epbas.lgb.hu :: Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler

File name: /tmp/php86wGuV (40836 bytes) Options: bin=None cset='UK' dasm='' html='' info='' out='/tmp/php86wGuV.out' EP-ASCII: UK EXOS header pos/serial: #0 at 0x0 EXOS type/header: 0x3 [00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC multiple header
Program: 0x0, EMPTY MODULE.
EXOS header pos/serial: #1 at 0x10 EXOS type/header: 0x4 [00 04 4A 17 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x1, size: 0x174a bytes.
100 PROGRAM "IDOROBOT.PR1" 110 ! NOPE'K_SUPER 120 ! NOPE'K_SUPER 130 ! NOPE'K_SUPER ROFI 140 CALL STATUS:SET 26,0 150 SET CHARACTERORD("A"),24,60,102,102,126,102,102,0 160 SET CHARACTERORD("B"),252,102,102,124,102,102,252,0 170 SET CHARACTERORD("C"),60,102,192,192,192,102,60,0 180 SET CHARACTERORD("D"),248,108,102,102,102,108,248,0 190 SET CHARACTERORD("E"),254,98,104,120,104,98,254,0 200 SET CHARACTERORD("F"),254,98,104,120,104,96,240,0 210 SET CHARACTERORD("G"),60,102,192,192,206,102,62,0 220 SET CHARACTERORD("H"),102,102,102,126,102,102,102,0 230 SET CHARACTERORD("I"),126,24,24,24,24,24,126,0 240 SET CHARACTERORD("J"),30,12,12,12,204,204,120,0 250 SET CHARACTERORD("K"),230,102,108,120,108,102,230,0 260 SET CHARACTERORD("L"),240,96,96,96,98,102,254,0 270 SET CHARACTERORD("M"),198,238,254,254,214,198,198,0 280 SET CHARACTERORD("N"),198,230,246,222,206,198,198,0 290 SET CHARACTERORD("O"),56,108,198,198,198,108,56,0 300 SET CHARACTERORD("P"),252,102,102,124,96,96,240,0 310 SET CHARACTERORD("Q"),56,108,198,198,218,204,118,0 320 SET CHARACTERORD("R"),252,102,102,124,108,102,230,0 330 SET CHARACTERORD("S"),60,102,96,60,6,102,60,0 340 SET CHARACTERORD("T"),126,90,24,24,24,24,60,0 350 SET CHARACTERORD("U"),102,102,102,102,102,102,60,0 360 SET CHARACTERORD("V"),102,102,102,102,102,60,24 370 SET CHARACTERORD("W"),198,198,198,214,254,238,198,0 380 SET CHARACTERORD("X"),198,108,56,56,108,198,198,0 390 SET CHARACTERORD("Y"),102,102,102,60,24,24,60,0 400 SET CHARACTERORD("Z"),254,198,140,24,50,102,254,0 410 SET CHARACTERORD("a"),0,0,120,12,124,204,118,0 420 SET CHARACTERORD("å"),12,8,120,12,124,204,118,0 430 SET CHARACTERORD("b"),224,96,124,102,102,102,220,0 440 SET CHARACTERORD("c"),0,0,60,102,96,102,60,0 450 SET CHARACTERORD("d"),28,12,124,204,204,204,118,0 460 SET CHARACTERORD("e"),0,0,60,102,126,96,60,0 470 SET CHARACTERORD("é"),12,8,60,102,126,96,60,0 480 SET CHARACTERORD("f"),28,54,48,120,48,48,120,0 490 SET CHARACTERORD("g"),0,0,62,102,102,62,6,124 500 SET CHARACTERORD("h"),224,96,108,118,102,102,230,0 510 SET CHARACTERORD("i"),24,0,56,24,24,24,60,0 520 SET CHARACTERORD("j"),6,0,14,6,6,102,102,60 530 SET CHARACTERORD("k"),224,96,102,108,120,108,230,0 540 SET CHARACTERORD("l"),56,24,24,24,24,24,60,0 550 SET CHARACTERORD("m"),0,0,108,254,214,214,198,0 560 SET CHARACTERORD("n"),0,0,220,102,102,102,102,0 570 SET CHARACTERORD("o"),0,0,60,102,102,102,60,0 580 SET CHARACTERORD("ö"),102,0,60,102,102,102,60,0 590 SET CHARACTERORD("p"),0,0,220,102,102,124,96,240 600 SET CHARACTERORD("q"),0,0,118,204,204,124,12,30 610 SET CHARACTERORD("r"),0,0,220,118,96,96,240,0 620 SET CHARACTERORD("s"),0,0,60,96,60,6,124,0 630 SET CHARACTERORD("t"),48,48,124,48,48,54,28,0 640 SET CHARACTERORD("u"),0,0,102,102,102,102,62,0 650 SET CHARACTERORD("ü"),102,0,102,102,102,102,62,0 660 SET CHARACTERORD("v"),0,0,102,102,102,60,24,0 670 SET CHARACTERORD("w"),0,0,198,214,214,254,108,0 680 SET CHARACTERORD("x"),0,0,198,108,56,108,198,0 690 SET CHARACTERORD("y"),0,0,102,102,102,62,6,124 700 SET CHARACTERORD("z"),0,0,126,12,24,48,126,0 710 ! NOPE'K_SUPER ROFI 720 SET FKEY1"Tolts be egy allast"&CHR$(13) 730 SET FKEY2"Mentsd ki az allast"&CHR$(13) 740 SET FKEY3"Mutasd mi van nalad"&CHR$(13) 750 SET FKEY4"Mutasd mit latsz ott"&CHR$(13) 760 SET FKEY5"Adjal kis segitseget"&CHR$(13) 770 SET FKEY6"Hulye robot vagy"&CHR$(13) 780 SET FKEY7"Menj a fenebe"&CHR$(13) 790 SET FKEY8"Befejezem a jatekot"&CHR$(13) 800 ! NOPE'K_SUPER ROFI 810 PRINT AT24,1:" "; 820 PRINT AT24,1:"Kérsz ismertetöt ? (I/N) "; 830 GET A$ 840 IF A$=""THEN 830 850 IF UCASE$(A$)="I"THEN 920 860 IF UCASE$(A$)<>"N"THEN 810 870 CLEAR TEXT:DISPLAY GRAPHICS 880 CHAIN 0 890 ! NOPE'K_SUPER ROFI 900 ! NOPE'K_SUPER ROFI 910 ! NOPE'K_SUPER ROFI 920 CLEAR TEXT:DISPLAY TEXT 930 PRINT 940 PRINT "Az idörobot cimÜ program tulajdonkép- pen egy szöveges kalandjåték.":PRINT :PRINT "Segitségével egy robotot irånyitha- tunk, szöveges parancsokkal, valamint a vålaszokat is igy kapjuk vissza." 950 PRINT 960 PRINT "A jåték célja, hogy az 1500 évvel ezelött elveszett koronåzåsi ékszere- ket megkeressÜk és a starthelyszinre juttassuk. Utunkat akadålyok és ellen- ségek nehezitik, de kaphatunk segitsé- get is." 970 PRINT 980 PRINT "Az irånyitåst és néhåny parancs kia- dåsåt segiti a a beépitett joystick valamint a funkcio billentyÜk." 990 PRINT AT24,1:" "; 1000 PRINT AT24,1:"Ha elolvastad nyomd meg az M-et!"; 1010 GET A$ 1020 IF A$=""THEN 1010 1030 PRINT :PRINT 1040 PRINT "A robot åltalåban teljes mondatos pa- rancsokat vår. Pl:Menj északi irånyba. (a parancsokban ékezeteket és irasjeleket nem hasznalhatsz)" 1050 PRINT :PRINT "Egyszerre csak egy parancsot probal meg teljesiteni." 1060 PRINT "Tehåt nem lesz eredmenyes példåul a 'Menj és vedd fel a bilit.' parancs, mivel vagy megy, vagy felvesz." 1070 PRINT :PRINT "Néhåny kivétel azonban van. Ezek felderitése a jåték egyik célja és teljesitésének egyik elöfeltétele." 1080 PRINT :PRINT :PRINT :PRINT :PRINT "Sikeres kalandozast kivån a program készitöje: Budavåri Låszlo":PRINT 1090 PRINT AT24,1:" "; 1100 PRINT 1110 PRINT AT24,1:"Ha elolvastad nyomd meg az M-et!"; 1120 GET A$ 1130 IF A$=""THEN 1120 1140 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1150 GOTO 870 1160 DEF STATUS 1170 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1180 RESTORE 1190 1190 DATA 32,32,32,32,32,32,201,196,207,210,207,194,207,212,32,32,32,32,32,32,32,32,32,66,65,66,83,79,70,84,95,49,57,57,49,32,32,32,32,32 1200 LET Q=0:LET SP=SPEEK(255,16375)*256+SPEEK(255,16374) 1210 SPOKE 255,14600,0:SPOKE 255,14601,10:SPOKE 255,14602,0:SPOKE 255,14603,247 1220 DO 1230 READ IFMISSINGEXITDO:B 1240 SPOKE 255,SP+Q,B 1250 LET Q=Q+1 1260 LOOP 1270 END DEF 1280 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1281 ! NOPE'K_SUPER ROFI
EXOS header pos/serial: #2 at 0x176a EXOS type/header: 0x4 [00 04 FA 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: IS-BASIC program (single)
Program: 0x0, size: 0x87fa bytes.
