epbas.lgb.hu :: Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler

File name: /tmp/phpdQfvVl (18933 bytes) Options: bin=None cset='UK' dasm='' html='' info='' out='/tmp/phpdQfvVl.out' EP-ASCII: UK EXOS header pos/serial: #0 at 0x0 EXOS type/header: 0x4 [00 04 D5 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x0, size: 0x49d5 bytes.
100 PROGRAM "ID\LABIRINTUS" 110 SET STATUSOFF 120 SET KEYCLICKOFF 130 CLEAR TEXT 140 SET #102:PALETTEWHITE,RED 150 SET BORDERBLUE 160 SET TAPESOUNDOFF 170 SET CHARACTER97,8,16,60,10,62,66,60,0,0 180 SET CHARACTER101,8,16,60,66,62,64,60,0,0 190 SET CHARACTER117,8,16,66,66,66,66,60,0,0 200 ! * **** * ***** **** * * * 210 ! * * * * * * * * * 220 ! * * * * * * ** * 230 ! * ** * * * *** ** * 240 ! * * ***** * * * * * 250 ! * * * * * * * * * * 260 ! * ** * * * **** * * * 270 SET CHARACTER111,8,16,60,66,66,66,60,0,0 280 ! ******************************* 290 ! 300 !IME A PRG. 310 ! 320 PRINT AT1,10:"ID\LABIRINTUS" 330 PRINT AT2,3:"FeLELMETES FANTaZIAJaTeK" 340 PRINT :PRINT "IRD BE AZ IDEI eVSZaMOT:";:INPUT EV$ 350 PRINT AT5,2:"AZ uR "EV$:! 360 PRINT AT5,12:". ESZTENDEJeBEN EGY KUTATo" 370 PRINT "ELINDUL EGYIPTOMBA A PIRAMISOK HAZaJaBA, HOGY FELKUTASON EGY OLYAN PIRAMIST, AMELYB\L MeG EMBERFIA NEM TeRT VISSZA.EGYED}L VaG NEKI A VESZeLYES LABIRINTUSNAK.EGY K\ZELI FALUBAN PIHENT MEG uTJA EL\TT.<CTRL/LOCK>" 380 PRINT :PRINT " ISMERTET\ KELL? IGEN-'L' ;NEM-'S' ";:INPUT Q$ 390 IF Q$="L"THENGOTO 410 400 IF Q$="S"THENGOTO 500 410 CLEAR TEXT:SET #102:PALETTEWHITE,RED 420 PRINT AT1,11:"A CSATA " 430 PRINT :PRINT "EGY SZaMOT KELL BEIRNOD 1-10 K\Z\TT.EGY MaSIK SZaMOT A GeP FOG KIIRNI.UTaNA MEGKERDEZI `NYERTeL I/N?`. AKKOR NYERSZ, HA A BEIRT SZaMOD EGYENL\, VAGY +,-2 -VEL TeR EL A GeP aLTAL KIIRT SZAMToL." 440 PRINT "HA AZ ELTeReS NAGYOBB 2-NeL A LeNY MEGSEBESITETT.A CSATaT EGY MEGHATaROZOTT GY\ZELEM UTaN NYERED MEG:" 450 PRINT :PRINT " CSELEKVeS/LePeS" 460 PRINT :PRINT "MINDEN SZ|VEGES ReSZ UTaN A GeP KIIRJA A VALASZTaSI LEHET|SeGET eS ANNAK A BET} JELeT.MINDIG CSAK EGY BET}S VaLASZ KELL." 470 PRINT :PRINT "LAPOZZ-L . START-S .";:INPUT Q$ 480 IF Q$="L"THENGOTO 370 490 IF Q$="S"THENGOTO 510 500 ! JATEK 510 CLEAR TEXT:SET #102:PALETTEWHITE,BLACK:SET BORDERRED 520 PRINT "EGY KANYAR UTaN MEGBOTLASZ eS BEVERED A FEJED EGY K|BE.ELaJULSZ." 530 PRINT "MIKOR MAGADHOZ TeRSZ MaSHOL TALaLOD MAGAD eS HOZZa AZ |SSZES FELSZERELeSED ELT}NT CSAK AZ IRANYT} LOG A NYAKADBAN.FELaLLSZ, S K|R}L NeZZEL. EGY eSZAK-DeL IRaNYu FOLYoSON VAGY." 540 PRINT "EL|TTED EGY AJTo K|RVONALAI RAJZoLODNAK KI.BENYITSZ AZ AJToN." 550 ! 