="3"THEN 24153 24152 GOTO  24147 24153 PRINT :PRINT "Régen haszn{lt tömlöcben vagy,val|szinøleg az utols| rab is megszökött azon a kézileg tov{bb t{gitott szellåzå nyil{son,amelyen most te is elindulsz.":CALL BILL:GOTO  24163 24154 PRINT :PRINT "Belépsz a cell{ba,és körälnézel.Semmi kälönöset nem tal{lsz,de amikor a kis szoba közepére érsz,a padl| megnyilik alattad.":CALL BILL 24155 PRINT :PRINT "Egy kåcsüszd{ban csüszol." 24156 PRINT "A csüszda végén egy verembe esel.A verem falait arasznyi t{vols{gra egym{st|l lyukak tøzdelik.Az egyik falban egy embernagys{gü mélyedés van.Ahogy közelebbrål megnézed,itt nem "; 24157 PRINT "l{tsz lyukakat.Mit teszel ?":PRINT "1 - Ittmaradsz és v{rsz":PRINT "2 - Arra sz{mitasz,hogy a mélyedésnél vékonyabb a fal,és megpr|b{lod {ttörni" 24158 GET B$ 24159 IF B$=""THEN 24158 24160 IF B$="1"THEN 24143 24161 IF B$="2"THEN 24145 24162 GOTO  24158 24163 PRINT :PRINT "Hamarosan egy lépcsåhöz jutsz.Felmész rajta.Egy ajt|n keresztäl egy terembe jutsz.":CALL BILL:GOTO  24178 24164 PRINT :PRINT "A lépcsån keresztäl egy kamr{ba jutsz,ami mintha egy küt feneke volna.Egy lény van bent.Testtart{sa guggol{sra emlékeztet,pof{ja kisérteties,testét penészgomb{k boritj{k.R{d veti mag{t.Harcolj!" 24165 CALL HARC(7,9):PRINT "Megölted a szörnyeteget.":GOTO  24177 24166 PRINT :PRINT "èpp hogy csak fenn tudod magad tartani,azonban az {r hamarosan enyhäl,és a foly| kiszélesedik.Kiüszol a partra.Rövid gyalogl{s ut{n a sziklafalban egy nyil{st veszel észre.Bemész rajta,és egy hosszü folyos|n "; 24167 PRINT "keresztäl egy lépcsåhez érsz.Elindulsz rajta.":CALL BILL:GOTO  24164 24168 PRINT :PRINT "Szörnyøséges helyem vagy.Mindenfelé köteleken rothad| és m{r elrothadt testek fäggenek.":CALL SZERENCSE 24169 IF S=1THEN 24117 24170 GOTO  24118 24171 PRINT :PRINT "Hirtelen vöröslå szemek merednek r{d.Azut{n a testek sorban leesnek köteleikrål,és r{drontanak.":CALL SZERENCSE 24172 IF S=1THENPRINT "Sikerält elmenekälnöd.":GOTO  24119 24173 PRINT :PRINT "Pillanatok alatt letepernek,és nemsok{ra te is ott l|gsz közöttäk.":CALL VEGE 24174 PRINT :PRINT "Egy hatalmas szakadék szélén {llsz.Egy fäggåhid vezet {t rajta,elég eråsnek l{tszik.[tmégy rajta,közben megszemléled az alattad vadul rohan| foly|t.":CALL BILL:GOTO  24135 24175 PRINT :PRINT "Kivont karddal v{rod a patk{nyokat.Hamarosan meg is jelennek.A padl|n levå lyukakb|l özönlenek! Rengetegen vannak! Nem tudsz mit tenni ellenäk.":CALL VEGE 24176 PRINT :PRINT "Szembefordulsz a fekete szörnyeteggel,és harcolsz.":CALL HARC(8,8):PRINT "A szörnyeteg teteme a foly|ba zuhan.[tmész a hidon.":CALL BILL:GOTO  24135 24177 PRINT :PRINT "Undorodva arrébb rügod a zsiros tetemet,és a ki{ll| köveken keresztäl kim{szol a kütb|l.":CALL BILL:GOTO  24163 24178 PRINT :PRINT "Ahogy belépsz,az ajt| becsap|dik mögötted.Hirtelen a mennyezet rogyadozni kezd,és egy räcskös valaminek a pof{ja jelenik meg a nyil{sban.Gyorsan körälnézel.":CALL BILL:GOTO  24181 24179 PRINT :PRINT "Kiveszed a kardot a szobor kezébål.Az azonnal megmozdul,és l{tod,hogy csak a bårére r{sz{radt s{r miatt nézted szobornak,egyénbként nagyon is eleven.Annyira,hogy r{d t{mad.":CALL HARC(6,7):PRINT "Végeztél ellenségedel.Lemégy a "; 24180 PRINT "lépcsån,és tov{bbüszol.":LET K=1:CALL BILL:GOTO  24134 24181 PRINT :PRINT "A terem m{sik végében egy kåajt|t fedezel fel,és benne egy dr{gakövekkel körälrakott mélyedést.A mélyedésbål mintha hi{nyozna valami." 24182 IF D=1THEN 24184 24183 GOTO  24185 24184 PRINT :PRINT "Elåveszed zs{kodb|l a dr{gakövet,és mielått h{tad mögött a räcskös lény bem{szhatna a terembe,belehelyezed a lyukba.A kåajt| azonnal felemelkedik,majd amikor kilépsz,bez{r|dik.":CALL BILL:GOTO  24186 24185 PRINT :PRINT "Kénytelen vagy szembesz{llni a lénnyel,aki idåközben m{r teljesen befurakodott a terembe.Harcolj!":CALL HARC(9,9):PRINT "Végeztél ellenfeleddel,és a kåajt| felemelkedik.Kilépsz rajta.":CALL BILL 24186 PRINT :PRINT "Egy nagyon sötét teremben vagy,az orrodig sem l{tsz." 24187 IF G=1THEN 24189 24188 GOTO  24190 24189 PRINT :PRINT "Zs{kodb|l elåveszed a gyerty{t,és tøzszersz{moddal meggyüjtod.A lélegzeted is el{ll att|l,amit megpillantasz:egy hatalmas verem szélén {llsz.Még egy lépés,és m{r zuhansz is.Megkerälöd,és tov{bbmégy.":CALL BILL:GOTO  24191 24190 PRINT :PRINT "Egy lépést teszel a terem belseje felé.Elveszted l{bad al|l a talajt,és egy verembe zuhansz,aminek alj{n hegyes vasrudak meredeznek.A rudak felny{rsalnak.":CALL VEGE 24191 PRINT :PRINT "A terem végéhez érsz,és l{tod,hogy egy hosszü,kanyarg|s folyos|val akad{lyozt{k meg a fény bejut{s{t.Amikor kiérsz belåle,egy hatalmas teremben tal{lod magad.":CALL BILL 24192 PRINT :PRINT "Hom{lyos van,és a terem m{sik végében egy hatalmas älå alakot pillantasz meg.Ahogy közelebb mész,l{tod,hogy egy alv|,|ri{s mut{ns az.Mellette egy ajt|.":CALL SZERENCSE 24193 IF S=1THENPRINT "Övatosan beosonsz az ajt|n.":GOTO  24195 24194 GOTO  24197 24195 PRINT :PRINT "Félig teljesitetted feladatod.A Vihar-isten szent kalap{csa elått {llsz,amely egy olt{ron fekszik,jobbra tåled pedig egy,csak a legend{kban élå dolog van:az istenek birodalm{ba vezetå sziv{rv{nyhid." 24196 CALL BILL:GOTO  24202 24197 PRINT :PRINT "Ahogy az ajt| felé közeledsz,az |ri{s felébred,egy pillanat alatt felméri a helyzetet,és gonoszul villog| szemével feléd m{szik." 24198 IF P=1THEN 24200 24199 GOTO  24201 24200 PRINT :PRINT "Zs{kodb|l elåveszed a törpe palackj{t,és kiereszted a Vörös Démont.Az |ri{sra veti mag{t,és {d{z harc bontakozik ki.Te ezalatt bemész az ajt|n.":CALL BILL:GOTO  24195 24201 PRINT :PRINT "Szembesz{llsz az |ri{ssal.":CALL HARC(10,7):PRINT "Megölted az |ri{st,és belépsz az ajt|n.":GOTO  24195 24202 PRINT :PRINT "Közelebb mész az emelvényhez,és körälötte mély {rkot fedezel fel,amelyben szobrok {llnak.Az {rkon kåhid vezet {t.Az emelvényen sz|zat olvashat|:":PRINT ""Viseld a barb{rok jelét..."":CALL BILL 24203 PRINT "Mit teszel?":PRINT "1 - Elindulsz a sziv{rv{nyhidon az istenek birodalma felé":PRINT "2 - Elveszed a kalap{csot emelvényérål" 24204 GET B$ 24205 IF B$=""THEN 24204 24206 IF B$="1"THEN 24209 24207 IF