10 PROGRAM "IDOROBOT.PRG" 11 ! NOPE'K_SUPER K_V3.4 12 ! NOPE`K_V3.4 NOPE`K_V3.4 13 ! NOP 14 GOSUB 9000 15 GOTO 110 16 RESTORE 2164 17 RETURN 96 ! NOPE'K_SUPER 97 ! NOPE'K_SUPER 98 ! NOPE'K_SUPER ROFI 99 ! NOPE'K_SUPER ROFI 100 IF CT(1)<1THENLET CT(4)=CT(4)-1:CALL EREDMENY 101 IF CT(4)<1THENCALL VEGE:GOTO 110 102 IF CT(1)<1THENLET CT(1)=70:CALL IREN(1,70,1,0) 103 RETURN 109 ! NOPE'K_SUPER ROFI 110 IF LAP(23)=1THENLET LAP(23)=0:CALL LAP3 111 IF SOTEL=0THEN 120 112 CALL IR(21,3,CT(0)) 113 GOSUB 9900 119 ! NOPE'K_SUPER 120 CALL IR(21,1,80) 121 CALL PARANCS 129 ! NOPE'K_SUPER ROFI 131 CALL FELISM 133 IF CT(6)=0THEN 134 IF SZO$(2)=""THENCALL IR(21,2,81):GOTO 120 135 LET SZO$(3)=SZO$(2):LET SZO$(2)="":GOTO 131 136 END IF 140 IF CT(10)+CT(11)=0THEN 142 IF SZO$(3)<>""THENLET SZO$(2)=LTRIM$(SZO$(2)&" "&SZO$(1)):GOTO 131 144 CALL IR(21,1,92):GOTO 121 146 ELSE 148 LET SZO$(3)=LTRIM$(SZO$(3)&" "&SZO$(2)):LET SZO$(2)="" 150 END IF 151 ! NOPE'K_SUPER ROFI 152 ON CT(10)*10+CT(11)GOTO 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1310, 1330, 1370, 1400, 1450, 1470, 1490, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570 153 ! NOPE'K_SUPER ROFI 996 ! NOPE'K_SUPER ROFI 997 ! NOPE'K_SUPER ROFI 998 ! NOPE'K_SUPER ROFI 999 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1000 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,89):GOTO 121 1001 IF CT(9)=6THENLET MOD=1 1002 IF CT(9)<>6THENLET MOD=0 1003 CALL FELISM 1004 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,91):GOTO 121 1005 IF CT(7)=2THEN 1032 1006 IF CT(7)=3THENCALL IR(21,1,89):GOTO 121 1007 IF CT(7)=4THEN 1008 SELECT CASECT(8)*10+CT(9) 1009 CASE 1TO11 1010 CALL IR(21,1,89):GOTO 121 1011 CASE 12TO14 1012 CALL IR(21,1,97):GOTO 121 1013 CASE ELSE 1014 CALL IR(21,1,89):GOTO 121 1015 END SELECT 1016 END IF 1017 IF CT(7)=9THEN 1018 SELECT CASECT(8)*10+CT(9) 1019 CASE 1 1020 CALL IR(21,1,115):CALL VARJ(250):GOTO 120 1021 CASE 2 1022 CALL IR(21,1,89):GOTO 121 1023 CASE ELSE 1024 CALL IR(21,1,91):GOTO 121 1025 END SELECT 1026 END IF 1027 IF SZO$(3)=""THEN 1028 CALL IR(21,2,91):GOTO 120 1029 ELSE 1030 GOTO 1003 1031 END IF 1032 SELECT CASEBEJ(CT(0),CT(9)) 1033 CASE 0 1034 CALL IR(21,2,87):GOTO 120 1035 CASE 1TO31 1036 IF AKEL=1THEN 120 1037 IF CT(0)=21ANDMOD=0ANDCT(9)=5THENCALL IR(21,2,117):GOTO 120 1038 IF CT(0)=22ANDMOD=0ANDCT(9)=6THENCALL IR(21,2,116):GOTO 120 1039 LET AZ(1)=CT(0):LET CT(0)=BEJ(CT(0),CT(9)):LET CT(1)=CT(1)-1:LET CT(3)=CT(3)+1:LET AZ(2)=0 1040 IF HAL(CT(0))=0THENLET CT(2)=CT(2)+20:LET HAL(CT(0)),AZ(2)=1 1041 CALL EREDMENY:CALL IREN(CT(1)+1,CT(1)+1,3,3):GOSUB 100 1042 GOTO 110 1043 CASE ELSE 1044 CALL IR(21,2,86+BEJ(CT(0),CT(9))):LET CT(4)=CT(4)-1:CALL EREDMENY:CALL VARJ(300):GOSUB 100 1045 CALL TORL(21,2):GOTO 110 1046 END SELECT 1047 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1048 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1049 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1050 IF SOTEL=0THEN 120 1051 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1052 CALL FELISM 1053 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1054 IF CT(7)=4THEN 1062 1055 IF SZO$(3)=""THEN 1056 IF CT(7)<>3THENCALL IR(21,2,95) 1057 IF CT(7)=3THENCALL IR(21,2,96) 1058 GOTO 120 1059 ELSE 1060 GOTO 1052 1061 END IF 1062 SELECT CASECT(8)*10+CT(9) 1063 CASE 1,2 1064 IF CT(0)=8ORCT(0)=14THEN 1066 1065 CALL IR(21,2,103):GOTO 120 1066 IF AKA(1,1)=2THENCALL IR(21,2,102):GOTO 120 1067 IF OBJ(11)<>35THENCALL IR(21,2,101):GOTO 120 1068 CALL IR(21,2,104):LET AKA(1,1),AKA(2,1)=2:GOTO 120 1069 CASE 9 1070 IF CT(0)<>4THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1071 IF AKA(9,1)=2THENCALL IR(21,2,102):GOTO 120 1072 CALL IR(21,2,98):LET AKA(9,1)=2:GOTO 120 1073 CASE 10 1074 IF CT(0)<>2THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1075 IF AKA(10,1)=2THENCALL IR(21,2,102):GOTO 120 1076 IF OBJ(11)<>35THENCALL IR(21,2,101):GOTO 120 1077 CALL IR(21,2,100):LET AKA(10,1)=2 1078 IF LAP(23)=1THENLET LAP(23)=0:CALL LAP3 1079 CALL TLIS:GOTO 120 1080 CASE 11 1081 IF CT(0)<>13THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1082 CALL IR(21,2,99):GOTO 120 1083 CASE 12TO14 1084 CALL IR(21,2,97):GOTO 120 1085 CASE ELSE 1086 CALL IR(21,1,94):GOTO 121 1087 END SELECT 1088 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1089 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1099 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1100 IF SOTEL=0THEN 120 1101 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1102 CALL FELISM 1103 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1104 IF CT(7)=4THEN 1112 1105 IF SZO$(3)=""THEN 1106 IF CT(7)<>3THENCALL IR(21,2,95) 1107 IF CT(7)=3THENCALL IR(21,2,96) 1108 GOTO 120 1109 ELSE 1110 GOTO 1102 1111 END IF 1112 SELECT CASECT(8)*10+CT(9) 1113 CASE 1,2 1114 IF CT(0)=8ORCT(0)=14THEN 1116 1115 CALL IR(21,2,103):GOTO 120 1116 IF AKA(1,1)=1THENCALL IR(21,2,105):GOTO 120 1117 IF OBJ(11)<>35THENCALL IR(21,2,101):GOTO 120 1118 CALL IR(21,2,106):LET AKA(1,1),AKA(2,1)=1:GOTO 120 1119 CASE 9 1120 IF CT(0)<>4THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1121 IF AKA(9,1)=1THENCALL IR(21,2,105):GOTO 120 1122 CALL IR(21,2,107):LET AKA(9,1)=1:GOTO 120 1123 CASE 10 1124 IF CT(0)<>2THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1125 IF AKA(10,1)=1THENCALL IR(21,2,105):GOTO 120 1126 IF OBJ(11)<>35THENCALL IR(21,2,101):GOTO 120 1127 CALL IR(21,2,108):LET AKA(10,1)=1:GOTO 120 1128 CASE 11 1129 IF CT(0)<>13THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1130 CALL IR(21,2,109):GOTO 120 1131 CASE 12TO14 1132 CALL IR(21,2,97):GOTO 120 1133 CASE