560 !IF Q$="N" THEN GOTO 580 570 !IF Q$="K" THEN GOTO 760 580 PRINT :PRINT "ODAMeSZ AZ AJToHOZ eS BENYITSZ.EGY KIS SZOBaBA LePSZ,S A SZOBA |SSZES BuTORZATA EGY oCSKA FAASZTAL.AZ ASZTALON EGY GYERTYA,EZ VILaGITJA BE AZ EGeSZ SZOBaT,eS EGY TEKERCS PERGAMENT VAN." 590 PRINT "MIT TESZEL? ELOLVASOD AZ IRaST-O VAGY KIMeSZ AZ AJToN KELET FELe -'K'";:INPUT W$ 600 IF W$="O"THENGOTO 630 610 IF W$="K"THENGOTO 810 620 ! 630 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,MAGENTA 640 PRINT :PRINT "]DV\Z\LEK IDEGEN!MEGSeRTETED A T\RVENY]NKET eS EZeRT PUSZTULNOD KELENE, DE EGY ESeLYT ADOK,HOGY MEGMENSD B]N\S LELKEDET.FELADATOD,HOGY KIJUSS ID\LABIRINTUSOMBoL.eS MeG EGY!! A SZaMOKRA FIGYELJ! SOK SIKERT." 650 PRINT " BELEZEBUG" 660 PRINT :PRINT 670 PRINT "SZINTE ELKaBULSZ AZ OLVASTAKToL .BaMULSZ MAGAD ELe NEM GONDOLSZ SEMMIRE.A PAPIR TEKERCS KIHULL A KEZEDB\L." 680 PRINT "ELTELIK Jo PaR PERC AMIG MAGADHOZ TeRSZ. MOST MaR aTGONDOLOD AZ EGeSZET eS KeT \TLET JUT AZ ESZEDBE. 1-\NGYILKOS LESZEL ,2-PRoBA SZERENCSE NEKIVaGSZ AZ uTNAK.'1'-EST VAGY A '2'-EST BILL. NYOMOD MEG ";:INPUT E$ 690 IF E$="1"THENGOTO 720 700 IF E$="2"THENGOTO 760 710 ! \N-GYILKOS ? 720 TEXT :SET #102:PALETTECYAN,RED 730 PRINT AT10,6:"FEL\S KIS NYUSZI" 740 PRINT AT13,6:"eS HOGY |L\D MEG MAGAD?" 750 WAIT 7 760 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLUE 770 SET BORDERRED 780 PRINT :PRINT "LELKILEG ER\T GY]JT\TTeL MAGADBAN. HATaROZOTT LePTEKKEL ELINDULSZ A KELET FELe." 790 WAIT 15 800 ! 810 PRINT :PRINT "KELET FELe HALADSZ eS NEHaNY MeTER UTaN EGY ELaGAZASHOZ eRSZ.EGY uT VEZET eSZAKRA EGY MaSIK NYUGATRA, eS VeG]L EGY uT KELET FELe IS NYILIK." 820 PRINT :PRINT "ELaGAZAS ! MERRE MeSZ:" 830 PRINT :PRINT "eSZAKRA-'E'";:! 840 PRINT :PRINT "KELETRE-'K'";:! 850 PRINT :PRINT "NYUGATRA-'N'";:INPUT R$ 860 IF R$="E"THENGOTO 980 870 IF R$="K"THENGOTO 890 880 IF R$="N"THENGOTO 580 890 ! 900 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLACK 910 PRINT :PRINT "A FoLYOSo ZSaKUTCaBA TORKOLIK.MaR-MaR VISSZA FORDULSZ AMIKOR EGY NYILAT VESZEL eSZRE A FALRA FESTVE,S ALATTA EGY VeRREL IRT SZo `TOVaBB`." 920 PRINT :PRINT "MIT CSINaLSZ? MeSZ A NYIL IRaNYaBA A FA FELe, VAGY INKaBB VISSZAMeSZ AZ ELaGAZaSHOZ eS eSZAK FELe INDULSZ.VaLASZTaSOD TOVaBB-`T` , ELaGAZaSHOZ-`E` ";:INPUT T$ 930 IF T$="T"THENGOTO 950 940 IF T$="E"THENGOTO 820 950 PRINT :PRINT "MeSZ A FAL FELe KINYuJTOTT KeZZEL eS LaS CSODaT A FAL ELT]NT ES IGY BEJUTHATTAL EGY TITKOS FEGYVERKAKTaRBA.GY\NY\R] MINTA PeLDaNYOK,S ESZEDBE JUTVA MI IS A FELADATOD FELFEGYVERZED MAGAD." 960 PRINT "FELVESZEL EGY VAS KARDOT TOKKAL,\VVEL EGY MELVeRTET IS MAGADRA \LTESZ.B\RCSIZSMaVAL A LaBADON HAGYOD EL A REJTETT FEGYVERTaRAT.ELeGEDETEN MeSZ AZ ELaGAZaSHOZ." 