epbas.lgb.hu :: Enterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler

File name: /tmp/phpaz6GRO (34947 bytes) Options: bin=None cset='UK' dasm='' html='' info='' out='/tmp/phpaz6GRO.out' EP-ASCII: UK EXOS header pos/serial: #0 at 0x0 EXOS type/header: 0x80 [00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00] EXOS type determined: HEASS source
Filename: HERAX.HEA
H ADER 5 OBJECT ZOZO.COM ORG 0100H $ ;program kezdete, 100H-ra tltdik be : LD SP,100H ;felhasznli veremmutat belltsa, 164 bjt szabad1 ;Az EXOS-nak sajt belso verme van a rendszerszen1 ;EXOS hvsok vagy EXOS megszakts kiszolglsa ese n/ ;8 bjt kerl felhasznlsra a felhasznli verembol LD HL,HIBA5 LD (0BFF8H),HL ;EXOS melegindtsi rutin cmnek belltsa ;ez a rutin fut le a Reset gomb egyszeri megnyor ;jelen esetben ugyanazt a kilpsi rutint hasznlj, ;amit egyb hibk esetn is. A HIBA rutin felszabaa ;a programunk ltal hasznlt memrit, majd szablyon ;kilp a villog ENTERPRISE felrathoz. ;gy a reset megnyomsakor a program szablyosan k, ;nem trtnik teljes hidegindts, gy a gpben lvo ;adatok (pl RAMDISK vagy rendszerbovtok) megorzk LD A,12 ;memria vrakozsok OUT (191),A ;tiltsa (opcionlis :-) ;keretszn feketre lltsa LD BC,100H+27 ;B=1 rs kdja ;C=27 rendszervltoz szma (BORDER) LD D,6 ;A VALTOZO ERTEKE EXOS 16 ;EXOS vltoz kezelse CALL VID ;egy vide szegmens ignylse JP NZ,HIBA ;ha nem sikerlt, akkor kilps LD A,C ;kapott szegmens szmnak LD (VIDS),A ;letrolsa OUT (0B3H),A ;szegmens belapozsa a 3. lapra LD DE,0 ;szegmensszm als RRA ;kt bitje RR D ;lesz a videcm RRA ;felso kt RR D ;btje LD (VIDCIM1),DE ;ezzel adjuk majd meg ;a pixel adatok helyt LD HL,3F00H ;a pixel adatok mgtt ADD HL,DE ;lesz a kpernyot ler LD (LPTCIM),HL ;sorparamter tbla vide cme EXOS 24 ;szegmens ignylse JP NZ,HIBA ;ha nem sikerlt, akkor kilps LD A,C ;kapott szegmens szmnak LD (P1S),A ;letrolsa OUT (0B1H),A ;s belapozsa az 1. lapra EXOS 24 ;szegmens ignylse JP NZ,HIBA ;ha nem sikerlt, akkor kilps LD A,C ;kapott szegmens szmnak LD (P2S),A ;letrolsa OUT (0B2H),A ;s belapozsa a 2. lapra LD HL,4000H ;minden LD DE,4001H ;kapott LD (HL),L ;memria LD BC,0C000H ;trlse LDIR LD HL,LPT ;sorparamter tbla LD DE,0FF00H ;msolsa a vide LD BC,LPTH ;szegmens vgre LDIR LD HL,(LPTCIM) ;LPT vide cme LD B,4 ;4 bittel elforgats LPTA: SRL H RR L DJNZ LPTA LD A,L ;also bajt OUT (82H),A ;kikuldse NICK-nek LD A,H ;felso 4 bit OR 0C0H ;NICK futs engedlyezese, ;s ttrs az j LPT-re ;az aktulis kepkocka vgn OUT (83H),A ;kiklds NICK-nek ;BIAS BEALLITAS LD BC,11CH ; 100H + 28 LD D,232 EXOS 16 ;kszen ll a memria, s felplt a 320x200-as 4 sznu kpernyo ;kezdodhet a foprogram ld a,255 OUT (178),A ld a,255 ld (49152),a ;kepernyo eleje 0C000H ld (65151),a ;kepernyo vege 0FE7FH SP_X EQU 3000H; SPRITE