ELSE 1134 CALL IR(21,1,94):GOTO 121 1135 END SELECT 1136 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1137 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1149 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1150 IF SOTEL=0THEN 120 1151 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1152 CALL FELISM 1153 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1154 IF CT(7)=3THEN 1169 1155 IF CT(7)=4THEN 1161 1156 IF SZO$(3)=""THEN 1157 IF CT(7)=2ANDCT(8)*10+CT(9)>4THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1158 CALL IR(21,2,95):GOTO 120 1159 END IF 1160 GOTO 1152 1161 SELECT CASECT(8)*10+CT(9) 1162 CASE 1TO11 1163 CALL IR(21,2,96) 1164 CASE 12TO14 1165 CALL IR(21,2,97) 1166 CASE ELSE 1167 END SELECT 1168 GOTO 120 1169 IF OBJ(CT(8)*10+CT(9))=35THENCALL IR(21,2,111):GOTO 120 1170 IF OBJ(CT(8)*10+CT(9))<>CT(0)THENCALL IR(21,2,103):GOTO 120 1171 IF CT(5)=3THENCALL IR(21,2,112):GOTO 120 1172 IF OBJ(CT(8)*10+CT(9))=9THEN 1173 IF CT(0)=15ORCT(0)=22THENLET AKA(3),AKA(4),AKA(5),AKA(6)=1 1174 END IF 1175 LET OBJ(CT(8)*10+CT(9))=35:LET CT(5)=CT(5)+1:CALL IR(21,2,113) 1176 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1177 GOTO 120 1178 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1179 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1199 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1200 IF CT(9)=1THENLET MOD=1 1201 IF CT(9)<>1THENLET MOD=0 1202 CALL FELISM 1203 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1204 IF CT(7)=3THEN 1208 1205 IF CT(7)=4THENCALL IR(21,2,110):GOTO 120 1206 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1207 GOTO 1202 1208 IF OBJ(CT(8)*10+CT(9))<>35THENCALL IR(21,2,110):GOTO 120 1209 LET Y=0 1210 FOR X=1TO16 1211 IF OBJ(X)=CT(0)THENLET Y=Y+1 1212 NEXT 1213 IF Y=3ANDCT(0)<>31THENCALL IR(21,2,114):GOTO 120 1214 IF MOD=1ANDCT(9)=9ANDCT(0)=22THENLET AKA(7,1),AKA(8,1)=2 1215 LET OBJ(CT(8)*10+CT(9))=CT(0):LET CT(5)=CT(5)-1:CALL IR(21,2,113) 1216 IF SOTEL=0THEN 120 1217 LET Y=0 1218 IF CT(0)=31THEN 1219 FOR X=1TO3 1220 IF OBJ(X)<>31THENLET Y=255 1221 NEXT 1222 IF Y=0THENCALL NYERT 1223 END IF 1224 LET Y=0:GOTO 120 1236 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1237 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1249 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1250 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1251 CALL LELT:GOTO 120 1252 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1253 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1299 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1300 CALL IR(21,2,121):GOTO 120 1301 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1302 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1309 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1310 IF SOTEL=0THEN 120 1311 IF CT(0)<>4THENCALL IR(21,2,124):GOTO 120 1312 IF AKA(9,1)=1THENCALL IR(21,2,173):GOTO 120 1313 LET X=RND(6)+130 1318 IF OBJ(7)=35THENLET X=137 1319 IF CT(2)<200THENLET X=136 1320 CALL IR(21,2,X):GOTO 120 1321 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1322 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1329 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1330 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1331 CALL IR(21,2,0):LET MOND$=RTRIM$(SZO$(3)):CALL FELISM 1332 IF CT(6)=0THEN 120 1333 IF CT(7)<>9THEN 120 1334 IF (CT(8)*10)+CT(9)=4THENCALL IR(21,2,127):GOTO 120 1335 IF (CT(8)*10)+CT(9)=5THENCALL IR(21,2,128):GOTO 120 1336 IF (CT(8)*10)+CT(9)=6THEN 1337 IF CT(0)=15THEN 1338 IF HAL(31)=0THENLET CT(2)=CT(2)+1000:LET HAL(31)=1 1339 LET CT(0)=31:LET CT(1)=CT(1)-1:LET CT(3)=CT(3)+1 1340 CALL EREDMENY:CALL IREN(CT(1)+1,CT(1)+1,3,3):GOSUB 100 1341 GOTO 110 1342 ELSE 1343 CALL IR(21,2,166):GOTO 120 1344 END IF 1345 END IF 1346 IF (CT(8)*10)+CT(9)=22THENCALL IR(21,2,170):GOTO 120 1347 IF (CT(8)*10)+CT(9)=21THEN 1348 LET D=0 1349 IF MOND$="SZILAGYI TAMAS"THENLET D=32 1350 IF MOND$="KISS BELA"THENLET D=33 1351 IF MOND$="BUDAVARI LASZLO"THENLET D=34 1352 IF MOND$="ROFI MAMA"THENLET D=35 1353 IF D=0THENCALL IR(21,2,170):GOTO 120 1354 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1355 CALL LAP2 1356 FOR Z=5TO2STEP-1 1357 CALL IR(23,Z,295+Z+(D*4)) 1358 NEXT 1359 GOTO 120 1360 END IF 1361 CALL IR(21,2,126):GOTO 120 1362 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1363 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1369 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1370 CALL IR(21,2,172):GOTO 120 1371 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1372 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1399 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1400 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1401 IF CT(9)+(CT(8)*10)=14THENLET MOD=0 1402 IF CT(9)+(CT(8)*10)=15THENLET MOD=1 1403 CALL FELISM 1404 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1405 IF MOD=1ANDCT(7)=3ANDCT(8)*10+CT(9)=7ANDOBJ(7)<>35THENCALL IR(21,2,144):GOTO 120 1406 IF MOD=1ANDCT(7)=3ANDCT(8)*10+CT(9)=7ANDOBJ(7)=35THENCALL IR(21,2,146):GOTO 120 1407 IF CT(7)<>9ANDCT(9)<>9THENCALL IR(21,2,122):GOTO 120 1408 CALL IR(21,2,129):CALL PARANCS:LET Z=CT(1):CLEAR TEXT:DISPLAY #102:AT21FROM21TO24:PRINT AT21,1:""; 1409 WHEN EXCEPTIONUSEHIBA 1410 SELECT CASEMOD 1411 CASE 0 1412 OPEN #3:SZO$(3)ACCESSOUTPUT 1413 FOR X=0TO5 1414 PRINT #3:CT(X) 1415 NEXT 1416 FOR X=1TO16 1417 PRINT #3:OBJ(X) 1418 NEXT 1419 FOR X=1TO31 1420 PRINT #3:HAL(X) 1421 NEXT 1422 FOR X=1TO14 1423 FOR Y=1TO5 1424 PRINT #3:AKA(X,Y) 1425 NEXT 1426 NEXT 1427 CLOSE #3:CLEAR TEXT:DISPLAY #24:AT21FROM1TO4:GOTO 120 1428 CASE 1 1429 OPEN #3:SZO$(3)ACCESSINPUT 1430 FOR X=0TO5 1431 INPUT #3:CT(X) 1432 NEXT 1433 FOR X=1TO16 1434 INPUT #3:OBJ(X) 1435 NEXT 1436 FOR X=1TO31 1437 INPUT #3:HAL(X) 1438 NEXT 1439 FOR X=1TO14 1440 FOR Y=1TO5 1441 INPUT #3:AKA(X,Y) 1442 NEXT 1443 NEXT 1444 CLOSE #3:CLEAR TEXT:DISPLAY #24:AT21FROM1TO4:CALL EREDMENY:CALL IREN(Z,1,3,3):CALL IREN(1,CT(1),1,0):GOTO 110 1445 END SELECT 1446 END WHEN 1447 GOTO 120 1448 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1449 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1450 CALL IR(21,2,138):CALL PARANCS 1451 IF SZO$(3)="IGEN"THENCALL VEGE:GOTO 110 1452 GOTO 120 1453 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1454 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1469 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1470 CALL IR(21,2,128):GOTO 120 1471 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1472 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1489 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1490 IF SOTEL=0THEN 120 1491 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1492 CALL FELISM 1493 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1494 IF CT(7)=9THEN 1497 1495 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,2,122):GOTO 120 1496 GOTO 1492 1497 SELECT CASECT(8)*10+CT(9) 1498 CASE 10 1499 CALL IR(21,2,123):GOTO 120 1500 CASE 11 1501 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1502 CALL LELT:GOTO 120 1503 CASE 12 1504 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1505 CALL LAP2 1506 FOR Z=5TO2STEP-1 1507 CALL IR(23,Z,295+Z+(CT(0)*4)) 1508 NEXT 1509 CALL VARJ(300):LET LAP(23)=0:CALL LAP3:CALL TLIS:GOTO 120 1510 CASE ELSE 1511 CALL IR(21,1,94):GOTO 121 1512 END SELECT 1513 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1514 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1529 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1530 CALL IR(21,2,139):GOTO 120 1531 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1532 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1539 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1540 CALL IR(21,2,RND(4)+140):GOTO 120 1541 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1542 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1549 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1550 CALL IR(21,2,113):GOTO 120 1551 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1552 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1559 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1560 IF OBJ(7)<>35THENCALL IR(21,2,144):GOTO 120 1561 CALL IR(21,2,145):GOTO 120 1562 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1563 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1569 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1570 IF SOTEL=0THEN 120 1571 LET MOD=CT(8)*10+CT(9) 1572 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,93):GOTO 121 1573 CALL FELISM 1574 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,94):GOTO 121 1575 IF CT(7)=4ANDCT(8)*10+CT(9)<15ANDCT(8)*10+CT(9)>10THEN 1580 1576 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,1,141):GOTO 121 1577 CALL FELISM 1578 IF CT(6)=0THENCALL IR(21,1,141):GOTO 121 1579 GOTO 1575 1580 IF CT(8)*10+CT(9)=14THENCALL IR(21,1,164):GOTO 121 1581 IF MOD=30THENCALL IR(21,1,165):GOTO 121 1582 SELECT CASEMOD 1583 CASE 31 1584 IF OBJ(15)=0THENCALL IR(21,1,103):GOTO 121 1585 IF OBJ(8)<>35THENCALL IR(21,1,161):GOTO 121 1586 IF CT(8)*10+CT(9)<>13THENCALL IR(21,1,160):GOTO 121 1587 IF CT(0)<>27THENCALL IR(21,1,162):GOTO 121 1588 CALL IR(21,2,150):LET AKA(13,1)=2:LET OBJ(15)=0:LET CT(2)=CT(2)+100:CALL EREDMENY 1589 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1590 GOTO 120 1591 CASE 32 1592 IF OBJ(14)=0THENCALL IR(21,1,103):GOTO 121 1593 IF OBJ(5)<>35THENCALL IR(21,1,161):GOTO 121 1594 IF CT(8)*10+CT(9)<>12THENCALL IR(21,1,160):GOTO 121 1595 IF CT(0)<>19THENCALL IR(21,1,162):GOTO 121 1596 CALL IR(21,2,148):LET AKA(12,1)=2:LET OBJ(14)=0:LET CT(2)=CT(2)+100:CALL EREDMENY 1597 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1598 GOTO 120 1599 CASE 33 1600 IF OBJ(6)<>35THENCALL IR(21,1,161):GOTO 121 1601 IF CT(8)*10+CT(9)<>11THENCALL IR(21,1,160):GOTO 121 1602 IF CT(0)<>13THENCALL IR(21,1,162):GOTO 121 1603 CALL IR(21,2,163):LET AKA(11,1)=2:LET CT(2)=CT(2)+100:CALL EREDMENY 1604 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1605 GOTO 120 1606 END SELECT 1607 ! NOPE'K_SUPER ROFI 1608 ! NOPE'K_SUPER ROFI 2000 ! NOPE'K_SUPER ROFI 2001 DATA Hideg és nedves cellåban vagyok. 2002 DATA A fogda padlåsån vagyok. 2003 DATA Ez a fogda épÜletének a teteje. 2004 DATA De hisz ez Törppapa håza. 2005 DATA Egy szigeten ållok. 2006 DATA Egy szigeten ållok. 2007 DATA Itt a titkos kincses kamra. 2008 DATA Ez itt a fogda. 2009 DATA Ez itt egy nagy-nagy csatatér. 2010 DATA A Hupikék Törpök falujåban vagyok. 2011 DATA Egy szigeten ållok. 2012 DATA Egy szigeten ållok. 2013 DATA Itt a titkos tronterem. 2014 DATA Hideg és nedves cellåban vagyok. 2015 DATA Hatalmas tölgyerdöben haladok. 2016 DATA Egy kis fenyveserdöben vagyok. 2017 DATA Ez egy nagy vulkånos sziget. 2018 DATA Egy hajotörött kunyhojåban vagyok. 2019 DATA Bokros cserjés liget mindenütt. 2020 DATA Ez egy hatalmas és hideg barlang. 2021 DATA Ez itt egy hatalmas sziklatetö. 2022 DATA Ez végtelenÜl hatalmas bÜkkerdö. 2023 DATA Itt tenger hullåmzik. 2024 DATA Itt vagyok HOKUSZPOK pincéjében. 2025 DATA Ez egy nedves és hideg barlang. 2026 DATA Itt egy szép csepköves barlang. 2027 DATA Ez egy pokhålos rémisztö helység. 2028 DATA Vigyåzz nyålkås és hosszu lépcsö. 