epbas.lgb.hu :: Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler

File name: /tmp/php73GS6h (12793 bytes) Options: bin=None cset='UK' dasm='' html='' info='' out='/tmp/php73GS6h.out' EP-ASCII: UK EXOS header pos/serial: #0 at 0x0 EXOS type/header: 0x4 [00 04 D9 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x0, size: 0x31d9 bytes.
10 PROGRAM "hoszuks.bas" 12 OUT 191,12 15 LET HH=25 ! helyisegek szama 20 STRING D$*11,INK0$*3,INK1$*3,INK2$*3,BILL$*1,HN$(HH)*12 30 NUMERIC MN,I,J,KK,LL,TOT,HS 40 NUMERIC T(HH,3),K(HH,2),P(HH,3),S(HH),L(HH),M(HH) 50 NUMERIC V(HH),E(HH),X(HH),G(HH),B(HH),H(HH),O(HH) 60 NUMERIC R(HH),Z(HH,8),U(HH,8),F(HH,8),C(HH,8),A(HH,8),Y(HH,8) 70 NUMERIC D(HH*8*4),Q(HH*8*4),W(HH*8*4) 75 SET STATUSOFF 80 LET INK0$=CHR$(27)&"I"&CHR$(0) 85 LET INK1$=CHR$(27)&"I"&CHR$(4) 90 LET INK2$=CHR$(27)&"I"&CHR$(2) 95 LET TOT=0:LET HS=0 99 ! :12345678901234567890123456789012345678 100 IMAGE :Kivånt höfok= +££.£æC Méretek=££.£X££.£X££.£=££££.£m3 105 IMAGE :## ££./££ helyiség, <££££££££££££ 110 IMAGE :<£££££££££££ £ >£££££££ -££.£ +££.£ >££££££ -££££.£ 120 SET CHARACTER151,28,54,54,28,0,0,0,0,0 130 SET CHARACTER137,16,24,44,44,44,70,70,255,0 200 ! a fo ciklus 210 CALL INIT 240 DO 250 LET MN=FOMENU ! Fomenu hivasa parameter atadassal 300 SELECT CASEMN 310 CASE 1 ! uj adatok 320 CALL BEVITEL 350 CASE 2 ! betoltes 360 CALL BETOLTES 390 CASE 3 ! kimentes 400 CALL KIMENTES 430 CASE 4 ! javitas 440 CALL JAVIT 470 CASE 5 ! kiirasok 480 CALL KIIRAS 485 CALL SZAMOL 490 CASE 6 500 CALL HELP 510 CALL BILL 520 TEXT 40 550 CASE ELSE ! prg vege 560 TEXT 570 PRINT :PRINT "Remélem segitettem." 575 PRINT :PRINT " Köszönöm a türelmed!" 580 END 590 END SELECT 599 LOOP 600 DEF BEVITEL 605 DO 610 TEXT 80:PRINT :PRINT 615 INPUT PROMPT"Helyisegek szama?: ":HS 620 LOOP UNTILHS>0ANDHS<=HH 625 LET T0=0:LET SS=1 630 FOR I=1TOHS 635 CALL HELYISEG(I) 640 CALL FALAK(I) 700 PRINT :PRINT "Akarsz potlekokkal szamolni? (I=igen, mas=nem)" 710 CALL BILL 720 IF BILL$="I"THEN 730 CALL POTLEKOK(I) 740 END IF 750 NEXT 755 CALL SZAMOL 799 END DEF 800 DEF HELYISEG(I) 805 DO 810 TEXT 815 PRINT TAB(15);I;". helyiseg" 820 PRINT TAB(15);"--------------":PRINT 825 INPUT PROMPT"A helyiseg megnevezese (max.10 kar.):":HN$(I) 830 PRINT 