970 GOTO 820 980 ! ESZEK 990 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLACK 1000 SET BORDERRED 1010 PRINT :PRINT "eSZAK FELe HALATSZ, AMIKOR A FoLYOSo JOBB OLDALaBA EGY uJ uTAT VESZEL eSZRE.MIT CSINaLSZ? TOVaBB MeSZ eSZAKNAK-'E' VAGY ELINDULSZ AZ uJ FoLYOSON-`K` ";:INPUT Z$ 1020 IF Z$="E"THENGOTO 1120 1030 IF Z$="K"THENGOTO 1040 1040 ! PAJZS 1050 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLUE 1060 SET BORDERGREEN 1070 PRINT :PRINT "ELINDULSZ A FoLYOSON, AHOL NINCS VILaGITaS.VeG]L OLYAN S\TeT VAN, HOGY SEMMIT NEM LaTSZ.MaR ePP VISSZA AKARSZ FORDULNI AMIKOR VALAMIBE ELBOTLASZ.F\LaLLSZ eS FELEMELED A TaRGYAT MEG PRoBaLOD KIDERITENI MI IS AZ." 1080 PRINT "A TaRGY NAGY eS KEREK.NEM J|SZ Ra MI AZ eS ELHATaROZOD VISSZAFORDULSZ.KIeRVE A FOLYoSOBoL LaTOD, HOGY EGY PAJZSOT TARTASZ A KEZEDBEN.\R|M|D HATaRTALAN.A HARCBAN 3 PONT LEHET IGY AZ ELTeReSED." 1090 PRINT "uGY VeLED MOST MaR SIKER]LNIE KELL A KIJUTaSNAK. PEDIG HA TUDNaD MeG CSAK AZ ELEJeN VAGY AZ EGeSZNEK.ELINDULSZ eSZAKNAK." 1100 WAIT 30 1110 ! 1120 PRINT :PRINT "NeZED, AHOGY ELMARAD M|G|TED A FEKETE FoLYOSO.S MIK|ZBEN HaTRA FELe FORDULSZ NEM VESZED eSZRE AZ aRKOT EL|TTED.BELEESEL!! VALAHONAN GuNYOS KACAJ HANGZIK F|L." 1130 PRINT "MAJD EZEKET A HANGOKAT HALLOD MIK|ZBEN FEL aLLSZ.TESSeK EZT MEG eRDEMELTED.MeRT FOGLALKOZOL MINDIG A MuLTAL. AMI VOLT AZ VOLT MINDIG A JELENNEL FOGLALKOZZ !" 1140 PRINT "K|R}L NeZEL. AHONNAN J|TTEL OTT MOST SIMA FAL EMELKEDIK,ALATTAD PUHA HOMOK.JOBBRA eS BALLRA IS CSAK FAL, DE EL|TTED eSZAKRA A MEGMENT\ LePCS\" 1150 PRINT ".ELINDULSZ A LEPCS| FELe MIKOR LaTOD AZ ELS| LePCSOFOKON VALAMIK FeNYLENEK.4 ARANYPeNZ." 1160 PRINT "MICSODA SZERENCSE! B}SZKeN INDULSZ A LePCS|N FELFELe." 1170 WAIT 33 1180 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLACK 1190 SET BORDERBLACK 1200 PRINT :PRINT " KERESZTEZ|DeSHEZ eRTeL. EGY uT VEZETT TOVaBB eSZAKRA , DE EGY FoLYOSON MEHETSZ NYUGAT FELe. eSZAK-'E' ; NYUGAT-'N' .MERRE MeSZ ";:INPUT Q$ 1210 IF Q$="E"THENGOTO 2140 1220 IF Q$="N"THENGOTO 1230 1230 ! OSKOR 1240 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLACK:SET BORDER125 1250 PRINT :PRINT " NYUGAT FELE HALADSZ A FOLYOSON, DE PAR METER UTAN UTADAT ALLJA EGY ORIASI FAAJTO. AZ AJTO LE VAN LAKATOLVA. MEGLEPEDESEDRE AZ AJTO MELLETT EGY SZ\GRE A LAKAT KULCSA VAN FELAKASZTVA.MIT CSINALSZ?" 1260 PRINT "HA KINYITOD AZ AJTOT AKKOR AZ 'A' ; HA VISSZAFORDULSZ ES A KERESZTEZODESNEL ESZAK FELE MESZ AKKOR AZ 'E' BILLENTYUT NYOMD MEG. ";:INPUT W$ 1270 IF W$="A"THENGOTO 1290 1280 IF W$="E"THENGOTO 1590 1290 ! EZ KEMENY LESZ 1300 PRINT "A KUCSOT ELFORDITOD A ZARBAN ES KINYITOD AZ AJTOT.EGY BARLANGBAN TALALOD MAGAD ,DE JOBBAN NEM TUDSZ K\RULNEZNI MERT KET \SEMBER FERFI TAMAD RAD. EGYSZERE KUZDESZ MEG MIND A KETTOVEL." 