2029 DATA Ez HOKUSZPOK varåzslo håza. 2030 DATA Ez HOKUSZPOK varåzslo sétét erdeje. 2031 DATA Egy füves és virågos réten ållok. 2040 DATA Ugy låtom van itt : 2041 DATA egy arany korona 2042 DATA egy arany jogar 2043 DATA egy arany alma 2044 DATA egy arany pénz 2045 DATA egy hegyes låndzsa 2046 DATA egy éles balta 2047 DATA egy hosszucsövü puska 2048 DATA egy kézi grånåt 2049 DATA egy hosszu kötél 2050 DATA egy szép lampa 2051 DATA egy nagy kulcs 2052 DATA egy nagy låda 2053 DATA egy régi könyv 2054 DATA egy vad oriås gyik Vigyåzz 2055 DATA egy hatalmas pok Vigyåzz 2056 DATA egy nagyfülü nyul Vigyåzz 2057 DATA Van nålam : 2058 DATA Nincs nålam semmi. 2061 DATA Egy erös råcs ållja utamat. 2062 DATA Függöleges sziklafal ållja utamat. 2063 DATA Mély szakadék van ellöttem. 2064 DATA A könyv be van csukva. 2065 DATA A låda be van csukva. 2066 DATA Hatalmas tölgyfaajto ållja utamat. 2067 DATA Az oriås gyik nem enged tovåbb. 2068 DATA A nagy szörös pok az utban åll. 2069 DATA Egy nagyfÜlÜ nyul åll az utban. 2080 DATA Most mit csinåljak? 2081 DATA Ezt a parancsot nem értem. 2082 DATA Ez a parancs tul hosszu. 2083 DATA Mulik az idö. 2084 DATA Mi történt? Elaludtål? 2085 DATA Csinålj mår végre valamit. 2086 DATA Ilyen lassan sosem jutok célhoz. 2087 DATA Arra nem lehet. 2088 DATA Tul sötét van. Nem låtok semmit. 2089 DATA De merre? 2090 DATA Ez a parancs tul rövid. 2091 DATA Merre? 2092 DATA Nem értem. Mit csinåljak? 2093 DATA De mit? 2094 DATA Mit? 2095 DATA Na ne viccelj. 2096 DATA Azt nem lehet. 2097 DATA Bocs. Nem vagyok öngyilkos. 2098 DATA A könyv kinyilik. 2099 DATA Nem nyilik. 2100 DATA A låda fedele felcsapodik. 2101 DATA Nincs hozzå kulcsom. 2102 DATA Mår nyitva van. 2103 DATA Nem låtok itt ilyesmit. 2104 DATA A råcs csikorogva kinyilik. 2105 DATA Mår csukva van. 2106 DATA A råcs csattanva bezarodik. 2107 DATA A könyv becsukodik. 2108 DATA A låda fedele lecsapodik. 2109 DATA Nem csukodik! 2110 DATA Nincs nålam ilyesmi. 2111 DATA Mår nålam van. 2112 DATA A karjaim mår tele vannak. 2113 DATA Rendben. 2114 DATA Nem fér itt el mår semmi. 2115 DATA Rendben de csak te utånad. 2116 DATA Igy nem jutok fel a kötélen. 2117 DATA Igy nem jutok le a kötélen. 2118 DATA A kråterben halålra zuztam magam. 2119 DATA A mélyben halålra zuztam magam. 2120 DATA Egy veremben halålra zuztam magam. 2121 DATA Erre képtelen vagyok. 2122 DATA Ilyet nem tudok. 2123 DATA Azt neked jobban kell tudnod. 2124 DATA Nincs itt semmi olvasnivalo. 2125 DATA Tartalek szöveg. 2126 DATA Teljesen felesleges lenne. 2127 DATA Semmi nem történik. 2128 DATA O te szånalmas alak. 2129 DATA Mi a jåtékållås neve? 2130 DATA A fény és a siker fentröl jön. 2131 DATA A kincsekhez fel is ut le is ut. 2132 DATA A pénz nem boldogit. 2133 DATA Csak a vaknak nem kell låmpa. 2134 DATA Ne feledd. Készitett: BABSOFT 2135 DATA Az olvasås nemes és hasznos. 2136 DATA Még nem vagy elég érett rå. 2137 DATA Mit ér a puska golyo nélkÜl. 2138 DATA Vége? KezdjÜk elölröl? 2139 DATA Sajnos fogalmam sincs rola. 2140 DATA Erre most nincs idö. 2141 DATA Ennek most semmi értelme. 2142 DATA Hidd el. Teljesen felesleges. 2143 DATA Van most ennél fontosabb is. 2144 DATA Nincs nålam puska. 2145 DATA Nincs megtöltve a puskåm. 2146 DATA Nincs töltényem a puskåhoz. 2147 DATA Nem låtok ellenséget a közelben. 2148 DATA A gyik kilehelte lelkét. 2149 DATA Sajnos nincs ellene fegyverem. 2150 DATA A pok darabokra szakadt. 2160 DATA Nem érdemes megprobalni. 2161 DATA Nincs nålam erre alkalmas dolog. 2162 DATA Ez a hely erre nem alkalmas. 2163 DATA Az ajtot összehasogattam tÜzifånak. 2164 DATA Kår lenne azért a szegény ållatért. 2165 DATA Na de milyen modon? 2166 DATA A végén biztosan segiteni fog. 2167 DATA Fogadd öszinte elismerésemet. 2168 DATA A feladatot teljesitetted. 2169 DATA Te nem vagy egy elveszett ember. 2170 DATA Nem azonosithato. 2171 DATA A csunya szavakat nem szeretem. 2172 DATA Milyen modon ? 2173 DATA A könyv csukva van. 2301 DATA rakva. 2302 DATA kifaragott kockåkbol lett össze- 2303 DATA A falak és a padlo sziklatömbökböl 2304 DATA Ez egy hideg és nedves helység. 2305 DATA Sok a por mindenÜtt. 2306 DATA vezet lefelé és felfelé is. 2307 DATA magånak. Egy-egy korhadt létra 2308 DATA A tetö résein a napfény tör utat 2309 DATA Délre nagy erdök és hegyek. 2310 DATA Még messzebb tenger kéklik. 2311 DATA Messze keletre piciny falu. 2312 DATA Erös a szél és a napfény. 2313 DATA KörÜlötte fÜst gomolyog. 2314 DATA nagyon réginek tÜnö könyv. 2315 DATA A szoba közepén hatalmas és 2316 DATA Minden ragyog a tisztasågtol. 2317 DATA -nagyobb szigetek låtszodnak. 2318 DATA Messziröl viz kéklik és kisebb- 2319 DATA Csupa homok dombok és buckåk. 2320 DATA Ez olyan mint egy lakatlan sziget. 2321 DATA -nagyobb szigetek låtszodnak. 2322 DATA Messziröl viz kéklik és kisebb- 2323 DATA Csupa homok dombok és buckåk. 2324 DATA Ez olyan mint egy lakatlan sziget. 2325 DATA Milyen vandål ållatok vannak... 2326 DATA Délre egy szétbarmolt ajto. 2327 DATA A falak aranybol és gyémåntbol. 2328 DATA A szemem kåpråzik a csillogåstol. 2329 DATA Tån elloptåk. Itt egy létra is. 2330 DATA még kettö. Itt a helye. 2331 DATA Egy råcsot låtok. Valaha lehetett 2332 DATA Ez nem valami baråtsågos hely. 2333 DATA jobbra erdöt låtok. 2334 DATA földet. Balra egy romos épÜletet 2335 DATA itt valaha. Sok vér åztatta ezt a 2336 DATA Micsoda borzalmas harcok lehettek 2337 DATA törpjeng el rajtuk kérve kérlek. 2338 DATA Törpvaråzslo könyvben bölcsességek 2339 DATA Benne törpök. Hallgass a szavukra. 2340 DATA Nagy erdöben van egy kis falucska. 2341 DATA -nagyobb szigetek låtszodnak. 