B$="2"THEN 24210 24208 GOTO  24204 24209 PRINT :PRINT "R{lépsz a sziv{rv{nyhidra,és ügy érzed,mintha hatalmas ørbe kerältél volna.Néh{ny lépést teszel meg csak,amikor megsz|lal egy dörgå hang:":PRINT ""Szentségtörå! H{borgatod az istenek nyugalm{t? Pusztulj!"":CALL VEGE 24210 IF C=1THEN 24212 24211 GOTO  24215 24212 PRINT :PRINT "Felhüzod a Vérfarkas csukl|védåjét,és zs{kodba teszed a kalap{csot.Morajl{st hallasz,és a terem elkezd beomlani.Az ajt| felé rohansz.":CALL SZERENCSE 24213 IF S=1THEN 24217 24214 GOTO  24216 24215 PRINT :PRINT "Megfogod a kalap{csot.Abban a pillanatban vill{mok kezdenek cik{zni körälötted,és j|néh{ny beléd is csap.":CALL VEGE 24216 PRINT :PRINT "Szerencsétlenségedre egy szikla eltal{l,és az emelvény melletti,szobrokkal teli {rokba zuhansz.":CALL BILL:GOTO  24232 24217 PRINT :PRINT "Abba a terembe jutott{l,ahol az elåbb még az |ri{s volt.A szemközti ajt|n belép valaki:egy fekete köpenybe öltözött férfi az.":CALL BILL 24218 PRINT :PRINT "A férfi igy sz|l:":PRINT ""M{r tizennnégy éve keresem a kalap{csot! N{lam a helye!"":PRINT "Mit teszel ?":PRINT "1 - Odaadod":PRINT "2 - R{t{madsz":PRINT "3 - Azt mondod: nem!" 24219 GET B$ 24220 IF B$=""THEN 24219 24221 IF B$="1"THEN 24225 24222 IF B$="2"THEN 24226 24223 IF B$="3"THEN 24229 24224 GOTO  24219 24225 PRINT :PRINT "[tnyüjtod neki a kalap{csot.Miut{n a kezében van,s{t{ni röhögés hagyja el sz{j{t.Vill{mgyorsan a falhoz lép,megérint egy rejtett kart és m{r zuhansz is lefelé a sällyesztån.":CALL BILL:GOTO  24238 24226 PRINT :PRINT "Kir{ntod kardod és r{t{madsz.":CALL SZERENCSE 24227 IF S=1THEN 24230 24228 GOTO  24231 24229 PRINT :PRINT "Bäszkén megtagadod a parancsot.Erre a férfi röhögni kezd,és feléd nyüjtja kezét,amelybål ellen{llhatatlan energia {rad feléd.Fegyveredet magad ellen forditod.":CALL VEGE 24230 PRINT :PRINT "Vill{mgyorsan ellenfeled mellébe v{god a kardod.Ekkor elkezd rogyadozni alattad a padl|.Csak annyi idåd van,hogy a kardot kir{ntsd a halott testébål,és m{r zuhansz is lefelé a sällyesztån.":CALL BILL:GOTO  24238 24231 PRINT :PRINT "A férfi gyorsabb n{lad.R{d emeli kezét,amibål ellen{llhatatlan energia {rad feléd.Fegyveredet magad ellen forditod.":CALL VEGE 24232 PRINT :PRINT "A r{zk|d{st|l megmozdulnak az {rokban a szobrok,és néh{ny el is dål.Az egyik helye mögött egy nyil{st fedezel fel.Belépsz rajta.":CALL BILL 24233 PRINT :PRINT "Egy folyos|n keresztäl egy terembe jutsz.A terem m{sik végén egy falétr{t fedezel fel.Elég rozog{nak tønik,de elkezdesz m{szni rajta.":CALL SZERENCSE 24234 IF S=1THEN 24236 24235 GOTO  24237 24236 PRINT :PRINT "Felm{szol a létr{n,és egy csüszda van elåtted.Beleälsz,de vigy{zol,nehogy tüls{gosan felgyorsulj.":CALL BILL:GOTO  24238 24237 PRINT :PRINT "Hirtelen egy szårös kéz ragadja meg bok{dat,és behüz egy äregbe.A hom{lyban mintha egy hatalmas,szårös majommal {lln{l szemben.Harcolj!":CALL HARC(8,8):PRINT "Végeztél ellenségeddel.":CALL BILL:GOTO  24244 24238 PRINT :PRINT "Egy ideig csüszd{ban csüszol,és egy kisebb medenceféleséghez érsz,amelyet vil{goskék lé tölt meg.Mit teszel ?":PRINT "1 - Lecsüszol a medencébe":PRINT "2 - Leugrasz a csüszda mellett a földre" 24239 GET B$ 24240 IF B$=""THEN 24239 24241 IF B$="1"THEN 24245 24242 IF B$="2"THEN 24246 24243 GOTO  24239 24244 PRINT :PRINT "Kim{szol az äregbål és elkezdesz m{szni a létr{n.":CALL BILL:GOTO  24236 24245 PRINT :PRINT "Nagyot csobbansz a kék lében.Sajnos sav volt.":CALL VEGE 24246 PRINT :PRINT "Leugrasz a földre,és hamarosan egy ajt|t tal{lsz a falban.Belépsz rajta." 24247 PRINT :PRINT "Egy folyos| elåterében vagy,aminek a két oldal{n embermagass{gü kågoly|k {llnak.Ügy l{tszik,hogy éppen elférsz köztäk,de b{rmelyik pillanatban összelapithatnak.":CALL BILL 24248 PRINT :PRINT "Melletted h{rom nagyra t{tott sz{jü oroszl{nszobor {ll.Az elså h{t{ra egy,a m{sodikra kettå,a harmadikra h{rom von{s van vésve.":CALL BILL 24249 IF O=1THEN 24251 24250 GOTO  24252 24251 PRINT :PRINT "Elåveszed zs{kodb|l a kis oroszl{nszobrot,és beleilleszted a harmadik szobor sz{j{ba.èppen beleillik,és kis kattan{st hallasz.Sértetlenäl {tmégy a folyos|n.":CALL TOLT 24252 PRINT :PRINT "Elindulsz a folyos|n.A kågoly|k egy pillanat alatt elindulnak feléd,és összelapitanak.":CALL VEGE 24253 DEF BILL 24254   PRINT :PRINT "         Nyomd le a SPACE-t !" 24255   POKE 43909,0 24256   GET B$ 24257   IF B$=""THEN 24256 24258   IF B$=CHR$(32)THEN 24260 24259   GOTO  24256 24260 END DEF  24261 DEF SZERENCSE 24262   CALL BILL 24263   RANDOMIZE  24264   LET Q=RND(6)+RND(6)+2:LET SE=SE-1 24265   IF SE<=1THENLET SE=1 24266   CALL KIIR 24267   IF Q<=SETHENLET S=1 24268 END DEF  24269 DEF HARC(U1,E1) 24270   CALL BILL 24271   LET TA=U1+RND(7)+RND(7) 24272   LET TB=UG+RND(7)+RND(7) 24273   IF TA<TBTHENLET E1=E1-2 24274   IF TA>TBTHENLET EL=EL-2 24275   IF TA=TBTHEN 24271 24276   IF EL<=0THENLET EL=0:CALL KIIR:PRINT :PRINT "Ellenséged végzett veled.":CALL VEGE 24277   IF E1<=0THENLET SE=SE+1:CALL KIIR:EXIT DEF 24278   CALL KIIR 24279   WAIT 2 24280   GOTO  24271 24281 END DEF  24282 DEF VEGE 24283   PRINT :PRINT "         Kalandod itt véget ér.":PRINT :PRINT "     Üjrakezded a j{tékot (I/N) ?" 24284   POKE 43909,0 24285   GET B$ 24286   IF B$=""THEN 24285 24287   IF UCASE$(B$)="I"THEN 24288     CLOSE #150:POKE 1536,68 24289     CHAIN 0 24290   END IF  24291   IF UCASE$(B$)="N"THENEXT "basic" 24292   GOTO  24285 24293 END DEF  24294 DEF KIIR 24295   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,11:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,11:UG 24296   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,24:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,24:EL 24297   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,38:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,38:SE 24298 END DEF  24299 DEF TOLT 24300   CALL BILL 24301   POKE 1536,EL:POKE 1537,SE:POKE 1538,UG:POKE 1539,Z:POKE 1540,O:POKE 1541,C:POKE 1542,P:POKE 1543,R:POKE 1544,G:POKE 1545,D 24302   CHAIN 2 24303 END DEF 
EXOS header pos/serial: #3 at 0xa781 EXOS type/header: 0x4 [00 04 A8 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x0, size: 0x7da8 bytes.