X POZICIOJA SP_FRAME_MEM EQU 3002H; SPRITE MEMORIA CIME SP_FRAME EQU 3004H; SPRITE AKTUALIS FRAME SZAMA ACTIVE_VIDEO EQU 3005H; AZ AKTUALIS VIDEOMEMORIA SZAMA ACT_WAY EQU 3007H; AKTUALIS IRANY 0=JOBB 1=BAL PG1_ADR EQU 0 PG2_ADR EQU 8000 LD1 EQU 0FF04H VCIM EQU 49152+2960 LD A,0 LD (SP_x),A ; SPRITE X POZICIO=0 ld de,hera LD (SP_FRAME_MEM),de ; A FRAME MEMORIA A SPRITE ELSO KEPKOCKAJAN ld (SP_FRAME),a ; AZ AKTUALIS FRAME A 0-AS LD A,2 LD (ACTIVE_VIDEO),A ;AZ AKTUALIS VIDEOLAP ALAPERTELMEZESE 2 LD HL,PG2_ADR LD (LD1),HL LD A,0 LD (ACT_WAY),A ;ld hl,49152 ;ld de,(sp_frame_mem) ;call sprite_on ;call flip_sprite MAIN: ;LD A,0 ;LD (SP_FRAME),A ;call sprite_on CALL INT_JOYSCAN DI LD A,8 ;SPACE sornak OUT (0B5H),A ;kijelolse a billentyuzet mtrixban SPACE IN A,(0B5H) ;billentyuzet mtrix kijellt sornak olvassa BIT 6,A ;SPACE gomb lenyomva? JR NZ,MAIN ;vrakozs, ha nem JP HIBA ;kilps JP MAIN ;EP billentyuzetmtrix: ; b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ;Sor 80H 40H 20H 10H 08H 04H 02H 01H ; 0 B.SH. Z X V C B \ N ; 1 CTRL A S F D G LOCK H ; 2 TAB W E T R Y Q U ; 3 ESC 2 3 5 4 6 1 7 ; 4 F1 F2 F7 F5 F6 F3 F8 F4 ; 5 ERASE ^ 0 - 9 8 ; 6 ] : L ; K J ; 7 ALT ENTER BAL HOLD FEL JOBB LE STOP ; 8 INS SPACE J.SH. . / , DEL M ; 9 [ P @ 0 I HIBA: DI LD SP,100H ;felhasznli veremmutat belltsa LD A,255 ;rendszerszegmens OUT (0B2H),A ;2. lapra LD HL,HIBA LD (0BFF8H),HL ;melegindtsi cm belltsa LD HL,(0BFF4H) ;EXOS LPT cme SET 6,H ;konvertls videcmm LD B,4 ;4 bittel elforgats ELPT: SRL H RR L DJNZ ELPT LD A,L ;als bjt OUT (82H),A ;kikldse NICK-nek LD A,H ;felso 4 bit OR 0C0H ;NICK futs engedlyezse, ;s ttrs az j LPT-re ;az aktulis kpkocka vgn OUT (83H),A ;kiklds NICK-nek LD A,0F5H ;eredeti LD HL,1837H ;EXOS IRQ rutin LD (38H),A ;kezdetnek LD (39H),HL ;visszalltsa ;arra az esetre, ha a 38H-ra ;helyezett JP-vel tvettk volna ;sajt rutinnal az IRQ kezelst LD C,40H ;felhasznli RAM felszabadtsa EXOS 0 ;rendszer reset hvsa LD A,1 ;1-es ROM szegmens OUT (0B3H),A ;3-as lapra LD A,6 ;6-os funkci=bejelentkezo kpernyo JP 0C00DH ;vezrls tadsa a ROM-nak, vagyis kilps ;videszegmens ignylo rutin VID: LD HL,VEGE ;puffer terlet LD (HL),0 ;lista elejnek jelzse KER: EXOS 24 ;szegmens ignylse JR Z,NAMIVAN ;siker esetn szegmensszm vizsglat CP 7FH ;hibakd=a kiutalt szegmens a rendszerrel ;megosztott kzs hasznlat? JP NZ,HIBA ;egyb hiba esetn kilps NAMIVAN: EX AF,AF' ;hibakd httrbe LD A,C ;kapott szegmens szma CP 0FCH ;<0FCh?, azaz mint a legkisebb ;videszegmens JR NC,NEMKER ;kilps hamr vide ;szegmenst kaptunk INC HL ;kvetkezo puffercm LD (HL),C ;szegmensszm letrolsa JR KER ;jabb szegmens ignylse NEMKER PUSH BC ;szegmensszm mentse VISSZA LD C,(HL) ;felesleges szegmens EXOS 25 ;felszabadtsa DEC HL ;elzo