2342 DATA Messziröl viz kéklik és kisebb- 2343 DATA Csupa homok dombok és buckåk. 2344 DATA Ez olyan mint egy lakatlan sziget. 2345 DATA -nagyobb szigetek låtszodnak. 2346 DATA Messziröl viz kéklik és kisebb- 2347 DATA Csupa homok dombok és buckåk. 2348 DATA Ez olyan mint egy lakatlan sziget. 2349 DATA meg itt valaha. 2350 DATA Nagyhatalmu kirålyok fordulhattak 2351 DATA Elöttem vastag nagy tölgyfa ajto. 2352 DATA Valaha ez volt a titkos tronterem. 2353 DATA rakva. 2354 DATA kifaragott kockåkbol lett össze- 2355 DATA A falak és a padlo sziklatömbökböl 2356 DATA Ez egy hideg és nedves helység. 2357 DATA valaki tudja az egész vilågon. 2358 DATA virågos rét is. A helyét csak egy 2359 DATA szem ellåt. De van itt valahol egy 2360 DATA Hatalmas fåk vannak itt. Amerre a 2361 DATA Tengert és szigetet keletre. 2362 DATA Falut északra. 2363 DATA Erdöt délre és nyugatra. 2364 DATA Låtok én innen minden félét. 2365 DATA sok-sok sziget. 2366 DATA kis håziko is. Messze tenger és 2367 DATA a tetejéig. Ugy låto van itt egy 2368 DATA HÜ mekkora hegy. Alig låtok fel 2369 DATA semmi pénzért sem. 2370 DATA szalmatetö. Nem laknék itt 2371 DATA Kopott deszkafalak szélfutta 2372 DATA Szegény ember lakta håz ez. 2373 DATA Delre Üreges sziklåt låtok. 2374 DATA Van itt egy diszes épÜlet is. 2375 DATA Mintha egy kirålyi sétakert lenne. 2376 DATA O de kedves kis liget. 2377 DATA Lefelé hosszu alagut vezet. 2378 DATA Némelyikböl fény szÜrödik be. 2379 DATA Körben Üregek nyilnak. 2380 DATA Mekkora barlang. Te jo ég. 2381 DATA Van itt egy barlang is. 2382 DATA Csak le ne fujjon innen a szél. 2383 DATA A szikla låbånål erdö kezdödik. 2384 DATA Csupasz kemény sziklåk mindenfele. 2385 DATA 2386 DATA az årnyékåt. 2387 DATA Balrol hatalmas szikla veti råm 2388 DATA Jobbrol hullåmverést zajåt hallom. 2389 DATA låtnék. Hopp egy hullåm. 2390 DATA Eszakra és keletre mintha földet 2391 DATA mert berozsdåsodik a processzorom. 2392 DATA Viz viz és viz. TÜntess el innen 2393 DATA Hogy kerÜltem ide ? 2394 DATA Se ajto se ablak. 2395 DATA Lehet hogy félek kicsit ? 2396 DATA Olyan ez mint egy pince. 2397 DATA Déli irånyban sötét Üreg. 2398 DATA Több felé alagutak vezetnek. 2399 DATA Viz csöpög a menyezetröl. 2400 DATA Nagyon hideg van itt. 2401 DATA és kusza labirintus van itt. 2402 DATA Minden irånyba alagutak vezetnek 2403 DATA GyönyörÜ csepkövek. 2404 DATA Itt aztån van sok szép låtnivalo. 2405 DATA sÜrÜn beszöve pokhålokkal. 2406 DATA Jobra sötét Üreg a falban 2407 DATA Ezer éves falak rémisztö pokhålok. 2408 DATA Itt tån még a madår sem jårt. 2409 DATA Jobb lenne visszafordulnom. Nem? 2410 DATA Huzatos baråtsågtalan hely ez. 2411 DATA Sok-sok hideg fekete lépcsöfok. 2412 DATA Itt bizony nincs sok låtnivalo. 2413 DATA Hideg szél sÜvit be az ablakon. 2414 DATA Jobbra-balra elöl-håtul ajtok. 2415 DATA Gonosz varazslo itt a håz ura. 2416 DATA Ez egy félelmetes hely. 2417 DATA Nyugatra egy öreg kastélyt låtok. 2418 DATA Kiszåradt fåk sehol egy fÜszål. 2419 DATA félelmetes erdö. 2420 DATA Körbe-körbe mindenÜtt sÜrÜ sötét 2421 DATA tarka lepkék repdesnek. 2422 DATA Itt jo illatuak a virågok és 2423 DATA erdö. Nem lehet åtlåtni rajta. 2424 DATA Körbe-körbe mindenÜtt sÜrÜ sötét 2425 DATA BAMBA-SOFT 2426 DATA (amit nagyon szeret) 2427 DATA De néhåny feles UNICUM utan 2428 DATA Ha jozan akkor TOM-SOFT. 2429 DATA (a bor a(z) unicum a stb. ) 2430 DATA italokat szereti. (de nagyon) 2431 DATA Csak az 'a' betüvel kezdödö 2432 DATA Jo haver. Szépek a halai. 2433 DATA Szereti az UNICUM-ot. 2434 DATA Okos szép és szerény. 2435 DATA Neki köszönhetem létezésem. 2436 DATA Håt igen. ö a BABSOFT. 2437 DATA szereti az UNICUM-ot. 2438 DATA Szereti Röfi Papåt de nem 2439 DATA jo ha van és rossz ha nincs. 2440 DATA Röfi Mama dråga kincs 2650 DATA AJTO,41100,AJTOT,41100,AJTON,41100,ALMA,30300,ALMAT,30300,ANYAD,90100,ANYUK,90100,ADWAR,90500,ABRAK,90400,ALLAS,90800,APRIT,13319,.,0 2651 ! NOPE'K_SUPER ROFI 2660 DATA BALRA,20400,BALLR,20400,BAL,20400,BALL,20400,BALTA,30600,BOMBA,30800,BAB,90600,BABSO,90600,BETOL,11511,BEFEJ,11612,BESZE,10016,BUDAV,92100,BELA,92200,BASZD,90300,BUZI,90400,.,0 2670 DATA CSUKD,10703,CSIRI,90400,.,0 2680 DATA DEL,20300,DELI,20300,DELRE,20300,DELFE,20300,DOBD,10105,DOBJA,10105,DOFD,13219,DOFJ,13219,DOFJE,13219,.,0 2690 DATA ELORE,20100,ESZAK,20100,EJTSD,10205,EJCSD,10205,EGYEL,10907,ELOLR,11612,.,0 2700 DATA FEL,20600,FELFE,20600,FENEB,90100,FRANC,90100,FELAD,11612,.,0 2710 DATA GYERU,10501,GYIK,41200,GYIKO,41200,GYIKN,41200,GRANA,30800,GYILK,10019,.,0 2720 DATA HATRA,20300,HAZA,90200,HELYS,91200,HELP,90500,HOKUS,90400,HASOG,13319,HULYE,90300,HASZN,10010,.,0 2730 DATA INDUL,10501,IRJ,10907,IRD,10907,IRJAL,10907,IRJAD,10907,.,0 2740 DATA JOBRA,20200,JOBBR,20200,JOB,20200,JOBB,20200,JOGAR,30200,JATEK,90800,.,0 2750 DATA KELET,20200,KONYV,40900,KORON,30100,KOTEL,30900,KULCS,31100,KAPD,10304,KAPJA,10304,KAPAS,10601,KIMEN,11411,KORNY,91200,KERES,10501,KISS,92100,KURVA,90300,KERDE,10016,.,0 2760 DATA LE,20500,LEFEL,20500,LADA,41000,LADAT,41000,LADAN,41000,LANDZ,30500,LANZS,30500,LAMPA,31000,LELTA,11006,LOAD,11511,LATSZ,91200,LEPKE,10016,LOJ,10018,LOJJ,10018,LOJJE,10018,LOD,10018,LODD,10018,LACI,92200,LASZL,92200,.,0 2770 DATA MENJ,10501,MENJE,10501,MASSZ,10601,MASZ,10601,MUTAS,11914,MOND,11209,MONDJ,11209,MENT,11411,MENTS,11411,MIERT,10015,MERRE,10015,MIT,11914,MAMA,92200,MARHA,90300,.,0 2780 DATA NYUGA,20400,NYISD,10802,NYISS,10802,NYUL,41400,NYULA,41400,NYULN,41400,NALAM,91000,NALAD,91100,NEZZ,10017,NEZD,10017,NEZZE,10017,NYILK,13019,.,0 2790 DATA OLVAS,11108,OLD,13019,OLJ,13019,OLJED,13019,OKOR,90400,.,0 2800 DATA