1310 DEF CSATA 1320 PRINT "ADJ MEG EGY SZAMOT 1 ES 10 KOZOTT ." 1330 INPUT P$ 1340 IF P$="1"THENGOTO 1440 1350 IF P$="2"THENGOTO 1440 1360 IF P$="3"THENGOTO 1440 1370 IF P$="4"THENGOTO 1440 1380 IF P$="5"THENGOTO 1440 1390 IF P$="6"THENGOTO 1440 1400 IF P$="7"THENGOTO 1440 1410 IF P$="8"THENGOTO 1440 1420 IF P$="9"THENGOTO 1440 1430 ! PFUU EZ KEMENY VOLT 1440 PRINT "OK ! A GEP SZAMA :" 1450 RANDOMIZE 1460 PRINT (RND*10)+1 1470 PRINT "NYERTEL I/N ";:INPUT CS$ 1480 IF CS$="N"THENGOTO 1500 1490 IF CS$="I"THENGOTO 1510 1500 PRINT "PROBALD UJRA !":GOTO 1320 1510 PRINT "HANYADIK TALALATOD ";:INPUT E$ 1520 IF E$="2"THENGOTO 1550 1530 IF E$="1"THENGOTO 1320 1540 END DEF 1550 TEXT :SET #102:PALETTE27,BLACK:SET BORDER222 1560 PRINT :PRINT " KIMERULVE DE GYOZTESKENT ULSZ LE A KET HOLTTEST MELLE . A BARLANGBAN SEMMI HASZNALHATO DOLGOT NEM TALALSZ KIVEVE AZT A HUSBARABOT AMI A TUZON SUL. A HUS KISSE SOTLAN ,DE EHSEGEDET MEGSZUNTETED VELE.KORULNEZEL A BARLANGBAN." 1570 PRINT "NEHANY AGYAGKORSON KIVUL SEMMIT NEM TALALSZ,DE UGY ERZED VALAMI NEM ILLIK BELE EBBE A KORBA. K\R]LNEZEL JOBBAN VAGY NEM I/N ";:INPUT P$ 1580 IF P$="I"THENGOTO 1600 1590 IF P$="N"THENGOTO 1620 1600 TEXT :SET #102:PALETTE54,34:SET BORDER23 1610 PRINT :PRINT "AGODALMAD NEM VOLT ALAPTALAN .A BARLANG TETEJEN EGY JOL KIVEHET\ 4-ES SZAM LATHATO." 1620 PRINT "A BARLANGBOL KET KIJARAT NYILIK . EGYIK AZ AZ AJTO AMELYIKEN BEJOTTEL A MASIK A BARLANG SZABADBA NYILO KIJARATA. MELYIKET VALASZTOD HA VISSZAFORDULSZ AKKOR AZ 'E' ;HA KIMESZ A BARLANGBOL AKKOR 'N' BET]T NYOMD MEG." 1630 INPUT R$ 1640 IF R$="E"THENGOTO 2190 1650 IF R$="N"THENGOTO 1660 1660 TEXT :SET #102:PALETTE234,140:SET BORDER183 1670 PRINT :PRINT " ELINDULSZ A SZABAD EG FELE. KINT VAKITOAN VERODIK VISSZA A NAPFENY A PUHA HOMOKROL.JO PAR METER UTAN EGY FOLYO BUKAN FEL ELOTED .A HUS UTAN JOT TESZ EGY KIS VIZ. DE MI EZ!EGY ORIASI VIZISIKLO USZIK FELED." 1680 PRINT "VAN FEGYVERED I/N ";:INPUT T$ 1690 IF T$="I"THENGOTO 1750 1700 IF T$="N"THENGOTO 1710 1710 TEXT :SET #102:PALETTE51,81:SET BORDER71 1720 PRINT :PRINT "AZ ORIASSIKLO NAGYOT CSAP A FARKAVAL MAJD NYAKAD KORE FONODIK VASTAG NYALKAS TESTE ES BERANT A VIZBE." 1730 GOSUB 1840 1740 ! 1750 TEXT :SET #102:PALETTE95,16:SET BORDER46 1760 PRINT :PRINT "AZ ORIASSIKLO CSAPNI PROBAL A FARKAVAL , DE TE }GYESEN MEGEL|Z|D ES KETTE VAGOD AZ |SH}LL|T." 1770 PRINT "EZ GYORS MUNKA VOLT .MOST MAR NYUGOTTAN IHATSZ ES ELD|NTHETED MERRE IS MESZ TOVABB.VISSZAMESZ A BARLANGBA ,VAGY FOLYTATOD KIRANDULASOD AZ |SKOR TAJAIN VALASZTASOD: VISSZA 'V' ;TOVABB `O` ." 