835 PRINT "A helyiseg meretei :" 840 PRINT "-------------------" 845 INPUT PROMPT"hosszusag (m) :":L(I) 850 INPUT PROMPT"szelesseg (m) :":S(I) 855 INPUT PROMPT"magassag (m) :":M(I) 860 LET V(I)=ROUND(L(I)*M(I)*S(I),2) 865 PRINT "legterfogat :";V(I);"m3":PRINT 870 INPUT PROMPT"A helyiseg megkivant homerseklete (æC):":T(I,3) 875 INPUT PROMPT"A fodem hoatbocsatasi tenyezoje (W/m2*K):":K(I,1) 880 INPUT PROMPT"A felso legter homerseklete (æC):":T(I,1) 885 INPUT PROMPT"A padlo hoatbocsatasi tenyezoje (W/m2*K):":K(I,2) 890 INPUT PROMPT"Az also legter homerseklete (æC):":T(I,2) 895 SET #102:INK2 900 PRINT :PRINT :PRINT "Helyesek az adatok? (i=igen, mas=nem)" 905 CALL BILL 910 SET #102:INK0 915 LOOP UNTILBILL$="I" 918 CALL FALAK(I) 920 END DEF 925 DEF FALAK(I) 930 DO 935 TEXT 940 PRINT TAB(15);STR$(I);". helyiseg" 945 PRINT TAB(15);"---------------":PRINT :PRINT 950 INPUT PROMPT"Hatarolo legterek szama :":R(I) 955 LOOP WHILER(I)<1ORR(I)>8 960 ! 965 FOR J=1TOR(I) 970 CALL FALRESZ(I,J) 1110 NEXT 1112 END DEF 1275 DEF FALRESZ(I,J) 1280 DO 1285 TEXT 1290 PRINT :PRINT " ";STR$(I);". helyiseg, ";STR$(J);". falresz" 1295 PRINT "----------------------------------":PRINT 1300 INPUT PROMPT"hatarolo legter homerseklete (æC):":Z(I,J) 1305 INPUT PROMPT"a falresz hosszusaga (m):":FH 1310 INPUT PROMPT"a falresz magassaga (m):":FM 1315 LET F(I,J)=FH*FM:PRINT "a falresz teljes felulete :";F(I,J);"m2" 1320 INPUT PROMPT"a fal hoatbocsatasi tenyezoje (W/m2*K):":A(I,J) 1325 DO 1330 PRINT :INPUT PROMPT"nyilaszarok szama :":Y(I,J) 1335 LOOP WHILEY(I,J)<0ORY(I,J)>4 1340 IF Y(I,J)<>0THEN 1345 FOR KK=1TOY(I,J) 1348 CALL NYILZAR(I,J,KK) 1350 NEXT 1355 END IF 1360 PRINT :PRINT #102:INK2$;"Helyesek az adatok? (i=igen, mas=nem)";INK0$ 1365 CALL BILL 1367 LOOP UNTILBILL$="I" 1369 END DEF 1370 DEF NYILZAR(I,J,K) 1375 PRINT :PRINT " ";KK;". nyilaszaro" 1380 PRINT " -----------------" 1385 INPUT PROMPT"A nyilaszaro hossza (m): ":FH 1390 INPUT PROMPT"A nyilaszaro magassaga (m): ":FM 1395 LET D(I*HH+J*8+K)=FH*FM:PRINT "A nyilaszaro felulete (m2):";D(I*HH+J*8+K) 1400 INPUT PROMPT"A nyilaszaro hoatbocsatasi tenyezoje (W/(m2*K)): ":Q(I*HH+J*8+K) 1405 END DEF 1450 DEF POTLEKOK(I) 1455 DO 1460 INPUT PROMPT"Egtajpotlek (%) :":E(I) 1465 INPUT