24000 PROGRAM "ESZAKI.PRG" 24001 SET INTERRUPTSTOPOFF 24002 IF PEEK(1536)<>68THENEXT "basic" 24003 RANDOMIZE :POKE 111140,1 24004 LET T1,T2,V,D,S,Z,O,C,P,R,G,BA=0:LET UG=RND(6)+7:LET EL=RND(6)+RND(6)+14:LET SE=RND(6)+7 24005 CALL INI 24006 PRINT #150,AT1,1:"]gyesség:";UG:PRINT #150,AT1,15:"èleterå:";EL:PRINT #150,AT1,28:"Szerencse:";SE 24007 PRINT :PRINT :PRINT " Egy ideje m{r a kocsm{ban älsz.Pénzedbål rendelsz egy adag hüst és bort.A bor {llott,a hüs pedig r{g|s.Mégis megeszed,mert tudod,hogy eråt kell gyøjtened.Közben elnézed a fästös kocsm{t:t{ncol| l{nyok,tapsol| részeg férfiak."; 24008 PRINT "T{volabb az asztalt|l vésztj|sl| képø férfiak és törpék älnek." 24009 PRINT "1 - Vezetåt v{lasztasz":PRINT "2 - Egyedäl indulsz utadra" 24010 GET B$ 24011 IF B$=""THEN 24010 24012 IF B$="1"THEN 24273 24013 IF B$="2"THEN 24191 24014 GOTO  24010 24015 PRINT :PRINT "R{hajtasz a hidra.Recseg-ropog ugyan,de mégis {tértek rajta.Tov{bbhajtasz,és hamarosan az egybefäggå sziklafalat tagolt szikl{k v{ltj{k fel,és néhol m{r a fø is megjelenik.Kis idå mülva kiértek a szorosb|l." 24016 CALL BILL:GOTO  24171 24017 PRINT :PRINT "Rövid gyalogl{s ut{n egy barlang bej{rat{hoz értek.Beléptek,és odabent {porodott szag csapja meg orrotokat.Mindenfelé p|kh{l|k és csontdarabok.Egy faajt|t pillantotok meg,ami le van z{rva.T{rsad nem tétov{zik:hatalmas erejét"; 24018 PRINT " latba vetve v{llal az ajt|nak rohan.Nyom{ban szil{nkeså,és a lendälet beviszi a következå terembe,ahol elteräl a padl|n.Felt{p{szkodik.":CALL BILL:GOTO  24097 24019 PRINT :PRINT "Ugrotok,majd néh{ny m{sodpercnyi zuhan{s ut{n nagyot csobbantok a t| kék vizében.Rövid üsz{s ut{n partot értek,és elindultok az ott levå ösvényen.":CALL BILL:GOTO  24069 24020 PRINT :PRINT "Övatosan lépkedsz,és meglepve tapasztalod,hogy semmi sem történik.Mit teszel ?":PRINT "1 - Övatosan tov{bbmész":PRINT "2 - [trohansz":PRINT "3 - Visszamégy" 24021 GET B$ 24022 IF B$=""THEN 24021 24023 IF B$="1"THEN 24143 24024 IF B$="2"THEN 24036 24025 IF B$="3"THEN 24358 24026 GOTO  24021 24027 PRINT :PRINT "Tov{bbmész az üton,és hamarosan egy barlangféleséghez érsz.Belépsz,és a h{tad mögött egy kålap zuhan le,eltakarva a bej{ratot.A szob{ban egy öregember äl.A szoba egyik sark{ban egy szekrény alakü kåt{rgy "; 24028 PRINT "{ll.Amikor az öreg megl{t,az elså kérdése hozz{d,hogy keresztény vagy-e.Mit v{laszolsz ?":PRINT "1 - Igen":PRINT "2 - Nem,és megmutatod neki csal{dod åsi jelét" 24029 GET B$ 24030 IF B$=""THEN 24029 24031 IF B$="1"THEN 24269 24032 IF B$="2"THEN 24124 24033 GOTO  24029 24034 PRINT :PRINT "Reméled,hogy meg tudsz menekälni ez elål a rémség elål,igy nekiv{gsz a sziklaoml{snak.[m a Vörös Démon gyorsabb:m{r a v{lladon van kéznek tønå nyülv{nya,és anyagtalans{ga ellenére keményen szoritja azt.R{ng| f{jdalom "; 24035 PRINT "hasit testedbe,és nincs m{r eråd fegyvert r{ntani.":CALL VEGE 24036 PRINT :PRINT "Elhat{roz{sodat tett követi:rohanni kezdesz a folyos|n.Szinte azonnal nyilvesszåk für|dnak testedbe,hegyäkön azonnal hat| méreggel.":CALL VEGE 24037 PRINT :PRINT "Durv{n r{förmedsz a kis emberre,aki ijedten h{trahåköl,de riadt arckifejezése hamarosan gonossz{ v{lik,és elåhüz ruh{ja redåibål egy palackot.Kihüzza a dug|t.Az äveg sz{ja elåször csak fästölög,majd egy anyagtalan,vörös szinø "; 24038 PRINT "alak kezd materializ{l|dni a levegåben.Hamarosan egészében szemlélheted a Vörös Démont.Gazd{ja szav{ra r{d t{mad.Mit teszel ?":PRINT "1 - Elmenekälsz":PRINT "2 - Harcolsz" 24039 GET B$ 24040 IF B$=""SHEN 24039 24041 IF B$="1"THEN 24053 24042 IF B$="2"THEN 24059 24043 GOTO  24039 24044 PRINT :PRINT "[tm{sztok a szikl{kon,és az üt következå szakasza t{rul elétek.Ügy gondolod,hogy ma m{r eleget mentetek,és let{boroztok a szikl{k mellett.Täzet gyüjtotok,esztek és isztok valamit,majd elalszatok... Vagyis csak te "; 24045 PRINT "alszol,mert t{rsad hamarosan felkVl,és minden felszerelésed mag{hoz veszi.Visszam{szik a szikl{kon,és eltønik az éjszak{ban.Reggel,amikor felébredsz,m{r nyoma sincs.Mit teszel ?":PRINT "1 - Tov{bbmész":PRINT "2 - Visszamész a kocsm{ba" 24046 GET B$ 24047 IF B$=""THEN 24046 24048 IF B$="1"THEN 24027 24049 IF B$="2"THEN 24257 24050 GOTO  24046 24051 PRINT :PRINT "Veszélyes kälseje ellenére a cub{kot r{gcs{l| alakot v{lasztod.Kimentek a kocsma elé,a harci kocsihoz,megbeszélni a részleteket.A férfi azt mondja,hogy bizonyos összegért b{rmit megtesz,és nem ellenkezik,ak{rmit is kiv{nsz." 24052 PRINT "Megegyeztek,és felsz{lltok a kocsira.A l| elåször nyerit és pat{j{val a földet kap{lja a férfi farkasa miatt,ami késåbb kerält elå,de egy idå ut{n megnyugszik és elindultok.":CALL BILL:GOTO  24322 24053 PRINT :PRINT "Amint megl{tod az äveg sz{j{n kibüv| valamit,inadba sz{ll a b{tors{god és rohanni kezdesz,de szerencsétlenségedre pont a sziklaoml{s felé.Mit teszel ?":PRINT "1 - Felveszed a harcot":PRINT "2 - Tov{bb futsz a szikl{k felé" 24054 GET B$ 24055 IF B$=""THEN 24054 24056 IF B$="1"THEN 24059 24057 IF B$="2"THEN 24034 24058 GOTO  24054 24059 PRINT :PRINT "Szembesz{llsz a lénnyel,és reméled,hogy kardod és hited ereje elég lesz ellene.":CALL HARC(9,7) 24060 PRINT "Elpusztitottad a Vörös Démont.":CALL BILL:GOTO  24061 24061 PRINT :PRINT "Gyilkos hangulatban a törpe ut{n nézel.Megszökött.Nem lep meg ez a tény.Mit teszel ?":PRINT "1 - Ut{namégy":PRINT "2 - Visszamégy a kocsm{ba" 24062 GET B$ 24063 IF B$=""THEN 24062 24064 IF B$="1"THEN 24084 24065 IF B$="2"THEN 24068 24066 GOTO  24062 24067 PRINT :PRINT "Ler{zod magadr|l a vért,és l{tod,hogy t{rsad is elkészält m{r.Nem maradtok tov{bb,de a kocsit a csukly{sok haszn{lhatatlann{ tették,igy gyalog mentek tov{bb.Reggeledik.":CALL BILL:GOTO  24069 24068 PRINT :PRINT "Otthagyod kalandod szinhelyét,és visszaindulsz a kocsm{ba,hogy üjrakezdd kalandodat.":CALL BILL:GOTO  24007 24069 PRINT :PRINT "Hosszas gyalogl{s ut{n egy elhagyatottnak tønå helyre értek:egy hatalmas,sørø erdåbe.Hamarosan egy furcsa,szikl{kkal körälvett tiszt{shoz értek.A tiszt{s m{sik szélén egy emelvényen egy ékkövekkel kirakott szarvat l{ttok,mögötte "; 24070 PRINT "pedig növényekkel benått utat.a tiszt{s földje furcs{n össze van dürva,mintha egy vakond m{szta volna össze-vissza.L{tod,hogy a t{rsad teste megfeszäl,azt mondja,hogy ez szent hely,nem aj{nlatos bemenni.Mit teszel ?" 