1780 INPUT W$ 1790 IF W$="V"THENGOTO 1810 1800 IF W$="O"THENGOTO 1910 1810 PRINT :PRINT :PRINT "ELUNDULSZ VISSZA A BARLANGHOZ MAJD ATLEPSZ A NAGY FAAJTO K}SZ|BEN " 1820 PRINT "eS MaR OTT IS VAGY AZ ELaGAZaS K|ZEPeN ,eS ELINDULSZ eSZAK FELe <VaRJ!>.":WAIT 20 1830 GOSUB 2140 1840 ! HALAL 1850 TEXT :SET #102:PALETTEBLUE,WHITE:SET BORDERBLACK 1860 PRINT :PRINT AT10,4:"SAJNOS KALANDOD VeGET eRT." 1870 PRINT :PRINT "AKKARSZ uJAT JaTSZANI I/N ";:INPUT V$ 1880 IF V$="I"THENGOTO 100 1890 IF V$="N"THENGOTO 1900 1900 EXT "BASIC" 1910 TEXT :SET #102:PALETTEYELLOW,BLACK:SET BORDERGREEN 1920 PRINT :PRINT " uTAD EGY CSOPORT |SFA K|Z|TT VEZET EL ,eS EGY TISZTaSRA eRSZ. LEHEVEREDSZ A F}BE eS EGY KICSIT eLVEZED A TISZTA LEVEG|" 1930 PRINT " eS A SZeP ID| GY|NY|R}SeGeT. ARRA ESZMeLSZ ,HOGY AZ aLLANDo MADaRCSICSERGeS MEGSZ}NT eS CSAK EGY MeLY SZuSZoGaST HALLASZ." 1940 PRINT "KARDOD UTaN NYuLSZ eS NEM HIJaBA. EGY |SH}LL| SZEMELT KI TeGED EBeDRE. MIT CSINaLSZ. ELMENEK}LSZ -'M' ;VAGY A HARCOT VaLASZTOD -'H' GOMB ";:INPUT H$ 1950 IF H$="M"THENGOTO 1970 1960 IF H$="H"THENGOTO 2010 1970 TEXT :SET #102:PALETTEWHITE,BLUE:SET BORDER34 1980 PRINT :PRINT " KIFUTSZ A TISZTaSRoL eS PaR TIZ MeTER UTaN EGY PAPIRBA G|NGY|LT K| REP}L ELed. MEGaLLSZ eS A H}LL|t KERESED, AMELYNEK NYOMAVESZETT ELOLVASOD A LEVELET." 1990 PRINT " NYOMJ MEG AZ 'F'GOMBOT";:INPUT S$ 2000 IF S$="F"THENGOTO 2060 2010 TEXT :SET #102:PALETTE56,98:SET BORDER90 2020 PRINT :PRINT " F|LKeSZ}LSZ A K}ZDELEMRE eS VAROD A TaMADaST. HIRTELEN ELT}NT A BRONTOSZAURUSZ eS EGY PAPIRBA BURKOLT K|DARAB MARADT A HELYeN." 2030 PRINT " EL|SZ|R NEM eRTED , DE AZTaN RaJ|SZ EZ EGY }ZENET. ELOLVASOD A LEVELET." 2040 ! 2050 GOTO 1990 2060 TEXT :SET #102:PALETTE3,5:SET BORDER4 2070 PRINT :PRINT "BELEZEBuG VAGYOK ! uGYE MeG EMLeKSSZEL RaM .AKKOR AZT IS TUDOD ,HOGY MI A FELADATOD.EZT A SZ|RNYET eN K}LDTEM AJaNDeKBA .NE FELED NEM NYARALNI J|TTeL." 2080 PRINT :PRINT :PRINT " NYARALSZ TOVaBB ! HA NEM AKKOR 'N'";:INPUT N$ 2090 IF N$="N"THENGOTO 2100 2100 TEXT 2110 PRINT :PRINT " A PAPIRT MESZE DOBOD MeRGEDBEN eS A MeGERT|L F}TVE ELINDUSZ A BARLANGBA. NeHaNY PERC MuLVA MaR A KeT |SEMBER TETEME MELLETT MeSZ EL. " 2120 PRINT "KIMeSZ AZ AJToN ,DE A BIZTONSaG KEDVeeRT A KULCCSAL RaZaROD ." 2130 GOTO 1200 2140 TEXT :SET #102:PALETTE34,43:SET BORDER38 2150 PRINT :PRINT " EGY NeGYES ELaGAZaSHOZ eRTeL.MEHETSZ :" 2160 PRINT " eSZAKRA ->`E` DeLRE -->`D` KELETRE ->`K` NYUGATRA 6`N` ";:INPUT VS$ 2170 IF VS$="D"THENGOTO 1200 2180 IF VS$="K"THENGOTO 2210 2190 IF VS$="N"THENGOTO 2260 2200 IF VS$="E"THENGOTO 2210 2210 PRINT " EGY HOSSZu FOLYoSoN MeSZ EGYENESEN . Jo NEGYED oRA IS ELTELT MaR eS SEMMI ELaGAZaS VAGY KANYAR." 