puffercm JR Z,VISSZA ;felszabadts folytatsa ;amikor a lista elejn lvo 0-val hvjuk ;a szegmens felszabadtsa funkcit, akkor ;hiba keletkezik, amely az NZ flag-gel kilp ;a ciklusbl (0=ROM, gy nem lehet felszabadtani) EX AF,AF' ;hibakd elotrbe POP BC ;kapott szegmensszm OR A ;Z flag belltsa a hibakd alapjn ;NZ jelzi ha megosztott szegmenst kaptunk RET ; INT JOY CHECK INT_JOYSCAN: LD a,7 OUT (0B5H),a IN a, (0B5H) ld b,a LEFT: BIT 5,b JR NZ,RIGHT ld a,1 ld (act_way),a LEFT_PRESS: ld de,(sp_x) ld a,e cp 0 jr z,RIGHT DEC E LD (SP_X),DE call sprite_on_l ld a,(sp_frame) cp 13 jr z frm inc a ld (sp_frame),a ld de,600 ld hl,(sp_frame_mem) add hl,de ld (sp_frame_mem),hl ret RIGHT: BIT 2,b JR NZ,UP LD A,0 ld (act_way),a RIGHT_PRESS: LD DE,(SP_X) ld a,e CP 70 JR Z,UP ; INC E ; LD (SP_X),DE call sprite_on ld a,(sp_frame) cp 13 jr z frm inc a ld (sp_frame),a ld de,600 ld hl,(sp_frame_mem) add hl,de ld (sp_frame_mem),hl RET UP: LD A,12 LD (SP_FRAME),A LD HL,HERA LD DE,600*12 ADD HL,DE LD (SP_FRAME_MEM),HL ld a,(act_way) cp 0 jr nz way2 CALL SPRITE_ON ret way2: call sprite_on_l RET frm: ld a, 0 ld (sp_frame),a ld hl,hera ld (sp_frame_mem),hl RET ;SPRITE RAJZOLO RUTIN SPRITE_ON: CALL BACKGROUND LD A,(ACTIVE_VIDEO) ;AKTIV VIDEOLAP ELLENORZES CP 1 ;HA NEM AZ 1-ES JR NZ P2 ;AKKOR UGRAS P2-RE LD HL,VCIM+8000 ;2-ES LAP JP P1 P2: LD HL,VCIM ;1-ES LAP P1: LD DE,(SP_X) ADD HL,DE LD DE,(SP_FRAME_MEM) LD B,10 ;ENNYI BAJT EGY SORBAN LD C,0 ;SORSZAMLALO ISMET: LD A,(DE) OR (HL) ;KOMBINALAS A HATERREL LD (HL),A ;MEGJELENITES A KPERNYON INC HL INC DE DJNZ ISMET PUSH BC LD BC,70 ADD HL,BC POP BC LD B,10 INC C LD A,C CP 60 JR C ISMET CALL SWAP_LPT RET ;--------------------------------------------------- SPRITE_ON_L: CALL BACKGROUND LD A,(ACTIVE_VIDEO) ;AKTIV VIDEOLAP ELLENORZES CP 1 ;HA NEM AZ 1-ES JR NZ PL2 ;AKKOR UGRAS P2-RE LD HL,VCIM+8000 ;2-ES LAP JP PL1 PL2: LD HL,VCIM ;1-ES LAP PL1: LD DE,(SP_X) ADD HL,DE push hl LD hl,(SP_FRAME_MEM) ld de,9 add hl,de ld de,hl pop hl LD B,10 ;ENNYI BAJT EGY SORBAN LD C,0 ;SORSZAMLALO ISMETL: LD A,(DE) CALL INVERT_FRAME OR (HL) ;KOMBINALAS A HATERREL LD (HL),A ;MEGJELENITES A KPERNYON inc HL DEC DE DJNZ ISMETL PUSH BC LD BC,70 ADD HL,BC POP BC LD B,10 push hl ;ld hl,(SP_FRAME_MEM) ;ld de,10 ;add hl,de ;ld (sp_frame_mem),hl ;ld de,hl ld hl,de ex de,hl ld de,20 add hl,de ex de,hl pop hl inc c LD A,C CP 60 JR C ISMETL ; ld (sp_frame_mem),hl ld hl,(sp_frame_mem) ld (300ch),hl CALL SWAP_LPT RET invert_frame: push hl push de push bc LD HL,REVERSE_TABLE_A-1 ld de,reverse_table_b-1 fr: inc hl inc de ld b,(hl) CP b Jr Nz fr ld a,(de) pop bc pop de pop hl ret ;____________________________________________________ BACKGROUND: LD A,(ACTIVE_VIDEO) CP 1 JR NZ BCK2 LD DE,49152+8000+2960 ;NEM AZ EGESZ MEZOT TORLI 2960 JP BCK1 BCK2: LD DE,49152+2960 BCK1: LD BC,8000-2960 LD HL,3000H LDIR RET SWAP_LPT: PAGE1: LD A,(ACTIVE_VIDEO) CP 1 JR NZ PAGE2 LD A,2 LD (ACTIVE_VIDEO),A LD HL,PG2_ADR LD (LD1),HL ;CALL TIMER RET PAGE2: LD A,1 LD (ACTIVE_VIDEO),A LD HL,PG1_ADR LD (LD1),HL ;CALL TIMER RET TIMER: ld b,255 ld a,0 TIME: djnz TIME inc a cp 5 jr NZ TIME RET ;----------------------------------------------------- VIDS DB 0 P1S DB 0 P2S DB 0 LPTCIM DW 0 ;NICK sorparamter tbla (LPT) LPT: DB -100 ;200 sor DB 52H ;0 10 1 001 0 - 16 szin mod ;DB 32H ;0 01 1 001 0 ;VINT=0, nincs megszakts ;Colour Mode=01, 4 szn md ;VRES=1, teljes fggoleges felbonts ;Video Mode=001, pixel grafikus md ;Reload=0, mg nincs vge az LPT-nek DB 11 ;bal marg=11 DB 51 ;jobb marg=51 VIDCIM1: DW 0 ;elsodleges videcm, pixel adatok kezdete DW 0 ;msodlagos videcm, pixel grafiknl nem hasznlt PALETTE: DB 0,107,207,73,52,36,200,7 ; DB -100,12H,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;50 keretsznu sor, ez hatrozza meg a also marg nagysgat, DB -3,16,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;3 fekete sor, a szinkronizci kikapcsolva DB -4,16,6,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;4 sor, a szinkronizacio bekapcsolva DB -1,90H,63,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;1 sor, a szinkronizci a sor felnl kikapcsol, ;a NICK chip ennl a sornal ad megszakitst DB 252,12H,6,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;4 fekete sor DB -100,13H,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ;50 keretsznu sor, ez hatrozza meg a felso marg nagysgt LPTH: EQU $-LPT ;LPT hossza reverse_table_a: DB 0,192,12,204,48,240,60,252,3,195,15,207,51 DB 243,63,255 db 64,132,196,144,208,148,212,129,193,133,197 db 145,209,149,213,4,76,24,88,28,92 db 9,73,13,77,25,89,29,93,68,152 db 216,156,220,137,201,141,205,153,217,157 db 221,16,112,52,116,33,97,37,101,49 db 113,53,117,80,180,244,161,225,165,229 db 177,241,181,245,20,124,41,105,45,109 db 57,121,61,125,84,169,233,173,237,185 db 249,189,253,1,67,7,71,19,83,23 db 87,65,135,199,147,211,151,215,5,79 db 27,91,31,95,69,155,219,159,223 db 17,115,55,119,81,183,247,21,127,85 db 128,72,200,96,224,104,232,66,194,74 db 202,98,226,106,234,8,140,36,164,44 db 172,6,134,14,142,38,166,46,174,136 db 100,228,108,236,70,198,78,206,102,230 db 110,238,32,176,56,184,18,146,26,154 db 50,178,58,186,160,120,248,82,210,90 db 218,114,242,122,250,40,188,22,150,30 db 158,54,182,62,190,168,86,214,94,222 db 118,246,126,254,2,131,11,139,35,163 db 43,171,130,75,203,99,227,107,235,10 db 143,39,167,47,175,138,103,231,111,239 db 34,179,59,187,162,123,251,42,191,170 reverse_table_b: DB 0,192,12,204,48,240,60,252,3,195,15,207,51 DB 243,63,255 db 