24071 PRINT "1 - Egy üton visszamész az egyik szikl{n {ll|,ide l{tsz| kolostorhoz":PRINT "2 - Bemész a tiszt{sra" 24072 GET B$ 24073 IF B$=""THEN 24072 24074 IF B$="1"THEN 24077 24075 IF B$="2"THEN 24139 24076 GOTO  24072 24077 PRINT :PRINT "A templomn{l furcsa felfedezést tesztek:közepén {ll egy lel{ncolt,földbål kinyül| szarkof{gféleség,és a tetején vörös fény {ramlik ki,miközben a szarkof{g kåfedele folyamatosan sällyed és emelkedik,mint amikor valaki "; 24078 PRINT "alv{s közben lélegzik.De m{st is észrevesztek:a templom fal{n egy nyil{s van,amelyben szemmel l{that|an lépcså vezet lefelé.Mit teszel ?":PRINT "1 - Lev{god a l{ncot a szarkof{gr|l":PRINT "2 - Lemész a lépcsån" 24079 GET B$ 24080 IF B$=""THEN 24079 24081 IF B$="1"THEN 24127 24082 IF B$="2"THEN 24097 24083 GOTO  24079 24084 PRINT :PRINT "Mérgesen ut{narohansz a törpének.Hamarosan utoléred,és letepered a földre.Mit teszel?":PRINT "1 - Könyörtelenäl leszürod":PRINT "2 - Csak összevered és kifosztod" 24085 GET B$ 24086 IF B$=""THEN 24085 24087 IF B$="1"THEN 24114 24088 IF B$="2"THEN 24227 24089 GOTO  24085 24090 PRINT :PRINT "A vasalt ajt|sz{rnyak nyikorogva kit{rulnak.Beléptek,és egy hatalmas teremben tal{lj{tok magatokat.Az egyik sarokban egy kis oroszl{nszobor hever.A m{sik sarokban egy hatalmas szarkof{gféleség {ll,amelybål "; 24091 PRINT "vörös fény {ramlik ki,miközben a teteje ätemesen fel-le mozog,és l{nccal van lez{rva.Mit teszel ?":PRINT "1 - Lev{god a l{ncot":PRINT "2 - Felveszed az oroszl{nt" 24092 GET B$ 24093 IF B$=""THEN 24092 24094 IF B$="1"THEN 24127 24095 IF B$="2"THEN 24237 24096 GOTO  24092 24097 PRINT :PRINT "Egy fapadl|jü terembe jutottatok.Közepén faasztalon egy faragott l{da {ll.Mit teszel ?":PRINT "1 - Kinyitod":PRINT "2 - Otthagyod és körälnézel" 24098 GET B$ 24099 IF B$=""THEN 24098 24100 IF B$="1"THEN 24156 24101 IF B$="2"THEN 24181 24102 GOTO  24098 24103 PRINT :PRINT "Fogod a kötelet,és ägyesen célozva megpr|b{lod ügy {tdobni,hogy megakadjon a folyos| m{sik végén a mennyezetet al{dücol| gerend{k egyikében.":CALL SZERENCSE 24104 IF S=1THEN 24194 24105 GOTO  24219 24106 PRINT :PRINT "Egy földpadl|jü és rothad{sszagü teremben vagytok.A padl|b|l földküpok emelkednek ki,val|szinøleg barb{r siremlékek.T{volabb egy diszes emelvényen egy kopony{t l{ttok,egyik szeme helyén dr{gakå csillog."; 24107 PRINT "Mit teszel ?":PRINT "1 - Kimész a szemközti ajt|n":PRINT "2 - Kiveszed a dr{gakövet" 24108 GET B$ 24109 IF B$=""THEN 24108 24110 IF B$="1"THEN 24126 24111 IF B$="2"THEN 24144 24112 GOTO  24108 24113 PRINT :PRINT "T{voztok a terembål,és a szomszédos szob{ban beléptek a nyillal jelölt ajt|n.":CALL BILL:GOTO  24129 24114 PRINT :PRINT "Elåhüzod késedet.L{tod,hogy a törpe üjb|l a ruh{j{ba nyül,mielått azonban b{rmit is tehetne,könyörtelenäl leszürod.Mit teszel ?":PRINT "1 - [tkutatod a holttestet":PRINT "2 - Tov{bbmész":PRINT "3 - Visszamész a kocsm{ba":LET T1=1 24115 GET B$ 24116 IF B$=""THEN 24115 24117 IF B$="1"THEN 24250 24118 IF B$="2"THEN 24027 24119 IF B$="3"THEN 24257 24120 GOTO  24115 24121 PRINT :PRINT "V{lasztott vezetåddel kimentek a kocsma elé,és felsz{lltok a kocsidra.Furcs{llod,hogy amikor az idegen férfi elmegy a lovad elått,az fel{gaskodik,és majdnem eltapossa.M{r azért is furcsa,mert a lovad csak valami nagyon veszélyes"; 24122 PRINT " {llat,péld{ul farkas jelenlétében nyugtalan.Biztosan a bårök szaga miatt van- gondolod,és elindultok.    M{r hosszü üt van mögöttetek,amikor egy sørø erdåbe értek.":CALL BILL:GOTO  24147 24123 PRINT :PRINT "Elég gyors vagy,és kardod egyetlen suhint{s{ra tåbål lemetszed a kezet.A t{rsad l{b{t is megragadta egy ilyen kéz,å sem tétov{zik.Hatalmas lendälettel {trohantok a tiszt{son,és a szarvat a zs{kodba teszed.":LET Z=1:CALL BILL:GOTO  24017 24124 PRINT :PRINT "Az öreg igencsak meglepådik,amikor megmutatod neki csal{dod åsi jelét.Elégedetten veregeti meg a v{lladat,majd igy sz|l:'Végre valaki,aki elég b{tor ahhoz,hogy megmentse a Vihar-isten szent kalap{cs{t !'" 24125 PRINT "Az öregember felsz|lit{s{ra belépsz a sarokban lévå t{rgyba.":CALL TOLT 24126 PRINT :PRINT "Kiléptek az ajt|n,és egy sziklap{rk{nyon tal{lj{tok magatokat.Alattatok kéken csillog| t|.Ügy döntesz,ugrotok.":CALL BILL:GOTO  24019 24127 PRINT :PRINT "Ügy döntesz,lev{gj{tok a l{ncot.Szavadra t{rsad lecsap a l{ncra,amely azonnal kettészakad.A szarkof{g teteje felrepäl,és vöröslå szellemanyag terjed szét a térben.S{t{ni pofa form{l|dik belåle,és elindul felétek.Szaggat| f{jda"; 24128 PRINT "lom hasit testedbe.":CALL VEGE 24129 PRINT :PRINT "Az ajt| elså pr|b{lkoz{sra kinyilik,és mögötte egy kälönös alagüt t{rul fel:két oldal{n ijpusk{k meredeznek minden ir{nyba.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bedobsz egy darab kåtörmeléket":PRINT "2 - [trohansz a folyos|n" 24130 PRINT "3 - [tdobsz egy kötelet,és {tm{szol a nyilak fölött":PRINT "4 - Övatosan belépsz" 24131 GET B$ 24132 IF B$=""THEN 24131 24133 IF B$="1"THEN 24203 24134 IF B$="2"THEN 24036 24135 IF B$="3"THEN 24103 24136 IF B$="4"THEN 24020 24137 GOTO  24131 24138 PRINT :PRINT "Let{boroztok az üt szélén.Täzet gyüjtotok,majd esztek valamit,és lefekszetek aludni a par{zs utols| szikr{ival.":CALL BILL:GOTO  24187 24139 PRINT :PRINT "Ügy döntesz,hogy t{rsad tan{csa ellenére belépsz a szent helyre.Lassan,|vatosan lépkedtek a puha földön.Amikor a tiszt{s közepe felé értek,hirtelen egy hatalmas,kisértetiesen fehér kéz nyül ki a földbål,és megragadja bok{dat." 24140 CALL SZERENCSE 24141 IF S=1THEN 24123 24142 GOTO  24189 24143 PRINT :PRINT "Övatosan tov{bblépsz,de szinte még le sem teszed a l{bad,amikor többsz{z nyilvesszå sävit feléd,és mérgezett hegyével belefür|dik testedbe":CALL VEGE 24144 PRINT :PRINT "Amint a dr{gakåhöz érsz,nehéz bizsergés hatja {t tagjaidat,s mintha ezzel egyätt a termet is dögletes hullaszag lengené be.H{trafordulsz,és elakad a lélegzeted:a barb{r siremlékeken a föld lassan püposodni kezd.Kezek,l{bak jelenne"; 24145 PRINT "k meg,s arcok,amelyekrål m{r félig lerohadt a hüs.Hatan vannak,azonban neked csak h{rommal kell megkäzdened,mivel t{rsad is keményen harcol.":CALL HARC(4,9):LET D=1 24146 PRINT "Megölted åket,és t{rsad is végzett mind a h{rommal.Kimentek a szemközti ajt|n.":CALL BILL:GOTO  24126 24147 PRINT :PRINT "Hamarosan egy magas szikl{kkal körälvett tiszt{sra értek,amelynek m{sik végén a sziklafalban egy bej{ratféleség van vésve.A nyil{s elått egy olt{rszerø kåemelvény {ll,a tetején r{sz{radt vérfoltokkal.Semmi kétség,egy kezdetleges"; 24148 PRINT " {ldozati templom udvar{n vagytok.A t{rsad azt mondja,hogy menjetek be.