PROMPT"Szelpotlek (%) :":X(I) 1470 INPUT PROMPT"Felfutesi potlek (%) :":G(I) 1475 INPUT PROMPT"kurtohatas potlek (%) :":H(I) 1480 PRINT :PRINT #102:INK2$;"Helyesek az adatok? (i=igen, mas=nem)";INK0$ 1485 CALL BILL 1490 LOOP UNTILBILL$="I" 1495 END DEF 1500 DEF SZAMOL 1505 LET TOT=0 1510 FOR I=1TOHS 1520 LET P(I,3)=0:LET O(I)=1 ! helyisegP=0, potlekok=0 1530 LET P(I,1)=L(I)*S(I)*K(I,1)*(T(I,3)-T(I,1)) ! mennyezetP 1540 LET P(I,3)=P(I,3)+P(I,1) ! helyisegP=helyisegP+mennyezetP 1550 LET P(I,2)=L(I)*S(I)*K(I,2)*(T(I,3)-T(I,2)) ! padloP 1560 LET P(I,3)=P(I,3)+P(I,2) ! helyisegP=helyisegP+padloP 1570 LET V(I)=L(I)*S(I)*M(I) ! legkobmeter 1580 FOR J=1TOR(I) ! falak 1590 LET C(I,J)=F(I,J) ! falresz felulete 1600 FOR KK=1TOY(I,J) ! nyilaszarok 1610 LET C(I,J)=C(I,J)-D(I*HH+J*8+KK) ! fal-nyilaszaro felulet 1620 LET W(I*HH+J*8+KK)=D(I*HH+J*8+KK)*Q(I*HH+J*8+KK)*(T(I,3)-Z(I,J)) ! nyilaszaroP 1630 LET P(I,3)=P(I,3)+W(I*HH+J*8+KK) ! helyisegP=helyisegP+nyilaszaroP 1640 NEXT 1650 LET U(I,J)=C(I,J)*A(I,J)*(T(I,3)-Z(I,J)) ! falreszP 1660 LET P(I,3)=P(I,3)+U(I,J) ! helyisegP=helyisegP+falreszP 1670 NEXT 1680 LET O(I)=O(I)+(E(I)+X(I)+G(I)+B(I)+H(I))/100 ! potlekok osszesen 1690 LET P(I,3)=P(I,3)*O(I) ! helyisegP=helyisegP*potlekok 1700 LET TOT=TOT+P(I,3) ! totalP=totalP+helyisegP 1710 NEXT 1799 END DEF 1800 DEF STRG$(X,Y) 1810 STRING A$*15,B$*15,C$*20 1820 LET B$=" "&STR$(IP(X))&"." 1830 LET C$=STR$(ROUND(FP(X),Y))&"0000000" 1840 LET A$=B$(LEN(B$)-3:LEN(B$))&C$(2:Y+1) 1850 LET STRG$=A$ 1999 END DEF 2000 DEF JAVIT 2010 ! 2020 TEXT 80 2030 PRINT AT4,1:"Hånyas helyiséget mutassam?" 2040 INPUT AT5,1,PROMPT"Az egész lakås höszükségletéhez 'T':":W$ 2050 LET XX=VAL(W$) 2060 IF UCASE$(W$)<>"T"ANDXX<1ANDXX>HSTHEN 2070 PRINT "!! Hibås helyiség szåm !!":PRINT 2080 GOTO 2030 2090 END IF 2100 IF W$="T"THENLET XX=0 2110 CALL MEGJELENIT(XX) 2120 CALL MODOSIT 2480 CALL BILL 2490 END DEF 2500 DEF MODOSIT 2520 PRINT #102,AT1,70:INK2$;"Modositås"; 2530 PRINT #102,AT2,70:INK2$;"----------"; 2540 PRINT #102,AT3,70:INK2$;"Helyiség+ "; 2545 PRINT #102,AT4,70:INK2$;"Helyiség- "; 2550 PRINT #102,AT5,70:INK2$;"Falrész + "; 2555 PRINT #102,AT6,70:INK2$;"Falrész - "; 2560 PRINT #102,AT7,70:INK2$;"Nyilåsz.+ "; 2565 PRINT #102,AT8,70:INK2$;"Nyilåsz.