2220 PRINT "LePTEID KOPOGaSA EGYRE IDEGESIT|BB. EGYSZER CSAK MEGREMEGNEK A FALAK eS DINNYE NAGYSaGu K|DARABOK ESNNEK LE A PLAFONRoL." 2230 PRINT " ESZEVESZETT GYORSASaGGAL FORDULSZ VISSZA eS FUTSZ , AHOGY CSAK TUDSZ. DE HIaBA EGY K| FEJEN TALaL , AZTaN MeGEGY. MaR CSAK ANNYI ER|D MARAD, HOGY MEGNYOMD A 'Q'- BILLENTY}T ";:INPUT VG$ 2240 IF VG$="Q"THENGOTO 1840 2250 TEXT :SET #102:PALETTE123,32:SET BORDER1 2260 PRINT :PRINT "NUGAT FELe HALADSZ PaR TIZ MeTERT eS UTaNA EGY KANYAR UTaN eSZAK FELe FORDULSZ." 2270 PRINT "ITT IS MeSZ EGY DARABIG ,MAJD uJBoL NYUGAT FELe VISZ AZ uTAD ." 2280 PRINT "NeHaNY LePeS UTaN FRISS SZELL| CSAPJA MEG ARCODAT <MEG eN IS HA UNOD A JaTeKOT .A SZERZ.>. AMINT KILePSZ A BARLANGBoL KeT JoLMEGTERMETT KATONA RONT RaD." 2290 PRINT " EGYENKeNT K}ZDESZ MEG VEL}K . HA VAN PAJZSOD AZ MOST JoL J|N." 2300 PRINT :PRINT " NYOMJ 'K'- GOMB";:INPUT K$ 2310 IF K$="K"THENGOTO 2320 2320 PRINT "ADJ MEG EGY SZAMOT 1 ES 10 KOZOTT ." 2330 INPUT P$ 2340 IF P$="3"THENGOTO 2430 2350 IF P$="2"THENGOTO 2430 2360 IF P$="3"THENGOTO 2430 2370 IF P$="4"THENGOTO 2430 2380 IF P$="5"THENGOTO 2430 2390 IF P$="6"THENGOTO 2430 2400 IF P$="7"THENGOTO 2430 2410 IF P$="8"THENGOTO 2430 2420 IF P$="9"THENGOTO 2430 2430 ! PFUU EZ KEMENY VOLT 2440 PRINT "OK ! A GEP SZAMA :" 2450 RANDOMIZE 2460 PRINT (RND*10)+1 2470 PRINT "NYERTEL I/N ";:INPUT CS$ 2480 IF CS$="N"THENGOTO 2550 2490 IF CS$="I"THENGOTO 2510 2500 PRINT "PROBALD UJRA !":GOTO 2320 2510 PRINT "HANYADIK TALALATOD ";:INPUT E$ 2520 IF E$="2"THENGOTO 2560 2530 IF E$="3"THENGOTO 2600 2540 IF E$="1"THENGOTO 2320 2550 PRINT " HaNYADIK SeR}LeSED ";:INPUT TZ$ 2560 IF TZ$="1"THENGOTO 2500 2570 IF TZ$="2"THENGOTO 2500 2580 IF TZ$="3"THENGOTO 2500 2590 IF TZ$="4"THENGOTO 1840 2600 TEXT :SET #102:PALETTE124,123:SET BORDER178 2610 PRINT :PRINT " AMIRE VeGEZTeL MIND A KeT TaMADoDDAL BEESTELEDETT .VISSZAMeSZ A BARLANGBA VAGY TOVaBB MeSZ AZ uTON:`V` VAGY 'T' ";:INPUT W$ 2620 IF W$="V"THENGOTO 2190 2630 IF W$="T"THENGOTO 2640 2640 TEXT :SET #102:PALETTE188,187:SET BORDER46 2650 PRINT :PRINT " uTAD EGY ERD|N KERESZT}L VEZETT eS ILYENKOR KeS| ESTE ELeGe FeLELMETESNEK T}NT AZ EGeSZ.KARDOD MARKOLATaT ER|SEN FOGOD , DE NEM VOLT Ra SZ}KSeG IGY SeRTETLEN}L JUTHATaL KI AZ ERD|B|L." 2660 PRINT " AZ ERD| MELLETT EGY KIS FALU FEKSZIK . MOST MaR NYUGOTABB VAGY eS ELINDULSZ A FALUBA . KUTYaK UGATaSA JELZI J|TT|DET. A FALUBAN KeT HaZBAN VAN MeG VILLaGOSSaG ." 