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bemégy":PRINT "2 - Elåbb körälnézel" 24149 GET B$ 24150 IF B$=""THEN 24149 24151 IF B$="1"THEN 24192 24152 IF B$="2"THEN 24154 24153 GOTO  24149 24154 PRINT :PRINT "Ügy hat{rozol,mielått belépsz,körälnézel.A vezetåd nem leplezi rosszall{s{t,de nem sz|l semmit.Igy elindultok a templom köräli ösvényen,amely fokozatosan a földbe sällyed,és hamarosan egy pincében tal{lj{tok magatokat."; 24155 PRINT "A fal mellett szobrok {llnak.Kälönös szobrok ezek:félig {llat,félig ember,de a legtöbb farkasra hasonlit.":CALL BILL:GOTO  24201 24156 PRINT :PRINT "Övatosan kinyitod a l{d{t,és egy pergamentekercset tal{lsz benne,amelyen a következå szöveg {ll: 'Ne h{borgasd a Démon sirj{t !'.A pergament elteszed (j| lesz gyüjt|snak) ,és körälnézel.Két ajt| van még itt azon kiväl,amelyen"; 24157 PRINT " bejöttetek:az egyiken vörösen vil{git egy barb{r jelzés,a m{sikon egy ij van.Melyiken mész be ?":PRINT "1 - Az ijjal jelzett ajt|n":PRINT "2 - A barb{r jelzésø ajt|n" 24158 GET B$ 24159 IF B$=""THEN 24158 24160 IF B$="1"THEN 24129 24161 IF B$="2"THEN 24090 24162 GOTO  24158 24163 PRINT :PRINT "Bementek a templomba,esztek valamit,majd elalszotok.[lmodb|l a farkas vonit{sa ébresz.Felälsz,és a lélegzeted is el{ll:l{tod,amint a templom tetején levå kereszt lassan megfordul.T{rsad is ébren van m{r,és megdöbbenve mered a "; 24164 PRINT "jelenségre.Mit teszel ?":PRINT "1 - Menekälsz":PRINT "2 - Körälnézel":PRINT "3 - Itt maradsz" 24165 GET B$ 24166 IF B$=""THEN 24165 24167 IF B$="1"THEN 24069 24168 IF B$="2"THEN 24077 24169 IF B$="3"THEN 24187 24170 GOTO  24165 24171 PRINT :PRINT "Egy szikl{s sikon vagytok.P{r |r{nyi üt ut{n kop{r helyre értek:sehol egy fa,csak furcsa form{jü kövek.Az egyik szikl{n egy k{polna {ll,tetején kereszttel.A nap m{r lemenåben van.Mit teszel ?":PRINT "1 - Tov{bbmész az üton" 24172 PRINT "2 - Itt t{borozol le":PRINT "3 - Bemész a templomba" 24173 GET B$ 24174 IF B$=""THEN 24173 24175 IF B$="1"THEN 24176   PRINT :PRINT "Tov{bbmentek az üton,majd let{boroztok,esztek,isztok és elalszatok.":CALL BILL:GOTO  24187 24177 END IF  24178 IF B$="2"THEN 24138 24179 IF B$="3"THEN 24163 24180 GOTO  24173 24181 PRINT :PRINT "Körälnézel.Két ajt|t l{tsz:az egyiken vörösen vil{git egy barb{r jelzés,a m{sikra pedig egy ij van festve.Mit teszel ?":PRINT "1 - Belépsz az ijjal jelölt ajt|n":PRINT "2 - Belépsz a barb{r jelzésø ajt|n" 24182 GET B$ 24183 IF B$=""THEN 24182 24184 IF B$="1"THEN 24129 24185 IF B$="2"THEN 24090 24186 GOTO  24182 24187 PRINT :PRINT "Lefekädsz aludni.A farkas vonit{sa riaszt fel,lépések zörejét hallod.Hirtelen egy csukly{s,s{t{nian vicsorg| fehér pof{t pillantasz meg közvetlenäl az arcod elått,és m{r hallod is t{rsad hatalmas kardj{nak suhog{s{t."; 24188 PRINT "Neked h{rom ellen kell käzdened.":CALL HARC(4,9):PRINT :PRINT "Megölted a csukly{sokat.":CALL BILL:GOTO  24067 24189 PRINT :PRINT "Nem tudsz idejében a kézre süjtani,és az lehüz a föld al{,egy äregbe.Egy kisértetiesen fehér,vörös szemø hatalmas teremtménnyel kell harcolnod.":CALL HARC(6,8):PRINT "Végeztél a fehér szörnyeteggel.":CALL BILL:GOTO  24218 24190 PRINT :PRINT "M{r a hid közepén vagytok,és kezdetek reménykedni a sikerben,amikor a hid hangos recsegéssel-ropog{ssal leszakad alattatok.Belezuhantok a sebes sodr{sü foly|ba,és az bevisz benneteket az egyik sziklafalba.":CALL BILL:GOTO  24351 24191 PRINT :PRINT "Bäszke vagy t{jékoz|d{si kézségedre,és nem v{lasztasz vezetåt.Kimész a kocsm{b|l,felsz{llsz a kocsira,és elindulsz az orrod ut{n.":CALL BILL:GOTO  24258 24192 PRINT :PRINT "Bementek a templomba.Miközben a termet szemléled,t{rsad testét lassan szår boritja el,hatalmas izomkötegek jelennek meg rajta és hatalmas,hegyes fogai nånek.Amikor visszafordulsz,m{r a félelmetes Vérfarkassal {llsz szemben."; 24193 PRINT "Meg kell käzdened vele.":CALL HARC(7,7):LET V=1:PRINT "Megölted a Vérfarkast.":CALL BILL:GOTO  24210 24194 PRINT :PRINT "Dob{sod pontos,és a kötél megakad a m{sik oldalon.Övatosan {tm{sztok.Egy kis szob{ba értek.A szoba egyik sark{ban egy szekrény alakü kåt{rgy {ll,mellette egy öregember.Elså kérdése,amit hozz{d intéz,hogy"; 24195 PRINT " keresztény vagy-e.Mit v{laszolsz ?":PRINT "1 - Igen":PRINT "2 - Nem,és megmutatod neki csal{dod åsi jelét" 24196 GET B$ 24197 IF B$=""THEN 24196 24198 IF B$="1"THEN 24269 24199 IF B$="2"THEN 24124 24200 GOTO  24196 24201 PRINT :PRINT "Hamarosan egy felfelé vezetå lépcsåt pillantasz meg.Nem tétov{zol,elindultok felfelé.Mögötted a t{rsad.Nem veszed észre,hogy mi történik vele.Amikor felérsz és visszafordulsz l{tod csak,hogy feje besällyedt hatalmasra nått v{llai"; 24202 PRINT " közé,fäle kihegyesedett,testét szår boritja és hatalmas fogai nåttek.Egy Vérfarkassal {llsz szemben.";:GOTO  24193 24203 PRINT :PRINT "Felveszel egy nagyobb törmelékdarabot,és eråsen a padl|hoz v{god a folyos| közepe felé.Nem történik semmi.Mit teszel ?":PRINT "1 - [trohansz":PRINT "2 - Övatosan belépsz":PRINT "3 - [tdobsz egy kötelet a nyilpusk{k felett" 24204 GET B$ 24205 IF B$=""THEN 24204 24206 IF B$="1"THEN 24036 24207 IF B$="2"THEN 24020 24208 IF B$="3"THEN 24103 24209 GOTO  24204 24210 PRINT :PRINT "Felt{p{szkodsz,és l{tod,hogy ellenséged teteme v{ltoz{son megy keresztäl:szåre és karmai visszahüz|dnak,az {llati pof{b|l üjra emberi arc lesz,és nemsok{ra m{r az {llatbårökbe öltözött férfi fekszik elåtted felhasogatott testtel."; 24211 PRINT "Mit teszel ?":PRINT "1 - [tkutatod a holttestet":PRINT "2 - Visszamész a kocsm{ba":PRINT "3 - Tov{bbmész az erdei utakon" 24212 GET B$ 24213 IF B$=""THEN 24212 24214 IF B$="1"THEN 24221 24215 IF B$="2"THEN 24220 24216 IF B$="3"THEN 24027 24217 GOTO  24212 24218 PRINT :PRINT "Rengeteg csont hever a veremben,ahov{ ez a rémség behüzta {ldozatait.Kim{szol,és t{rsaddal tov{bbindultok.":CALL BILL:GOTO  24017 24219 PRINT :PRINT "A dob{s nem sikeräl.Pr|b{lkozz üjra !":CALL BILL:GOTO  24103 24220 PRINT :PRINT "Kimész az épäletbål,felsz{llsz a kocsidra,és visszahajtasz a kocsm{ba.":CALL BILL:GOTO  24007 24221 PRINT :PRINT "[tkutatod ellenséged tetemét.Tal{lsz n{la némi élelmet,és egy karmokkal diszitett csukl|védåt.Ezeket magadhoz veszed.Mit teszel ?":PRINT "1 - Visszamész a kocsm{ba":PRINT "2 - Tov{bbmész az erdei utakon":LET C=1 24222 GET B$ 24223 IF B$=""THEN 24222 24224 IF B$="1"THEN 24220 24225 IF B$="2"THEN 24027 24226 GOTO  24222 24227 PRINT :PRINT "B{r harag føti testedet,mégsem ölöd meg a törpét,hanem néh{ny ätéssel {rtalmatlann{ teszed.Amikor fel{llsz,és a kocsidhoz indulsz,sävitést hallasz:a törpe alattomban egy kést hajitott feléd.":CALL SZERENCSE 24228 IF S=1THEN 24230 24229 PRINT :PRINT "Késån ugrasz félre,és a hosszü kés {täti testedet.":CALL VEGE 24230 PRINT :PRINT "Szerencsére még idejében félreugrasz,és a kés remegve für|dik a melletted levå f{ba.":CALL BILL:GOTO  24114 24231 PRINT :PRINT "Hamarosan egy szikl{s fennsikon tal{lj{tok magatokat.Lent a mélyben egy hatalmas t| teräl el.Mit tesztek ?":PRINT "1 - Leugrotok":PRINT "2 - Visszamentek a föld alatti kikötåbe" 24232 GET B$ 24233 IF B$=""THEN 24232 24234 IF B$="1"THEN 24019 24235 IF B$="2"THEN 24351 24236 GOTO  24232 24237 PRINT :PRINT "Felveszed a kåoroszl{nt.Szép munka - {llapitod meg magadban.Val|ban,ez a figura j| kåfarag| munk{ja.A h{t{ra h{rom von{s van vésve.Mit tesztek ?":PRINT "1 - Kimentek a terembål":PRINT "2 - Lev{gj{tok a l{ncot a szarkof{gr|l":LET O=1 24238 GET B$ 24239 IF B$=""THEN 24238 24240 IF B$="1"THEN 24113 24241 IF B$="2"THEN 24127 24242 GOTO  24238 24243 PRINT :PRINT "A törpével kimentek a kocsma elé.Felsz{lltok a kocsiba,és elindultok.Hamarosan az utat kövek torlaszolj{k el,bizony{ra kåoml{s lehetett.A kocsit itt kell hagynod.Mit teszel ?":PRINT "1 - R{förmedsz a törpére" 24244 PRINT "2 - [tm{sztok a szikl{kon" 24245 GET B$ 24246 IF B$=""THEN 24245 24247 IF B$="1"THEN 24037 24248 IF B$="2"THEN 24044 24249 GOTO  24245 24250 PRINT :PRINT "[tkutatod a törpe testét,és tal{lsz n{la egy palackot.Sejted,hogy egy m{sik Vörös Démon van benne,igy elteszed.Mit teszel ?":PRINT "1 - Tov{bbmész":PRINT "2 - Visszaindulsz a kocsm{ba":LET P=1 24251 GET B$ 24252 IF B$=""THEN 24251 24253 IF B$="1"THEN 24027 24254 IF B$="2"THEN 24257 24255 GOTO  24251 24256 PRINT :PRINT "Elindulsz vissza az üton.Hamarosan megtal{lod a kocsidat,és visszaindulsz a kocsm{ba.":CALL BILL:GOTO  24007 24257 PRINT :PRINT "A harci kocsidhoz mész,felugrasz r{ és visszahajtasz a kocsm{ba.":CALL BILL:GOTO  24007 24258 PRINT :PRINT "Egész nap hajtasz,és egy kietlen szikl{s részre érsz,amelynek m{sik végét sziklafal z{rja el.A sziklafalban egy barlangot l{tsz.":CALL BILL 24259 IF BA=1THENPRINT :PRINT "Odamész a barlanghoz,és l{tod,hogy teljesen beomlott.Visszaindulsz a kocsm{ba.":CALL BILL:GOTO  24007 24260 PRINT :PRINT "A bej{ratot egy kåajt| z{rja el.Mit teszel ?" 24261 PRINT "1 - Megpr|b{lod kinyitni":PRINT "2 - Azt mondod : 'Abrakadabra'":PRINT "3 - Azt mondod : 'Szez{m t{rulj'" 24262 GET B$ 24263 IF B$=""THEN 24262 24264 IF B$="1"THEN 24294 24265 IF B$="2"THEN 24302 24266 IF B$="3"THEN 24302 24267 GOTO  24262 24268 PRINT :PRINT "Nagy csobban{ssal a vizbe esel.Üszni kezdesz.":CALL BILL:GOTO  24309 24269 PRINT :PRINT "V{laszod hallat{n az öreg szeme elkerekedik,majd dähtål remegå hangon r{d ordit : 'Meg akarod szentségteleniteni a Vihar-isten olt{r{t ?! Hitv{ny keresztény kutya ! Ezért elpusztulsz !' Majd egyetlen mozdulat{ra a fal réseibål"; 24270 PRINT " vakit|an fehér fénysugarak csapnak ki,és hamuv{ égetnek.":CALL VEGE 24271 PRINT :PRINT "A bugyborékol{s ut{n egy zöldes szinø lény bukkan ki a vizbål.Sok karja van,olyan,mint egy polip.Ler{nt a vizbe.Meg kell käzdened vele.":CALL HARC(6,7):PRINT "Végeztél a szörnyeteggel,és a vizben fekete vérfelhå terjed szét.Kimégy"; 24272 PRINT " a partra.":CALL BILL:GOTO  24295 24273 PRINT :PRINT "Ahhoz az asztalhoz mész,amelyet m{r elåre kiszürt{l magadnak.Elmondod,hogy egy vezetåre lenne szäkséged." 24274 IF T1=1ANDT2=1ANDV=1THEN 24275   PRINT "Akad is egy v{llalkoz|,de elég vésztj|sl|an néz ki.Egy hatalmas cub{kot marcangol.Kor{bbi tapasztalataidon okulva mit teszel ?":PRINT "1 - Felfogadod vezetådnek":PRINT "2 - Ink{bb egyedäl mész" 24276   GET B$ 24277   IF B$=""THEN 24276 24278   IF B$="1"THEN 24051 24279   IF B$="2"THEN 24191 24280   GOTO  24276 24281 END IF  24282 PRINT "Akad is néh{ny v{llalkoz|.Melyiket fogadod fel ?" 24283 IF T1=0THENPRINT "1 - A szelid kinézetø törpét" 24284 PRINT "2 - A cub{kot marcangol| férfit" 24285 IF V=0THENPRINT "3 - Az {llatbårökbe öltözött férfit" 24286 IF T2=0THENPRINT "4 - A s{rga bårø törpét" 24287 GET B$ 24288 IF B$=""THEN 24287 24289 IF B$="1"ANDT1=0THEN 24243 24290 IF B$="2"THEN 24051 24291 IF B$="3"ANDV=0THEN 24121 24292 IF B$="4"ANDT2=0THENLET T2=1:GOTO  24380 24293 GOTO  24287 24294 PRINT :PRINT "Nagy meglepetésedre az ajt| elså pr|b{lkoz{sra kinyilik.Egy terembe jutsz,veled szemben egy m{sik ajt| van.":CALL BILL:GOTO  24303 24295 PRINT :PRINT "Az emelvényen {ll| gyertya elått vagy.Mit teszel ?":PRINT "1 - Elveszed a gyerty{t":PRINT "2 - Visszaindulsz":PRINT "3 - Elåbb körälnézel" 24296 GET B$ 24297 IF B$=""THEN 24296 24298 IF B$="1"THEN 24324 24299 IF B$="2"THEN 24330 24300 IF B$="3"THEN 24331 24301 GOTO  24296 24302 PRINT :PRINT "Kimondod a sz|t.Meglepetésedre egy hangot hallasz az ajt|b|l : 'Ez a nyavaly{s var{zsige m{r a könyökömön jön ki ! Itt semmire sem mész vele !'