- "; 2570 PRINT #102,AT9,70:INK2$;"Méret "; 2580 PRINT #102,AT10,70:INK2$;"Belsö æC "; 2590 PRINT #102,AT11,70:INK2$;"Külsö æC "; 2600 PRINT #102,AT12,70:INK2$;"k-tenyezö "; 2610 PRINT #102,AT13,70:INK2$;"Potlékok "; 2999 END DEF 3000 DEF MEGJELENIT(I) 3200 ! 3210 IF I=0THEN 3220 PRINT :PRINT "A lakås teljes höszükséglete :";INT(TOT);"W" 3230 PRINT :PRINT "Nyomj egy billentyüt..." 3240 ! CALL BILL 3250 EXIT DEF 3260 END IF 3270 TEXT 3280 PRINT USING 105:I,HS,HN$(I) 3300 PRINT USING 100:T(I,3),L(I),S(I),M(I),V(I) 3310 PRINT "===============================================================" 3320 PRINT "Hatårolo nyilås- felület Külsö Çt k Fütési szerkezet zåro m2 höm.æC æC W/m2*K telj. W" 3330 PRINT "................................................................" 3340 PRINT AT7,1:; 3350 PRINT USING 110:"Mennyezet","",STRG$(L(I)*S(I),2),T(I,1),T(I,3)-T(I,1),STRG$(K(I,1),2),P(I,1) 3360 PRINT USING 110:"Padlo","",STRG$(L(I)*S(I),2),T(I,2),T(I,3)-T(I,2),STRG$(K(I,2),2),P(I,2) 3370 LET HA=1 3380 FOR J=1TOR(I) 3390 LET HA=HA+1 3400 IF MOD(HA,15)=0THEN 3410 END IF 3420 PRINT USING 110:"Falrész-"&STR$(J),"",STRG$(C(I,J),2),Z(I,J),T(I,3)-Z(I,J),STRG$(A(I,J),2),U(I,J) 3430 FOR KK=1TOY(I,J) 3440 LET HA=HA+1 3450 IF MOD(HA,15)=0THEN 3460 END IF 3470 PRINT USING 110:" '--→",KK,STRG$(D(I*HH+J*8+KK),2),Z(I,J),T(I,3)-Z(I,J),STRG$(Q(I*HH+J*8+KK),2),W(I*HH+J*8+KK) 3480 NEXT 3490 NEXT 3500 PRINT "===============================================================" 3510 PRINT "Potlékok: Egtåj:";E(I);" Szél:";X(I);" Felfütés:";G(I);" Belmag.:";B(I);" Kürtöh.:";H(I) 3520 PRINT "A helyiség höszükséglete:";INT(P(I,3));"W,";INT(P(I,3)/V(I));"W/m3" 3540 END DEF 4000 DEF KIIRAS 4005 STRING SZAM$*2 4010 TEXT 80 4015 LET I=1:LET SZAM$="":LET NUM=1 4020 DO 4025 CALL MEGJELENIT(I) 4030 CALL BILL 4035 IF BILL$=CHR$(176)ORBILL$=CHR$(188)THEN 4040 LET I=I+1:LET I=MIN(I,HS) 4045 END IF 4050 IF BILL$=CHR$(180)ORBILL$=CHR$(184)THEN 4055 LET I=I-1:LET I=MAX(I,1) 4060 END IF 4065 IF BILL$=CHR$(27)ORBILL$=CHR$(13)THEN 4070 EXIT DEF 4075 END IF 4080 IF BILL$>="0"ANDBILL$<="9"THEN 4085 PRINT AT1,1:BILL$; 4090 LET SZAM$=SZAM$&BILL$ 4095 PRINT AT1,1:SZAM$; 4100 CALL BILL 4105 IF BILL$<"0"ANDBILL$>"9"THEN 4100 4110 LET SZAM$=SZAM$&BILL$ 4115 PRINT AT1,1:SZAM$ 4120 LET NUM=VAL(SZAM$) 4125 LET SZAM$="" 4130 IF NUM<=HSANDNUM>0THENLET I=NUM:LET NUM=0 4135 END IF 4140 LOOP 4145 END DEF 6000 DEF BETOLTES 6005 TEXT 40 6010 PRINT :PRINT "Tegyél be kazettåt és inditsd el a magnot ha szükséges..." 