POK,41300,POKOT,41300,POKNA,41300,PENZ,30400,PENZT,30400,PENZE,30400,PUSKA,30700,PICSA,90100,PUKKA,10016,PUSZT,13019,.,0 2810 DATA .,0 2820 DATA ROHAN,10501,RACS,40100,RACSO,40100,RACSN,40100,REPUL,10907,ROBBA,13119,ROFI,92100,.,0 2830 DATA SIESS,10501,SZALA,10501,SZEKE,30600,SEGIT,90513,SAVE,11411,SZURD,13219,SZURJ,13219,SZILA,92100,.,0 2840 DATA TARD,10802,TEDD,10205,TEGYE,10205,TEREP,91200,TOLTS,11511,TOLT,11511,TAJAT,91200,TORD,13319,TORJE,13319,TAMAS,92200,.,0 2850 DATA UGORJ,10501,UGGOR,10501,.,0 2860 DATA VEDD,10304,VEGYE,10304,VARAZ,10907,VEGE,11612,VEGEM,11612,VIRAG,10016,VERD,13319,VERJ,13319,VERJE,13319,.,0 2870 DATA .,0 2880 DATA .,0 2890 DATA .,0 2900 DATA ZARD,10703,.,0 4997 ! NOPE'K_SUPER ROFI 4998 ! NOPE'K_SUPER ROFI 4999 ! NOPE'K_SUPER ROFI 5000 DEF TLIS 5002 LET E,F=0 5004 FOR G=1TO16 5006 IF G=10ANDOBJ(G)=2ANDAKA(G,1)=1THEN 5022 5008 IF OBJ(G)=CT(0)THEN 5010 IF F=0THEN 5011 IF LAP(23)=1THENLET LAP(23)=0:CALL LAP3 5012 CALL LAP2:CALL IR(23,5,40):LET F=1:GOTO 5016 5014 ELSE IF F>0THEN 5016 CALL IR(23,4-E,40+G):LET E=E+1 5018 END IF 5020 END IF 5022 NEXT 5024 END DEF 5033 DEF LELT 5034 LET E,F=0 5035 FOR G=1TO16 5036 IF OBJ(G)=35THEN 5037 IF F=0THEN 5038 CALL LAP2:CALL IR(23,5,57):LET F=1:GOTO 5040 5039 ELSE IF F>0THEN 5040 CALL IR(23,4-E,40+G):LET E=E+1 5041 END IF 5042 END IF 5043 NEXT 5044 IF F=0THENCALL LAP2:CALL IR(23,5,58) 5045 END DEF 5060 DEF PARANCS 5061 SET #24:INK3:PLOT #24:50,80,:PRINT #24:"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■":SET #24:INK1:PLOT #24:50,80,:LET SZO$(2),SZO$(3)="":LET G,H=0 5062 GET B$ 5063 IF B$=""THENLET B$="" 5064 SELECT CASEORD(B$) 5065 CASE 32,65TO90,97TO122 5066 LET G=G+1 5067 IF G=27THENCALL IR(21,2,82):GOTO 5061 5068 CALL IHAN:PRINT #24:B$;:LET SZO$(3)=SZO$(3)&UCASE$(B$) 5069 CASE 164 5070 LET G=G-1 5071 IF G=-1THENCALL IR(21,2,90):GOTO 5061 5072 SET #24:INK3:PLOT #24:ANGLE0;:PLOT #24:BACK32;:CALL IHAN:PRINT #24:"";:PLOT #24:BACK32;:SET #24:INK1:LET SZO$(3)=SZO$(3)(1:LEN(SZO$(3))-1) 5073 CASE 176,180,184,188 5074 SET #24:INK3:PLOT #24:50,80,:PRINT #24:"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■":SET #24:INK1:PLOT #24:50,80, 5075 IF ORD(B$)=176THENLET B$="Menj eszak fele" 5076 IF ORD(B$)=180THENLET B$="Menj del fele" 5077 IF ORD(B$)=184THENLET B$="Menj nyugat fele" 5078 IF ORD(B$)=188THENLET B$="Menj kelet fele" 5080 FOR X=1TOLEN(B$) 5081 PRINT #24:B$(X:X);:CALL IHAN 5083 IF B$(X:X)=" "THENCALL VARJ(RND(10)) 5084 NEXT 5085 LET SZO$(3)=UCASE$(B$):GOTO 5108 5100 CASE 13 5101 IF SZO$(3)=""THENCALL IR(21,2,90):GOTO 5061 5102 GOTO 5108 5103 CASE ELSE 5104 LET H=H+1 5105 IF H>600THENCALL TORL(21,2):CALL IR(21,2,RND(4)+83):LET CT(1)=CT(1)-1:CALL IREN(CT(1)+1,CT(1)+1,3,3):LET H=0:GOSUB 100 5106 END SELECT 5107 GOTO 5062 5108 CLEAR SOUND:CALL TORL(21,2):CALL TORL(21,1) 5109 IF LAP(23)=1THENLET LAP(23)=0:CALL LAP3 5112 END DEF 5113 DEF FELISM 5114 POKE 56,201 5115 LET SZO$(3)=LTRIM$(RTRIM$(SZO$(3))) 5116 IF POS(SZO$(3)," ")=0THENLET SZO$(1)=SZO$(3):LET SZO$(3)="":GOTO 5118 5117 LET SZO$(1)=SZO$(3)(1:POS(SZO$(3)," ")-1):LET SZO$(3)=LTRIM$(SZO$(3)(POS(SZO$(3)," ")+1:LEN(SZO$(3)))) 5118 LET B$=SZO$(1)(1:5):LET Y=PEEK(538)+(PEEK(539)*256)+121:LET C=ORD(B$)*10+2000:POKE Y,REM(C,256):POKE Y+1,INT(C/256):GOSUB 16 5119 READ A$,CT(6) 5120 IF A$=B$THEN 5124 5121 IF A$="."ANDSZO$(3)=""THEN 5126 5122 IF A$="."THEN 5116 5123 GOTO 5119 5124 IF CT(6)=90300THENCALL IR(21,2,171):GOTO 120 5125 CALL SZED 5126 POKE 56,245 5127 END DEF 5128 DEF SZED 5129 LET D$=STR$(CT(6)) 5130 FOR X=1TO5 5131 LET CT(6+X)=VAL(D$(X:X)) 5132 NEXT 5133 END DEF 5134 DEF RAK 5135 LET CT(6)=CT(7)*10000+CT(8)*1000+CT(9)*100+CT(10)*10+CT(11) 5136 END DEF 5137 DEF LAP1(CSAT) 5138 FOR CS=12TO1STEP-1 5139 DISPLAY #CSAT:ATCSFROM1TO13-CS:CALL VARJ(5) 5140 NEXT 5141 END DEF 5142 DEF LAP2 5143 FOR H=8TO1STEP-1 5144 DISPLAY #23:AT13FROMHTO8 5145 CALL VARJ(5) 5146 NEXT 5147 LET LAP(23)=1 5148 END DEF 5149 DEF LAP3 5150 FOR X=2TO8 5151 DISPLAY #23:AT13FROMXTO8 5152 DISPLAY #20:AT22-XFROM1TO1 5153 IF X=8THENDISPLAY #20:AT13FROM1TO1 5154 CALL VARJ(5) 5155 NEXT 5156 FOR X=1TO5 5157 CALL TORL(23,X) 5158 NEXT 5159 LET LAP(23)=0 5160 END DEF 5161 DEF VARJ(ED) 5162 FOR MED=0TOED 5163 NEXT 5164 END DEF 5165 DEF EREDMENY 5166 CALL IHAN:CALL IRAS(300,385,3,3,"■■"):CALL IRAS(300,385,0,1,STR$(CT(4))):CALL IHAN:CALL IRAS(700,385,3,3,"■■") 5167 CALL IRAS(700,385,0,1,STR$(CT(3))):CALL IHAN:CALL IRAS(1100,385,3,3,"■■■■"):CALL IRAS(1100,385,0,1,STR$(CT(2))) 5168 END DEF 5169 DEF IHAN 5170 SOUND ENVELOPE4,SOURCE3,PITCH200,INTERRUPT 5171 END DEF 5172 DEF IREN(A,B,C,D) 5173 IF A>BTHENLET Z=-1 5174 IF A<=BTHENLET Z=1 5175 FOR X=ATOBSTEPZ 5176 SOUND PITCHX*.5+30,DURATION10,INTERRUPT:SET #21:INKC:PLOT #21:X*12+380,285;X*12+380,250,:SET #21:INKD:PLOT #21:X*12+385,290;X*12+385,255, 5177 NEXT 5178 END DEF 5179 DEF IR(A,B,C) 5180 CALL TORL(A,B) 5181 IF C=0THENLET D$=SZO$(3):GOTO 5186 5182 LET Y=PEEK(538)+(PEEK(539)*256)+121:LET C=C+2000 5183 POKE Y,REM(C,256):POKE Y+1,INT(C/256) 5184 GOSUB 16 5185 READ D$ 5186 IF A<>21THENPLOT #A:780-INT((LEN(D$)/2))*43,B*40+20, 5187 IF A=21THENPLOT #A:780-INT((LEN(D$)/2))*43,B*50+20, 5188 SET #A:INK1 5189 FOR X=1TOLEN(D$) 5190 PRINT #A:D$(X:X);:CALL IHAN 5191 IF D$(X:X)=" "THENCALL VARJ(20) 5192 NEXT 5193 CLEAR SOUND 5194 END DEF 5195 DEF IRAS(A,B,C,D,A$) 5196 PLOT #21:A,B,:SET #21:INKC:PRINT #21:A$:PLOT #21:A+5,B+5:SET #21:INKD:PRINT #21:A$ 5197 END DEF 5198 DEF TORL(CSAT,HOL) 5199 POKE 56,201 5200 SET #CSAT:INK3 5201 IF CSAT<>21THENPLOT #CSAT:50,HOL*40+20, 5202 IF CSAT=21THENPLOT #CSAT:50,HOL*50+20, 5203 PRINT #CSAT:"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■" 5204 POKE 56,245 5205 