2670 PRINT " VAGY BEKOPOGSZ AZ EGYIK BE ;VAGY A FALU HATaRaBAN LeV| SZeNAKAZALT VaLASZTOD SZaLLaSUL ":PRINT " VaLASZTaSI LEHET|SeG : 'H' - HaZ ; 'K' - KAZAL ";:INPUT F$ 2680 IF F$="K"THENGOTO 2700 2690 IF F$="H"THENGOTO 2730 2700 PRINT :PRINT "BEFuROD MAGAD A SZeNA K|Ze eS R|GT|N MeLY aLOMBA MER}LSZ.":GOTO 3060 2710 TEXT :SET #102:PALETTE143,144:SET BORDER155 2720 PRINT " A KeT HaZ PONT EGYMaSSAL SZEMBEN aLL . A BALOLDALI DISZES TORNaCu SZeP NAGY HaZ ,JoMoDu uRA LEHET . A MaSIK EGY ROZOGA KIS VISKo ,CSODA HOGY MeG NEM D|LT |SSZE." 2730 PRINT "VaLASZ :JOBB -> 'J' BALL -> 'B'";:INPUT CS$ 2740 IF CS$="B"THENGOTO 2760 2750 IF CS$="J"THENGOTO 2810 2760 PRINT :PRINT :PRINT "BEKOPOGSZ A HaZBA , S LaTOD VALAKI KINeZZ AZ ABLAKON . EGY MeRGES HANG SZoL KI . `` MIT KERESSEL ITT ?``.-MONDOTT ,HOGY SZaLLaST KeRNeL , DE BE SEM TUDOD FEJEZNI A MONDATOT MERT FeLBE SZAKITANAK." 2770 PRINT "`` TAKARODJ INNEN HOLMI CSAVARGoNAK eN NEM ADOK SZaLLaST !" 2780 PRINT " VaLASZTaSOD :JOBOLDALI HaZ -> 'J' SZALMABOGLYA -> 'K' ";:INPUT G$ 2790 IF G$="K"THENGOTO 2700 2800 IF G$="J"THENGOTO 2810 2810 TEXT :SET #102:PALETTE200,210:SET BORDER205 2820 PRINT :PRINT " FELLePSZ A TORNaCRA ,AMELY ALIG-ALIG BIR EL . BEKOPOGSZ AZ AJToN . EGY K|ZeP KORu FeRFI NYIT AJToT ILLEND|EN MEGHAJOL eS MUTATJA " 2830 PRINT " , HOGY MENJ BE." 2840 PRINT " A HaZ EGY SZOBaBoL aLL , AHOL VAN A KONYHA eS A HaZ |SSZES BuTORA. A PARASZT AZ ASZTALHOZ VEZETT eS LE}LTETT A SZeKRE . SZoL A FELESeGeNEK , HOGY HOZZON VACSORaT. " 2850 PRINT "AZ ASSZONY SZo NeLK}L EL|VESZ EGY FATaNYeRT eS VALAMI LEVEST MER BELE . ELeDTESZI EGY SZELET KENYeR eS EGY FAKANaLLAL EGYETEMBEN . " 2860 PRINT "ADDIG OTT aLL MELLETTED eS NeZZ AMIG MEG NEM ETTED A LEVEST. AMINT VeGEZTeL ELVESZI EL|LED AZ }RES TaNYeRT eS EGY KANCSo BORT RAK LE AZ ASZTALRA ." 2870 PRINT :PRINT " VaLASZTHATSZ ELBESZeLGETSZ A FeRFIVAL VAGY INKaBB LEFEKSSZEL . BESZeLGETeS -'B' LEFEKVeS ----'L' <- GOMB." 2880 INPUT P$ 2890 IF P$="L"THENGOTO 2910 2900 IF P$="B"THENGOTO 2940 2910 PRINT :PRINT :PRINT :PRINT " A FeRFI NEM SZoL SEMMIT . FELKINaLJA NEKED AZ | aGYaT . TE LEFELSZEL eS NeHaNY PERC MuLVA MeLY aLOMBA MER}LSZ . Jo eSZAKaT ! ALUDJ EGY KICSIT ." 2920 WAIT 40 2930 GOTO 2980 2940 TEXT :SET #102:PALETTE146,164:SET BORDER189 2950 PRINT :PRINT " A PARASZT AZ ELS| KeT POHaRIG NEM IGEN BESZeDES , DE UTaNA MEGERED A NYELVE . ELMONDJA , HOGY EGY NAGYON ROSSZ EMBERe AZ A F|LD . VALAMI GRoF VAGY MI LEHET ." 2960 PRINT " A NEVE :BELEZEBuG. MeG SENKI NEM LaTTA |T CSAK AZ ADoSZED| KATONaIT. eS AKI NEM FITETT AZT ELVISZIK eS SENKI NEM LaTJA T|BBe. AZT MONDJaK , HOGY BEVISZI A BARLANGBA ES OTT SZ|RNYe VARaZSoLJA ." 