6015 PRINT :PRINT ">>>> Adatållomåny betöltése <<<<" 6020 INPUT PROMPT"File név :":D$ 6025 POKE 56,201 6030 OPEN #1:D$ACCESSINPUT 6035 PRINT " 1/5. "; 6040 INPUT #1:D$ 6045 INPUT #1:HS 6050 INPUT #1:TOT 6055 FOR I=1TOHH 6060 INPUT #1:S(I),L(I),M(I),V(I),E(I),X(I),G(I),B(I),H(I),O(I),R(I) 6065 INPUT #1:HN$(I) 6070 NEXT 6075 PRINT " 2/5. "; 6080 FOR I=1TOHH 6085 FOR J=1TO8 6090 INPUT #1:A(I,J),C(I,J),F(I,J),U(I,J),Y(I,J),Z(I,J) 6095 NEXT 6100 NEXT 6105 PRINT " 3/5. "; 6110 FOR I=1TOHH 6115 FOR J=1TO3 6120 INPUT #1:T(I,J),P(I,J) 6125 NEXT 6130 NEXT 6135 PRINT " 4/5. "; 6140 FOR I=1TOHH 6145 FOR J=1TO2 6150 INPUT #1:K(I,J) 6155 NEXT 6160 NEXT 6165 PRINT " 5/5. "; 6170 FOR I=1TOHH*8*4 6175 INPUT #1:D(I),Q(I),W(I) 6180 NEXT 6185 CLOSE #1 6190 POKE 56,245 6195 END DEF 6300 DEF KIMENTES 6305 TEXT 40 6310 PRINT :PRINT "Tegyél be kazettåt és inditsd el a magnot ha szükséges..." 6315 PRINT :PRINT ">>>> Adatållomåny kimentése <<<<" 6320 INPUT PROMPT"File név :":D$ 6325 POKE 56,201 6330 OPEN #1:D$ACCESSOUTPUT 6335 PRINT " 1/5. "; 6340 PRINT #1:D$ 6345 PRINT #1:HS 6350 PRINT #1:TOT 6355 FOR I=1TOHH 6360 PRINT #1:S(I) 6365 PRINT #1:L(I) 6370 PRINT #1:M(I) 6375 PRINT #1:V(I) 6380 PRINT #1:E(I) 6385 PRINT #1:X(I) 6390 PRINT #1:G(I) 6395 PRINT #1:B(I) 6400 PRINT #1:H(I) 6405 PRINT #1:O(I) 6410 PRINT #1:R(I) 6415 PRINT #1:HN$(I) 6420 NEXT 6425 PRINT " 2/5. "; 6430 FOR I=1TOHH 6435 FOR J=1TO8 6440 PRINT #1:A(I,J) 6445 PRINT #1:C(I,J) 6450 PRINT #1:F(I,J) 6455 PRINT #1:U(I,J) 6460 PRINT #1:Y(I,J) 6465 PRINT #1:Z(I,J) 6470 NEXT 6475 NEXT 6480 PRINT " 3/5. "; 6485 FOR I=1TOHH 6490 FOR J=1TO3 6495 PRINT #1:T(I,J) 6500 PRINT #1:P(I,J) 6505 NEXT 6510 NEXT 6515 PRINT " 4/5. "; 6520 FOR I=1TOHH 6525 FOR J=1TO2 6530 PRINT #1:K(I,J) 6535 NEXT 6540 NEXT 6545 PRINT " 5/5. "; 6550 FOR I=1TOHH*8*4 6555 PRINT #1:D(I) 6560 PRINT #1:Q(I) 6565 PRINT #1:W(I) 6570 NEXT 6575 CLOSE #1 6580 POKE 56,245 6585 END DEF 8000 DEF BILL 8010 DO 8030 GET BILL$ 8040 LOOP WHILEBILL$="" 8050 LET BILL$=UCASE$(BILL$) 8090 END DEF 8500 DEF INIT 8502 POKE 56,201 8505 PRINT "A våltozok inicializålåsa - 1/5, "; 8510 FOR I=1TOHH 8520 LET S(I)=0:LET L(I)=0:LET M(I)=0:LET V(I)=0 8530 LET E(I)=0:LET X(I)=0:LET G(I)=0:LET B(I)=0 8540 LET H(I)=0:LET O(I)=0:LET R(I)=0:LET HN$(I)=".."