END DEF 5206 DEF SOTEL 5207 SELECT CASECT(0) 5208 CASE 1,7,13,14,20,24TO29 5209 IF OBJ(10)<>35THENCALL TORL(21,3):CALL IR(21,2,88):LET SOTEL=0 5210 IF OBJ(10)=35THENLET SOTEL=1 5211 CASE ELSE 5212 LET SOTEL=1 5213 END SELECT 5214 END DEF 5215 DEF AKEL 5216 POKE 56,201 5217 SELECT CASECT(0) 5218 CASE 8,13,14,19,21,22,27 5219 FOR X=1TO14 5220 IF AKA(X,5)=CT(0)THEN 5221 IF AKA(X,4)=CT(9)ANDAKA(X,1)=1THENPOKE 56,245:CALL IR(21,2,AKA(X,3)+60):POKE 56,201:LET AKEL=1 5222 ELSE 5223 LET AKEL=0 5224 END IF 5225 NEXT 5226 CASE ELSE 5227 LET AKEL=0 5228 END SELECT 5229 POKE 56,245 5230 END DEF 5231 HANDLER HIBA 5232 WHEN EXCEPTIONUSEHIBAHIBA 5233 LET D$=EXSTRING$(EXTYPE):CALL TORL(21,2):SET #21:INK1:PLOT #21:700-INT((LEN(D$)/2))*43,120, 5234 FOR X=1TOLEN(D$) 5235 CALL IHAN:PRINT #21:D$(X:X); 5236 NEXT 5237 CLEAR TEXT:DISPLAY #24:AT21FROM1TO4:GOTO 120 5238 CLOSE #3 5239 END WHEN 5240 END HANDLER 5241 HANDLER HIBAHIBA 5242 END HANDLER 5243 DEF VEGE 5244 CLEAR TEXT:DISPLAY TEXT:DISPLAY GRAPHICS 5245 FOR X=20TO24 5246 CLOSE #X 5247 NEXT 5248 GOSUB 9014 5249 END DEF 5250 DEF NYERT 5251 CALL TORL(21,3):CALL TORL(21,2):CALL TORL(21,1) 5252 CALL IR(21,3,169) 5253 CALL IR(21,2,168) 5254 CALL IR(21,1,167) 5255 END 5256 END DEF 8997 ! NOPE'K_SUPER ROFI 8998 ! NOPE'K_SUPER ROFI 8999 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9000 IF PEEK(400)=13THENPOKE 400,0:POKE 56,201:GOTO 9002 9001 POKE 400,13:CHAIN 1 9002 PRINT AT24,1:"Kis tÜrelmet kérek , tervezek!"; 9003 SET 8,255:POKE 49144,255 9010 DIM BEJ(1TO31,1TO6),CT(13),OBJ(1TO16),AKA(1TO14,1TO5),HAL(1TO31),LAP(21TO23),AZ(1TO3) 9012 STRING *35A$,B$,C$,D$,NEV$,MOND$,SZO$(1TO3) 9014 PRINT AT24,1:"Kis tÜrelmet kérek , tervezek!"; 9015 LET LAP(21),LAP(22),LAP(23)=0:LET CT(0)=31:LET CT(1)=70:RANDOMIZE 9016 RESTORE 9500 9018 FOR X=2TO13 9020 LET CT(X)=0 9022 NEXT 9023 LET CT(4)=3 9024 FOR X=1TO31 9026 LET HAL(X)=0 9028 FOR Y=1TO6 9030 READ A 9032 LET BEJ(X,Y)=A 9034 NEXT 9036 NEXT 9038 FOR X=1TO14 9040 FOR Y=1TO5 9042 READ A 9044 LET AKA(X,Y)=A 9046 NEXT 9048 NEXT 9050 FOR X=1TO16 9052 READ A 9054 LET OBJ(X)=A 9056 NEXT 9058 LET AKA(14,5),OBJ(16)=RND(30):LET AZ(1)=31:LET AZ(2)=1 9060 ENVELOPE NUMBER4;0,63,63,6 9062 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9064 SET 22,0:SET 23,0:SET 24,40:SET 25,1 9066 OPEN #20:"VIDEO:" 9068 SET #20:PALETTE0,0 9070 FOR X=21TO23 9072 SET 22,1:SET 23,1:SET 24,40 9074 IF X<23THENSET 25,12 9076 IF X=23THENSET 25,8 9078 OPEN #X:"VIDEO:" 9080 SET #X:PALETTE255,0,56,199 9082 NEXT 9084 SET 22,1:SET 23,1:SET 24,30:SET 25,4 9086 OPEN #24:"VIDEO:" 9088 SET #24:PALETTE255,0,56,199 9090 SET #102:PALETTE0,10,56,199 9092 CALL RAJZ 9094 CLEAR TEXT:DISPLAY TEXT 9096 CALL LAP1(21) 9098 DISPLAY #24:AT21FROM1TO4 9100 POKE 56,245 9102 CALL EREDMENY:CALL IREN(1,70,1,0) 9104 TIME "00:00:00" 9106 RETURN 9497 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9498 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9499 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9500 DATA 0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,8,3,0,0,0,0,2,0,0,0,10,0,0,0,5,6,11,5,0,0,6,6,12,5,0,0,0,0,13,0,0,0,0,9,14,1,0,2,9,10,15,8,0,0,4,11,16,9,0,0,5,12,17,10,0,0,6,12,12,11,0,0,7,0,19,0,0,0,8,0,0,0,0,0,9,16,15,15,0,0 9510 DATA 10,17,22,15,0,0,11,18,23,16,0,32,0,0,0,17,0,0,13,20,25,19,0,0,20,21,26,19,33,0,21,21,33,20,22,0,16,23,22,22,0,21,17,23,23,22,0,0,0,0,29,0,0,0,19,26,34,0,0,0,20,27,26,25,0,0,0,28,0,26,0,0,0,29,0,27,29,27 9520 DATA 24,30,29,28,0,0,30,30,30,29,30,30,15,15,15,15,15,15 9527 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9528 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9529 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9530 DATA 1,1,1,3,8,1,2,1,1,14,2,1,2,6,15,2,2,3,1,21,2,1,2,6,20,2,2,3,4,21,1,1,2,6,22,1,2,3,5,21,1,0,4,7,4,1,0,5,8,2,1,0,6,1,13,1,0,7,1,19,1,0,8,4,27,1,0,9,9,0 9537 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9538 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9539 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9540 DATA 7,13,24,25,9,30,9,23,18,2,21,2,4,19,27,0 9797 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9798 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9799 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9800 DEF RAJZ 9802 CALL BOX(21,0,0,1279,220,30):CALL BOX(21,0,220,1279,100,20):CALL BOX(21,0,320,410,110,20):CALL BOX(21,410,320,410,110,20):CALL BOX(21,820,320,459,110,20):CALL BOX(22,0,0,1279,431,30):CALL BOX(23,0,0,1279,287,30) 9807 CALL IRAS(55,385,0,1,"Robot :"):CALL IRAS(465,385,0,1,"Lépés :"):CALL IRAS(870,385,0,1,"Pont :"):CALL IRAS(55,280,0,1,"Energia :"):CALL BOX(24,0,0,959,143,20) 9814 END DEF 9815 DEF BOX(A,B,C,D,X,Y) 9816 SET #A:BEAMOFF:SET #A:INK1:PLOT #A:B,C;:PLOT #A:B+D,C;:PLOT #A:B+D,C+X;:PLOT #A:B+D,C+X;:PLOT #A:B,C+X;:PLOT #A:B,C:PLOT #A:B+Y,C+Y; 9824 PLOT #A:B+D-Y,C+Y;B+D,C;B+D-Y,C+Y;:PLOT #A:B+D-Y,C+X-Y;B+D,C+X;B+D-Y,C+X-Y;:PLOT #A:B+Y,C+X-Y;B,C+X;B+Y,C+X-Y;:PLOT #A:B+Y,C+Y 9828 SET #A:INK2:PLOT #A:B+5,C+5,PAINT:SET #A:INK3:PLOT #A:B+(D/2),C+(X/2),PAINT 9832 END DEF 9900 IF AZ(2)=1THEN 9901 CALL LAP2 9902 FOR Z=5TO2STEP-1 9903 CALL IR(23,Z,295+Z+(CT(0)*4)) 9904 NEXT 9905 CALL VARJ(300) 9906 END IF 9907 IF AZ(1)<>CT(0)THEN 9909 CALL TLIS 9910 END IF 9911 RETURN 9912 ! NOPE'K_SUPER ROFI 9913 ! NOP
EXOS header pos/serial: #3 at 0x9f74 EXOS type/header: 0xa [00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: End of module
End of FILE parsing, because: End-of-module header got (type=10)Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler v0.5.8 ©2012,2013 "LGB" Gábor Lénárt (lgb at-sign lgb dot hu)