.Mit teszel ?":GOTO  24261 24303 PRINT :PRINT "Kinyitod az ajt|t,és belépsz.Egy t| van a teremben,mellette keskeny sziklaösvény.A terem m{sik végében egy emelvényen egy gyerty{t l{tsz.Mit teszel ?":PRINT "1 - Beleg{zolsz a vizbe":PRINT "2 - Elindulsz az ösvényen" 24304 GET B$ 24305 IF B$=""THEN 24304 24306 IF B$="1"THEN 24309 24307 IF B$="2"THEN 24312 24308 GOTO  24304 24309 PRINT :PRINT "A t|ban g{zolsz egy ideje.M{r közel vagy a tüls| parthoz,amikor buborékok törnek fel a vizbål.":CALL SZERENCSE 24310 IF S=1THEN 24321 24311 GOTO  24271 24312 PRINT :PRINT "Az üt igen keskeny.M{r majdnem megtetted az üt felét,amikor megcsüszol.":CALL SZERENCSE 24313 IF S=1THENPRINT "Visszanyered egyensülyod.":GOTO  24318 24314 GOTO  24268 24315 PRINT :PRINT "A szoros közepére értek.Egy fahid van elåttetek,ami a sebes sodr{sü foly| felett ivel {t.R{hajtasz a hidra.":CALL SZERENCSE 24316 IF S=1THENPRINT "Baj nélkäl értek {t a hidon.":GOTO  24171 24317 GOTO  24190 24318 PRINT :PRINT "M{r majdnem {térsz a üton,amikor melletted a vizben buborékok törnek fel.":CALL SZERENCSE 24319 IF S=1THEN 24321 24320 GOTO  24271 24321 PRINT :PRINT "A bugyborékol{s ut{n semmi sem történik,és baj nélkäl {térsz a tüls| partra.":CALL BILL:GOTO  24295 24322 PRINT :PRINT "A nap m{r lassan nyugov|ra tér.Sokat haladtatok m{r.T{rsad sz|tlan,csak néha jelzi a kezével a helyes utat.Hamarosan egy hosszü,keskeny hegyszoroshoz értek,amelynek egyik oldal{n foly| folyik.Behajtasz a szorosba.":CALL BILL 24323 GOTO  24315 24324 PRINT :PRINT "Kiveszed a gyerty{t az emelvény tart|j{b|l.Ekkor hirtelen rezgéshull{m fut végig a termen,és kezd beomolni.Mit teszel ?":PRINT "1 - Gyorsan körälnézel":PRINT "2 - A t| melletti üton a bej{rat felé rohansz":LET G=1:LET BA=1 24325 GET B$ 24326 IF B$=""THEN 24325 24327 IF B$="1"THEN 24365 24328 IF B$="2"THEN 24366 24329 GOTO  24325 24330 PRINT :PRINT "Nem érdekel a gyertya,igy visszamégy a t| melletti üton.Hamarosan kiérsz a szabadba.Itt van a kocsid is.":CALL BILL:GOTO  24257 24331 PRINT :PRINT "Az emelvény mögött egy lefelé vezetå lépcsåt tal{lsz.Mit teszel ?":PRINT "1 - Lemégy a lépcsån":PRINT "2 - Kiveszed a gyerty{t":PRINT "3 - Visszaindulsz a t| melletti üton" 24332 GET B$ 24333 IF B$=""THEN 24332 24334 IF B$="1"THEN 24338 24335 IF B$="2"THEN 24324 24336 IF B$="3"THEN 24330 24337 GOTO  24332 24338 PRINT :PRINT "Elindulsz lefelé a poros lépcsåkön.Hamarosan egy elkanyarod| folyos|ba érsz.A folyos| végén egy ajt| van.Kinyitod,és a szabadban tal{lod magad.Mit teszel ?":PRINT "1 - Visszaindulsz a kocsm{ba":PRINT "2 - Visszamész a terembe" 24339 GET B$ 24340 IF B$=""THEN 24339 24341 IF B$="1"THENPRINT "Hamarosan megtal{lod a kocsid.":GOTO  24344 24342 IF B$="2"THEN 24345 24343 GOTO  24339 24344 PRINT :PRINT "Felsz{llsz a kocsira,és visszaindulsz a kocsm{ba,hogy üjrakezdd kalandod.":CALL BILL:GOTO  24007 24345 PRINT :PRINT "Elindulsz vissza a folyos|n,és hamarosan a lépcsåkön {t üjra a nagy teremben tal{lod magad.Mit teszel ?":PRINT "1 - Kiveszed a gyerty{t":PRINT "2 - Elindulsz a t| melletti üton visszafelé" 24346 GET B$ 24347 IF B$=""THEN 24346 24348 IF B$="1"THEN 24324 24349 IF B$="2"THEN 24330 24350 GOTO  24346 24351 PRINT :PRINT "Egy t{gas belså kikötåben vagytok.èppen csak hogy l{ttok,mert a termet a vizen täkrözådå imbolyg| fény vil{gitja meg.Ahhoz azonban elég vil{gos van,hogy két lépcsåt fedezzetek fel:az egyik lefelé,a m{sik pedig felfelé vezet." 24352 PRINT "1 - A lefelé tart|n indulsz el":PRINT "2 - A felfelé tart|n indulsz el" 24353 GET B$ 24354 IF B$=""THEN 24353 24355 IF B$="1"THEN 24106 24356 IF B$="2"THEN 24231 24357 GOTO  24353 24358 PRINT :PRINT "Ugyanolyan |vatosan,ahogy bejöttél,elindulsz visszafelé.Szerencsére ki is érsz.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bedobsz egy darab törmeléket":PRINT "2 - [trohansz":PRINT "3 - [tm{szol kötélen" 24359 GET B$ 24360 IF B$=""THEN 24359 24361 IF B$="1"THEN 24203 24362 IF B$="2"THEN 24036 24363 IF B$="3"THEN 24103 24364 GOTO  24359 24365 PRINT :PRINT "A gyertya emelvénye mögött egy lépcsåt tal{lsz és gyorsan elindulsz rajta.Hamarosan egy elkanyarod| folyos|n keresztäl a szabadban tal{lod magad.Megtal{lod a kocsidat is,és visszamész a kocsm{ba.":CALL BILL:GOTO  24007 24366 PRINT :PRINT "Sietve elindulsz a t| meletti vékony ösvényen.A szikl{k sørøn z{poroznak melletted.":CALL SZERENCSE 24367 IF S=1THEN 24369 24368 GOTO  24370 24369 PRINT :PRINT "Szerencsédre egyik szikla sem tal{l el.Hamarosan {térsz,és kijutsz a szabadba.Itt a kocsid is.":CALL BILL:GOTO  24257 24370 PRINT :PRINT "Az egyik szikla eltal{l.Belezuhansz a vizbe,és érzed,amint karok fon|dnak k{bult testedre.èleted utols| emlékeként éles f{jdalom hasit beléd.":CALL VEGE 24371 PRINT :PRINT "Egész nap haladtok,és hamarosan egy erdåbe értek,aminek a közepe t{j{n az utat ledålt farönkök torlaszolj{k el.A kocsit itt kell hagynod.Ekkor ébred gyanü benned vezetåd ir{nt,de nem tudod felelåsségre vonni,mert hirtelen"; 24372 PRINT " beleveti mag{t a sørøbe,és vill{mgyorsan eltønik.Nem törådsz vele és tov{bbmégy.":CALL BILL 24373 PRINT :PRINT "Hamarosan egy emberi kéz form{lta sziklabej{rathoz érsz.Be akarsz menni,azonban ekkor egy öttagü rabl|banda tör r{d.Meglepetten l{tod,hogy volt vezetåd is köztäk van.Mit teszel ?":PRINT "1 - Harcolsz":PRINT "2 - Hagyod magad"; 24374 PRINT " kifosztani" 24375 GET B$ 24376 IF B$=""THEN 24375 24377 IF B$="1"THEN 24381 24378 IF B$="2"THEN 24382 24379 GOTO  24375 24380 PRINT :PRINT "V{lasztott vezetåddel kimentek a kocsma elé,megegyeztek az {rban,és elindultok.":CALL BILL:GOTO  24371 24381 PRINT :PRINT "Tudod,hogy nincs sok esélyed,mégis harcolni kezdesz.":CALL HARC(11,13):PRINT "Sikerält!Mind az öttel végeztél!":LET T2=1:CALL BILL:GOTO  24421 24382 PRINT :PRINT "Hagyod,hogy kifosszanak.Csak a ruh{dat hagyj{k meg,és röhögve elzavarnak.Mit teszel ?":PRINT "1 - Elbüjsz,hogy éjszaka visszamehess":PRINT "2 - Visszamész a kocsm{ba" 24383 GET B$ 24384 IF B$=""THEN 24383 24385 IF B$="1"THEN 24388 24386 IF B$="2"THENGOTO  24423 24387 GOTO  24383 24388 PRINT :PRINT "Elindulsz visszafelé az üton,de amikor m{r nem l{tnak,visszafordulsz és elrejtåzöl a barlang tetején.A fånök arr|l beszél,hogy éjszaka elmennek üj fegyvereket szerezni.Mintha neked teremtették volna az alkalmat.Estig még pihensz"; 24389 