2970 PRINT " A PARASZT EZeRT MOST NAGY BAJBAN VAN MERT PeNZE NINCS eS NEMSOKaRA J|NNEK MEGINT A KATONaK. BENYuLSZ AZ ERSZeNYEDBE eS EL|VESZEL 2 ARANYPeNZT eS AZ EMBERNEK ADOD . AZ NEM GY|Z HaLaLKODNI , DE TE INKaBB LEFEKSZEL.":GOTO 2910 2980 TEXT :SET #102:PALETTE200,210:SET BORDER88 2990 PRINT "REGGEL KORaN eBREDSZ PONT AKKOR AMIKOR A FeRFI IS KeSZ}L|DIK A MUNKaRA.GYORSAN FEL|LT|Z|L eS VELE INDULSZ uTRA. MeG K|D }L A TaJON,DE LaTOD AZ ERD| FELe MENTEK , uGYANIS A FeRFI FAVaGo." 3000 PRINT " AZ ERD| HATaRaBAN VaLToK EL , SOK SiKERT KIVaNVA EGYMaSNAK." 3010 PRINT :PRINT " AZ ERD| KEZD eLEDNI eS VELE EGY}TT NEKED IS N| A BaTORSaGOD <DE ANNYI NINCS ,HOGY HaTUL KINYOMD ! > . KEZD A NAP IS FELKELNI." 3020 WAIT 16 3030 TEXT :SET #102:PALETTE208,218:SET BORDER228 3040 PRINT "AZ ERD| K|ZEPE FELe JaRHATSZ , AMIKOR A MADARAK VESZETT RIKOLTOZaSBA KEZDENEK eS MESSZE A MAGASBA SZaLLNAK. NEKED SE KELL SOKaIG BAMBaN NeZNI |KET ,MERT EGY oRIaSI SZ|RNY LeP ELeD KEZeBEN EGY FAVaGo ERNYEDT TESTE LoG." 3050 PRINT "HOL T|LT|TED AZ eJSZAKaT A SZALMAKAZALBAN VAGY A JOBB OLDALI HaZBAN .A MEGFELEL| KEZD|BET}VEL VaLASZOLJ <S/H>." 3060 GET FAKAS$ 3070 IF FARKAS$="S"THENGOTO 3090 3080 IF FARKAS$="H"THENGOTO 3100 3090 PRINT " FARKASEMBER ! TUDOD ITT CSAK A HARC SEGIT ."WAIT10:GOSUB 3120 3100 PRINT "A FAVaGo AZ AKIT A FARKASEMBER A KEZE K|Z|TT TART . NAGY D}HVEL TaMADSZ." 3110 CALL HARC 3120 TEXT :SET #102:PALETTE20,91:SET BORDERBLUE 3130 PRINT :PRINT :PRINT " ADJ MEG EGY SZaMOT 1 eS 10 K|Z|TT ." 3140 GET H$ 3150 IF H$<>"1"THENGOTO 3160 3151 IF H$<>"2"THENGOTO 3160 3152 IF H$<>"3"THENGOTO 3160 3153 IF H$<>"4"THENGOTO 3160 3154 IF H$<>"5"THENGOTO 3160 3155 IF H$<>"6"THENGOTO 3160 3156 IF H$<>"7"THENGOTO 3160 3157 IF H$<>"8"THENGOTO 3160 3158 IF H$<>"9"THENGOTO 3160 3159 IF H$<>"0"THENGOTO 3130 3160 PRINT :PRINT " A GeP SZaMA :"INT(RND*10) 3170 PRINT :PRINT " NYERTeL I/N :" 3180 GET NY$ 3190 IF NY$="I"THENGOTO 3210 3200 IF NY$="N"THENGOTO 3270 3205 IF NY$<>"I"ORNY$<>"N"THENGOTO 3180 3210 PRINT " HaNYADIK TALaLATOD :" 3220 GET T$ 3230 IF T$<>"1"THENGOTO 3130 3240 IF T$<>"2"THENGOTO 3130 3250 IF T$<>"3"THENGOTO 3130 3260 IF T$<>"4"THENGOTO 3300 3270 PRINT " HaNYADIK SeR}LeSED :" 3280 GET S$ 3290 IF S$<>"1"THENGOTO 3130 3300 IF S$<>"2"THENGOTO 3130 3310 IF S$<>"3"THENGOTO 1840
EXOS header pos/serial: #1 at 0x49e5 EXOS type/header: 0xa [00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: End of module
End of FILE parsing, because: End-of-module header got (type=10)Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler v0.5.8 ©2012,2013 "LGB" Gábor Lénárt (lgb at-sign lgb dot hu)