128,72,200,96,224,104,232,66,194,74 db 202,98,226,106,234,8,140,36,164,44 db 172,6,134,14,142,38,166,46,174,136 db 100,228,108,236,70,198,78,206,102,230 db 110,238,32,176,56,184,18,146,26,154 db 50,178,58,186,160,120,248,82,210,90 db 218,114,242,122,250,40,188,22,150,30 db 158,54,182,62,190,168,86,214,94,222 db 118,246,126,254,2,131,11,139,35,163 db 43,171,130,75,203,99,227,107,235,10 db 143,39,167,47,175,138,103,231,111,239 db 34,179,59,187,162,123,251,42,191,170 db 64,132,196,144,208,148,212,129,193,133,197 db 145,209,149,213,4,76,24,88,28,92 db 9,73,13,77,25,89,29,93,68,152 db 216,156,220,137,201,141,205,153,217,157 db 221,16,112,52,116,33,97,37,101,49 db 113,53,117,80,180,244,161,225,165,229 db 177,241,181,245,20,124,41,105,45,109 db 57,121,61,125,84,169,233,173,237,185 db 249,189,253,1,67,7,71,19,83,23 db 87,65,135,199,147,211,151,215,5,79 db 27,91,31,95,69,155,219,159,223 db 17,115,55,119,81,183,247,21,127,85 ;sprites ;FRAME 01------------------- HERA: db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 db 0,0,0,64,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,64,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,129,2,0,0,0,0 db 0,0,0,192,129,2,0,0,0,0 db 0,0,0,20,60,0,0,0,0,0 db 0,0,0,20,60,0,0,0,0,0 db 0,0,0,3,3,22,0,0,0,0 db 0,0,0,3,3,22,0,0,0,0 db 0,0,0,22,3,3,40,0,0,0 db 0,0,0,22,3,3,40,0,0,0 db 0,0,1,20,60,60,20,0,0,0 db 0,0,1,20,60,60,20,0,0,0 db 0,0,1,0,60,3,20,0,0,0 db 0,0,1,0,60,3,20,0,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,41,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,41,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,252,252,0,40,0,0 db 0,0,2,0,252,252,0,40,0,0 db 0,0,2,0,48,48,0,8,0,0 db 0,0,2,0,48,48,0,8,0,0 db 0,0,2,0,176,48,0,0,0,0 db 0,0,2,0,176,48,0,0,0,0 db 0,0,8,0,240,48,32,0,0,0 db 0,0,8,0,240,48,32,0,0,0 db 0,0,0,0,240,48,32,0,0,0 db 0,0,0,0,240,48,32,0,0,0 db 0,0,0,80,240,16,48,0,0,0 db 0,0,0,80,240,16,48,0,0,0 db 0,0,0,80,160,0,48,0,0,0 db 0,0,0,80,160,0,48,0,0,0 db 0,0,0,240,0,0,16,32,0,0 db 0,0,0,240,0,0,16,32,0,0 db 0,0,0,240,0,0,0,32,0,0 db 0,0,0,240,0,0,0,32,0,0 db 0,0,80,160,0,0,0,48,0,0 db 0,0,80,160,0,0,0,48,0,0 db 0,0,80,0,0,0,0,16,32,0 db 0,0,80,0,0,0,0,16,32,0 db 0,80,160,0,0,0,0,0,16,0 db 0,80,160,0,0,0,0,0,16,0 db 68,136,0,0,0,0,0,0,0,32 db 68,136,0,0,0,0,0,0,0,32 db 68,8,0,0,0,0,0,0,0,140 db 68,8,0,0,0,0,0,0,0,140 db 68,8,0,0,0,0,0,0,0,140 db 68,8,0,0,0,0,0,0,0,140 db 68,136,0,0,0,0,0,0,0,204 db 68,136,0,0,0,0,0,0,0,204 ;FRAME 2------------------- db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 db 0,0,0,64,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,64,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,129,2,0,0,0,0 db 0,0,0,192,129,2,0,0,0,0 db 0,0,0,20,60,0,0,0,0,0 