PRINT " egyet.":CALL BILL 24390 PRINT :PRINT "Hamarosan a rabl|k val|ban elmennek,csak egy årt hagynak maguk ut{n,az is nemsok{ra elalszik.Odasettenkedsz.":CALL SZERENCSE 24391 IF S=1THEN 24401 24392 PRINT :PRINT "R{lépsz egy sz{raz {gra,s az megreccsen.Az år azonnal felébred,de még félig vak az {lmoss{gt|l.A jelsz|t kérdezi.Mit teszel ?":PRINT "1 - Harcolsz":PRINT "2 - Igy sz|lsz:ne hälyéskedj,hozz{tok tartozom" 24393 PRINT "3 - Azt mondod : tessék ?":PRINT "4 - Azt mondod : öööö" 24394 GET B$ 24395 IF B$=""THEN 24394 24396 IF B$="1"THEN 24415 24397 IF B$="2"THEN 24414 24398 IF B$="3"THEN 24407 24399 IF B$="4"THEN 24413 24400 GOTO  24394 24401 PRINT :PRINT "Belépsz a barlangba,és r{tal{lsz a sok rablott kincsre,többek között a te holmidra is.Elkezdesz pakolni a zs{kodba.":CALL SZERENCSE 24402 IF S=1THEN 24404 24403 GOTO  24406 24404 PRINT :PRINT "Csendben pakolsz,és hamarosan megtelik a zs{kod.T{vozol,visszagyalogolsz az erdåbe és megtal{lod kocsidat a ledålt farönkök mögött.Felkapaszkodsz r{,és visszaindulsz a kocsm{ba.":CALL BILL:LET EL=EL+(24-EL):LET UG=UG+1 24405 LET SE=SE+1:CALL KIIR:LET T2=1:GOTO  24007 24406 PRINT :PRINT "Egy pénzérmét véletlenäl leejtesz a kåre,és a rabl| azonnal felébred a csörrenésre.Beront a barlangba,és r{d t{mad.Harcolj!":CALL HARC(3,4):PRINT "Ez sem rabol többet-mondod magadban.":GOTO  24425 24407 PRINT :PRINT "Mit akarsz ? - kérdezi a rabl|.Mit teszel ?":PRINT "1 - Bar{tilag közeledsz és leszürod":PRINT "2 - Azt mondod,hogy a fånöknek több pénzre van szäksége a fegyverek v{s{rl{s{hoz" 24408 GET B$ 24409 IF B$=""THEN 24408 24410 IF B$="1"THEN 24427 24411 IF B$="2"THEN 24416 24412 GOTO  24408 24413 PRINT :PRINT "Kimeritå tud{st felfedå v{laszod miatt az år r{d t{mad.Harcolj !":CALL HARC(3,4):PRINT "Ez sem rabol többet-mondod magadban.":GOTO  24425 24414 PRINT :PRINT "Az år r{jön hogy te aligha tudod a jelsz|t,teh{t nem tartozol a band{ba.R{r t{mad.Käzdj meg vele!":CALL HARC(3,4):PRINT "Ez sem rabol többet-mondod magadban.":GOTO  24425 24415 PRINT :PRINT "Az år védekezå{ll{sba ugrik,b{r még hunyorog a hirtelen ébredés miatt.Harcolj!":CALL HARC(3,4):PRINT "Ez sem rabol többet-mondod magadban.":GOTO  24425 24416 PRINT :PRINT "Az år gyanakodva néz r{d.":CALL SZERENCSE 24417 IF S=1THEN 24419 24418 PRINT :PRINT "Kihiv az {rnyékb|l a holdfényre,hogy l{ssa az arcod.Nem tudsz mit csin{lni,felfeded magad.A rabl| felismeri benned a nemrég kifosztottat,és r{dront.Harcolj!":CALL HARC(3,4):PRINT "Ez sem rabol többet-mondod magadban.":GOTO  24421 24419 PRINT :PRINT "Hisz neked,és te megraksz egy zs{kot arannyal,majd bücsüt intesz neki.Az erdåben megtal{lod a kocsid,felpattansz r{ és m{r sz{guldasz is a kocsma felé.":CALL BILL:LET EL=EL+(23-EL):LET UG=UG+1:LET SE=SE+1:CALL KIIR 24420 LET T2=1:GOTO  24007 24421 PRINT :PRINT "Bemész a barlangba.Annyi aranyat és élelmiszert szedsz össze,amennyit csak elbirsz.Az erdåben megtal{lod a kocsid,felugrasz r{,és visszaindulsz a kocsm{ba.":CALL BILL:LET EL=EL+(23-EL):LET UG=UG+1:LET SE=SE+1:CALL KIIR 24422 LET T2=1:GOTO  24007 24423 PRINT :PRINT "Bosszüsan,a földet rugdalva mész.Az erdåben megtal{lod a kocsid,felm{szol r{ és visszaindulsz a kocsm{ba." 24424 LET Z,O,C,P,R,G=0:CALL BILL:GOTO  24007 24425 PRINT :PRINT "Pengédet beletörlöd s føbe,és telipakolod a zs{kot.Az erdåben megtal{lod a kocsidat,felugrasz r{ és visszaindulsz a kocsm{ba.":CALL BILL:LET EL=EL+(23-EL):LET SE=SE+1:LET UG=UG+1:CALL KIIR 24426 LET T2=1:GOTO  24007 24427 PRINT :PRINT "Bar{tilag odamész az århöz,és elår{ntod késedet.[m a m{sik färgén félreugrik,majd r{d t{mad.Harcolj!":CALL HARC(3,4):PRINT "Ez sem rabol többet-mondod magadban.":GOTO  24425 24428 DEF BILL 24429   PRINT :PRINT "         Nyomd le a SPACE-t !" 24430   POKE 43909,0 24431   GET B$ 24432   IF B$=""THEN 24431 24433   IF B$=CHR$(32)THEN 24435 24434   GOTO  24431 24435 END DEF  24436 DEF SZERENCSE 24437   CALL BILL 24438   RANDOMIZE  24439   LET Q=RND(6)+RND(6)+2:LET SE=SE-1 24440   IF SE<=1THENLET SE=1 24441   CALL KIIR 24442   IF Q<=SETHENLET S=1 24443 END DEF  24444 DEF HARC(U1,E1) 24445   CALL BILL 24446   LET TA=U1+RND(7)+RND(7) 24447   LET TB=UG+RND(7)+RND(7) 24448   IF TA<TBTHENLET E1=E1-2 24449   IF TA>TBTHENLET EL=EL-2 24450   IF TA=TBTHEN 24446 24451   IF EL<=0THENLET EL=0:CALL KIIR:PRINT :PRINT "Ellenséged végzett veled.":CALL VEGE 24452   IF E1<=0THENLET SE=SE+1:CALL KIIR:EXIT DEF 24453   CALL KIIR 24454   WAIT 2 24455   GOTO  24446 24456 END DEF  24457 DEF VEGE 24458   PRINT :PRINT "         Kalandod itt véget ér.":PRINT :PRINT "Üjrakezded a j{tékot (I/N) ?" 24459   POKE 43909,0 24460   GET B$ 24461   IF B$=""THEN 24460 24462   IF UCASE$(B$)="I"THENCLOSE #150:GOTO  24003 24463   IF UCASE$(B$)="N"THENEXT "basic" 24464   GOTO  24460 24465 END DEF  24466 DEF KIIR 24467   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,11:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,11:UG 24468   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,24:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,24:EL 24469   SET #150:INK0:PRINT #150,AT1,38:"■■■":SET #150:INK1:PRINT #150,AT1,38:SE 24470 END DEF  24471 DEF INI 24472   TEXT 40:SET BORDER0:SET #102:PALETTE0,CYAN:SET STATUSOFF:SET KEYRATE0:SET KEYDELAY0:SET TAPESOUNDOFF:SET SPEAKERON:SET KEYCLICKON:CLEAR FKEYS 24473   SET VIDEOMODE1:SET VIDEOX40:SET VIDEOY1:SET VIDEOCOLOR1 24474   OPEN #150:"video:" 24475   SET #150:PALETTE0,GREEN:SET #150:INK1 24476   DISPLAY #150:AT26FROM1TO1 24477   PRINT #150,AT1,1:"]gyesség:";UG:PRINT #150,AT1,15:"èleterå:";EL:PRINT #150,AT1,28:"Szerencse:";SE 24478 END DEF  24479 DEF TOLT 24480   CALL BILL 24481   POKE 1536,EL:POKE 1537,SE:POKE 1538,UG:POKE 1539,Z:POKE 1540,O:POKE 1541,C:POKE 1542,P:POKE 1543,R:POKE 1544,G:POKE 1545,D 24482   CHAIN 1 24483 END DEF 
EXOS header pos/serial: #4 at 0x12539 EXOS type/header: 0xa [00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: End of module
End of FILE parsing, because: End-of-module header got (type=10)Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler v0.5.6 ©2012,2013 "LGB" Gábor Lénárt (lgb at-sign lgb dot hu)