&STR$(I)&".." 8550 NEXT 8555 PRINT "2/5, "; 8560 FOR I=1TOHH 8570 FOR J=1TO8 8580 LET Z(I,J)=0:LET U(I,J)=0:LET F(I,J)=0 8590 LET C(I,J)=0:LET A(I,J)=0:LET Y(I,J)=0 8600 NEXT 8610 NEXT 8615 PRINT "3/5, "; 8620 FOR I=1TOHH 8630 FOR J=1TO3 8640 LET T(I,J)=0:LET P(I,J)=0 8650 NEXT 8660 NEXT 8665 PRINT "4/5, "; 8670 FOR I=1TOHH 8680 FOR J=1TO2 8690 LET K(I,J)=0 8700 NEXT 8710 NEXT 8715 PRINT "5/5" 8720 FOR I=1TOHH*8*4 8750 LET D(I)=0:LET Q(I)=0:LET W(I)=0 8780 NEXT 8800 LET HS=0:LET TOT=0:LET D$="haz.dat" 8980 POKE 56,245 8990 PRINT "Inicializålås vége..." 8999 END DEF 9000 DEF FOMENU 9005 NUMERIC Y,YR 9010 TEXT 40 9020 PRINT " ■■■■■ HÖSZÜKSEGLET-SZÅMITÅS ■■■■■":PRINT 9030 PRINT #102: 9040 PRINT #102:INK2$;" 1 ";INK0$;"Uj adatok bevitele" 9050 PRINT #102: 9060 PRINT #102:INK2$;" 2 ";INK0$;"Adatok betöltése tårolorol" 9070 PRINT #102: 9080 PRINT #102:INK2$;" 3 ";INK0$;"Adatok rögzitése tårolora" 9090 PRINT #102: 9100 PRINT #102:INK2$;" 4 ";INK0$;"Adatok javitåsa" 9110 PRINT #102: 9120 PRINT #102:INK2$;" 5 ";INK0$;"Eredmények megjelenitése" 9130 PRINT #102: 9140 PRINT #102:INK2$;" 6 ";INK0$;"Rövid leirås " 9150 PRINT #102: 9160 PRINT #102:INK2$;" 7 ";INK0$;"Program befejezése" 9170 PRINT #102: 9180 LET Y=5:LET YR=Y 9190 DO 9200 PRINT #102,AT2+YR*2,2:" " 9210 PRINT #102,AT2+Y*2,2:">>>" 9220 CALL BILL 9230 SELECT CASEBILL$ 9240 CASE CHR$(176) ! fel 9250 LET YR=Y:LET Y=Y-1:LET Y=MAX(1,Y) 9260 CASE CHR$(180) ! le 9270 LET YR=Y:LET Y=Y+1:LET Y=MIN(7,Y) 9280 CASE CHR$(32),CHR$(13) ! space,enter 9290 EXIT DO 9300 CASE ELSE 9310 END SELECT 9320 LOOP 9330 LET FOMENU=Y 9340 END DEF 9500 DEF HELP 9505 TEXT 80 9799 END DEF
EXOS header pos/serial: #1 at 0x31e9 EXOS type/header: 0xa [00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: End of module
End of FILE parsing, because: End-of-module header got (type=10)Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler v0.5.8 ©2012,2013 "LGB" Gábor Lénárt (lgb at-sign lgb dot hu)