db 0,0,0,20,60,0,0,0,0,0 db 0,0,0,3,3,22,0,0,0,0 db 0,0,0,3,3,22,0,0,0,0 db 0,0,0,22,3,3,40,0,0,0 db 0,0,0,22,3,3,40,0,0,0 db 0,0,1,20,60,60,20,0,0,0 db 0,0,1,20,60,60,20,0,0,0 db 0,0,1,0,60,3,0,40,0,0 db 0,0,1,0,60,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,20,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,20,0,0 db 0,0,2,0,41,3,0,20,0,0 db 0,0,2,0,41,3,0,20,0,0 db 0,1,0,0,252,252,0,20,0,0 db 0,1,0,0,252,252,0,20,0,0 db 0,1,0,0,48,48,0,4,0,0 db 0,1,0,0,48,48,0,4,0,0 db 0,1,0,0,176,48,0,0,0,0 db 0,1,0,0,176,48,0,0,0,0 db 0,4,0,0,240,48,0,0,0,0 db 0,4,0,0,240,48,0,0,0,0 db 0,0,0,0,240,48,32,0,0,0 db 0,0,0,0,240,48,32,0,0,0 db 0,0,0,0,240,176,32,0,0,0 db 0,0,0,0,240,176,32,0,0,0 db 0,0,0,80,240,16,48,0,0,0 db 0,0,0,80,240,16,48,0,0,0 db 0,0,0,80,240,0,48,0,0,0 db 0,0,0,80,160,0,48,0,0,0 db 0,0,0,80,160,0,16,32,0,0 db 0,0,0,80,160,0,16,32,0,0 db 0,0,0,240,0,0,0,32,0,0 db 0,0,0,240,0,0,0,32,0,0 db 0,0,80,240,0,0,0,16,0,0 db 0,0,80,160,0,0,0,16,0,0 db 0,80,160,0,0,0,0,16,0,0 db 0,80,160,0,0,0,0,16,0,0 db 204,136,0,0,0,0,0,0,32,0 db 204,136,0,0,0,0,0,0,32,0 db 140,8,0,0,0,0,0,0,140,0 db 140,8,0,0,0,0,0,0,140,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,140,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,140,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,204,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,204,0 ;FRAME 03 db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 db 0,0,0,64,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,64,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,192,128,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,132,0,0,0,0,0 db 0,0,0,192,129,2,0,0,0,0 db 0,0,0,192,129,2,0,0,0,0 db 0,0,0,20,60,0,0,0,0,0 db 0,0,0,20,60,0,0,0,0,0 db 0,0,0,3,3,22,0,0,0,0 db 0,0,0,3,3,22,0,0,0,0 db 0,0,1,22,3,3,40,0,0,0 db 0,0,1,22,3,3,40,0,0,0 db 0,0,1,20,60,60,20,0,0,0 db 0,0,1,20,60,60,20,0,0,0 db 0,0,2,0,60,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,60,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,40,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,20,0,0 db 0,0,2,0,20,3,0,20,0,0 db 0,1,0,0,41,3,0,0,40,0 db 0,1,0,0,41,3,0,0,40,0 db 0,1,0,0,252,252,0,0,8,0 db 0,1,0,0,252,252,0,0,8,0 db 0,1,0,0,48,48,0,0,0,0 db 0,1,0,0,48,48,0,0,0,0 db 0,4,0,0,176,48,0,0,0,0 db 0,4,0,0,176,48,0,0,0,0 db 0,0,0,0,240,48,0,0,0,0 db 0,0,0,0,240,48,0,0,0,0 db 0,0,0,0,80,48,0,0,0,0 db 0,0,0,0,80,48,0,0,0,0 db 0,0,0,0,80,176,32,0,0,0 db 0,0,0,0,80,176,32,0,0,0 db 0,0,0,0,80,176,32,0,0,0 db 0,0,0,0,80,176,32,0,0,0 db 0,0,0,0,240,176,48,0,0,0
End of FILE parsing, because: After HEASS fileEnterprise-128 EXOS file analyzer, lister and disassembler v0.5.8 ©2012,2013 "LGB" Gábor Lénárt (lgb at-sign lgb dot hu)